Kontakt

Za sve informacije, kao i za prijave u članstvo, možete nam se obratiti putem slijedećeg kontakta:

Hrvatski centar za dramski odgoj
Petrova 48a, 10000 Zagreb
Hrvatska
t: 01/4635503
m: 099/2784553
hcdo@hcdo.hr

OIB: 28773663149
IBAN: HR0223400091100135102