POZIV NA RADIONICE GOVORNE KULTURE I UMJETNIČKOGA GOVORA

POZIVAMO VAS NA

RADIONICE GOVORNE KULTURE I UMJETNIČKOGA GOVORA

20. – 22. veljače 2023.

Centar mladih Ribnjak, Park Ribnjak 1, Zagreb

ŠTO?

Radionica 1: POEZIJA NA SCENI – OSNOVE RECITIRANJA (20 sati)
Radionica 2: PRIPOVIJEDANJE – PRIČANJE – PREPRIČAVANJE (10 satI)

ZA KOGA SU RADIONICE?

Za UČITELJE, NASTAVNIKE, ODGOJITELJE, DRAMSKE PEDAGOGE, VODITELJE ŠKOLSKIH I
AMATERSKIH DRAMSKIH / RECITATORSKIH DRUŽINA, KNJIŽNIČARE, STRUČNE SURADNIKE U
ODGOJNO-OBRAZOVNIM DJELATNOSTIMA, STUDENTE i sve koje zanima umjetničko govorno stvaralaštvo

ZAŠTO RADIONICE UMJETNIČKOGA GOVORA?

Radionice su posvećene dvjema formama umjetničkoga govora – recitiranju i pripovijedanju – koje u našem
odgojno-obrazovnom sustavu, iako se spominju u kurikulskim dokumentima, spadaju među metodički
najzapuštenije vrste govornog izražavanja.
Zadaća je radionica da osvijeste temeljne značajke, kao i probleme i pitanja vezana uz oba izvedbena oblika te
da sudionicima ponude uporišta i smjernice za daljnji praktičan stvaralački rad s učenicima.
Radionice su intenzivne, cjelodnevne; organizirane su kao rad na individualnim zadacima tijekom kojeg sudionici
prolaze, u sažetoj formi, kroza sve etape stvaralačkog procesa primjerenog jednoj (recitacija) i drugoj
(pripovjedački nastup) izvedbenoj vrsti. Od sudionika se očekuje jaka motivacija te kontinuirano aktivno
stvaralačko sudjelovanje tijekom cijele radionice.
Za svaku radionicu sudionici dobivaju potvrdu Hrvatskoga centra za dramski odgoj o sudjelovanju i stručnom
usavršavanju.
(Cijeli tekst Poziva s podrobnim obavijestima o programu radionica, o voditeljima i načinu rada te o cijenama i načinu prijavljivanja pročitajte ovdje.)