Stručna zvanja

ŠTO ZNAČI POTVRDA HCDO O STRUČNOM ZVANJU?

Potvrda znači da je njezin vlasnik stekao određeno dodatno obrazovanje koje ga ovlašćuje da nosi odgovarajuće stručno zvanje primjereno stupnju stručnog usavršavanja koje je prošao kroz seminare i radionice te kroz praktičan dramsko-stvaralački i dramsko-pedagoški rad.

TKO MOŽE STEĆI OVA STRUČNA ZVANJA?

Potvrdu može dobiti svaki član HCDO koji nam se obrati sa zahtjevom i koji ima uvjete za stjecanje željena zvanja.

TKO ĆE PRIZNATI DOBIVENU POTVRDU O STRUČNOM ZVANJU?

Usvojeni opis stručnih zvanja prvi je pokušaj stupnjevanja i uvođenja jasnih kriterija u vrednovanje stručnosti dramskog stvaralačkog i pedagoškog rada u Hrvatskoj. Zato nam mora svima biti jasno da u ovom času dobivena potvrda nikoga ne obvezuje osim članova našeg Centra. Šire društveno priznanje i uvažavanje naših potvrda o stručnom zvanju može se očekivati samo ako ih zaista odgovorno i stručno kompetentno budemo dodjeljivali.

ČEMU SLUŽI STEČENO ZVANJE?

Prije svega Vama osobno, da biste imali javnu svjedodžbu svog stručnog dramsko-pedagoškog razvoja i kompetentnosti. Zatim, očekujemo da će Vam takva pisana potvrda jednog dana biti od koristi pri zapošljavanju, bilo da se prvi put zapošljavate ili prelazite na nov posao, ukoliko se ova vrsta stručnosti očekuje od Vas.

KOME SLATI ZAHTJEV ZA STJECANJE ZVANJA?

Svatko zainteresiran za stjecanje bilo kojeg stručnog zvanja navedenog u ovom opisu može svoj zahtjev uputiti isključivo redovnom poštom na adresu:

HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ
(Komisija za stručno usavršavanje)
Petrova 48a
10000 Zagreb

Svaki zahtjev razmotrit će Komisija za stručno usavršavanje i, ukoliko je zahtjev opravdan i sadrži sve tražene priloge, tražitelj će dobiti odgovarajuću potvrdu o stručnom zvanju.

TKO ĆE ODLUČIVATI O VAŠIM ZAHTJEVIMA?

Odlučivat će članovi Komisije za stručno usavršavanje koju čine Iva Gruić, dramaturginja i dramska pedagoginja, Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, te Ines Škuflić-Horvat, dramska pedagoginja.

KOLIKO ĆE OVAJ PRAVILNIK BITI U UPORABI?

Pravilnik će biti u uporabi koliko bude potrebno. S jedne strane, skupština HCDO ga može mijenjati, ako se ukaže potreba za time, a u krajnjoj crti ga može staviti i izvan snage. S druge strane, kad jednog dana dobijemo obrazovne ustanove gdje će se školovati dramski pedagozi, naša potvrda, barem ovakva kakva je ovim pravilnikom zamišljena, postat će izlišna. Konačno, to i jest naš cilj!

POPIS STRUČNIH ZVANJA HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ

1. DRAMSKI / LUTKARSKI / RECITATORSKI VODITELJ – PRIPRAVNIK
Voditeljem-pripravnikom može se smatrati svaki član HCDO-a koji radi kao voditelj početnik i koji prethodno nije završio nikakvu školu ili tečaj koji bi ga kvalificirao za stručan rad s družinom.
Voditelji-pripravnici su oni članovi HCDO-a koji nemaju nikakvu stručnu kvalifikaciju, a temeljem vlastite motivacije ili silom prilika obavljaju taj posao.

2. DRAMSKI / LUTKARSKI / RECITATORSKI VODITELJ
Uvjeti: A)

 • Pohađanje 2 seminara koji pružaju temeljna znanja za pojedinu vrstu scenskog stvaralaštva (dramskog / recitatorskog / lutkarskog).
  Primjer su seminari u okviru Radionice dramskog odgoja HCDO (“Osnove rada u dramskoj družini I. i II.” ili “Osnove recitiranja I. i II.” ili “Osnove rada u lutkarskoj družini I. i II.”, “Osnove dramatizacije”, “Osnove režije” o sl.), kao i svi ostali praktični seminari ili kolegiji u
  okviru sustava predškolskog, školskog i visokoškolskog odgoja i obrazovanja.
 • 3 godine vođenja dramske / lutkarske / recitatorske družine uz sudjelovanje na susretima i/ili festivalima.

ili B)

 • 5 godina vođenja dramske / lutkarske / recitatorske držine, uz sudjelovanje na susretima i festivalima, od toga najmanje triput na županijskim susretima.

Zahtjev za stjecanje zvanja “dramskog / recitatorskog / lutkarskog voditelja” treba sadržavati:

   1. Pismenu molbu s osnovnim podacima o pristupniku
   2. Preslike potvrda o pohađanim seminarima i radionicama
   3. Popis ostvaraja
   4. Popiseventualnih priznanja (uz preslike)
   5. Kritike i druga pisana priznanja
   6. Preporuku člana HCDO ili priznatog stručnjaka iz dramske ili kazališne pedagogije

3. DRAMSKI / LUTKARSKI / RECITATORSKI / MIMSKI PEDAGOG
Uvjeti: A)

 • Pohađanje gore spomenutih temeljnih seminara
  plus
  – Pohađanje temeljnih seminara mime za pristupnike zvanju “mimskog pedagoga”.
 • Pohađanje seminara koji pružaju temeljno znanje o osnovnim metodama odgojne drame.
  Primjer su seminari Radionice dramskog odgoja “Osnovne metode odgojne drame I. i II.”, “Radionica forum-kazališta” itd., kao i svi slični praktični seminari i kolegiji u okviru sustava predškolskog, školskog i visokoškolskog odgoja i obrazovanja.
 • Pohađanje 2 radionice od 3 – 7 dana, od toga 1 u umjetničkom području za koje se traži zvanje
 • 5 godina vođenja dramske / lutkarske / recitatorske družine uz redovito sudjelovanje na susretima i festivalima.

ili B)

 • 10 godina vođenja dramske / lutkarske / recitatorske / mimske družine, uz redovito sudjelovanje na susretima i festivalima,
 • Pohađanje seminara koji pružaju temeljno znanje o metodama odgojne drame.
  – Pohađanje 2 radionice od 3 – 7 dana, od toga 1 u umjetničkom području za koje se traži zvanje.

ili C)

 • 20 godina vođenja dramske / lutkarske / recitatorske / mimske družine uz redovito sudjelovanje na susretima i festivalima.

ili D)

 • Završena akademija, fakultet, visoka škola, dodatni sveučilišni stupanj ili dugoročni tečaj s priznatom svjedodžbom za profesionalno bavljenje kazališnim ili dramskim stvaralaštvom odn. pedagogijom.
 • Pohađanje seminara koji pružaju temeljno znanje o metodama odgojne drame ako to nije bio dio nastavnog programa prethodnog studija.

Zahtjev za stjecanje zvanja “dramski / recitatorski / lutkarski / mimski pedagog” treba sadržavati:

a) Za pristupnike koji su već stekli zvanje “voditelja”

   1. Pismenu molbu za stjecanje zvanja “pedagoga”
   2. Preslik potvrde o stečenu zvanju “voditelja”
   3. Preslike potvrda o dodatnim seminarima i radionicama koje su uvjet za traženo zvanje
   4. Popis ostvaraja i priznanja (uz preslike)
   5. Kritike i druga pisana priznanja

b) Za pristupnike koji nisu prethodno tražili zvanje “voditelja”

   1. Pismenu molbu s osnovnim podacima o pristupniku
   2. Preslike potvrda o pohađanim seminarima i radionicama
   3. Popis ostvaraja i priznanja (uz preslike)
   4. Kritike i druga pisana priznanja
   5. Preporuka člana HCDO ili priznatog stručnjaka iz dramske pedagogije

ili

   1. Pismenu molbu s osnovnim podacima o pristupniku
   2. Preslik diplome ili svjedodžbe o završenoj akademiji, fakultetu, školi, dodatnom sveučilišnom stupnju ili tečaju
   3. Preslike potvrda o pohađanim seminarima i radionicama
   4. Popis ostvaraja i priznanja (uz preslike)

4. DRAMSKI, LUTKARSKI, RECITATORSKI, MIMSKI PEDAGOG-MENTOR
Uvjeti: A)

 • Zvanje dramskog / lutkarskog / recitatorskog ili mimskog “pedagoga”.
 • Pohađanje 5 radionica od 3 – 7 dana, od toga barem 3 u umjetničkom području za koje se traži zvanje.
 • 2 asistenture mentoru na kraćim seminarima u umjetničkom području za koje se traži zvanje.
 • 1 asistentura na radionici od 3 – 7 dana u umjetničkom području za koje se traži zvanje.
 • Samostalno uspješno vođenje 2 seminara u umjetničkom području za koje se traži zvanje uz nazočnost mentora.

ili B)

 • Završena akademija, visoka škola ili sveučilišni stupanj koji daju kvalifikaciju dramskog, lutkarskog, recitatorskog, mimskog pedagoga ili kazališnog pedagoga.
 • 2 asistenture mentoru na kraćim seminarima u umjetničkom području za koje se traži zvanje.
 • 1 asistentura na radionici od 3 – 7 dana u umjetničkom području za koje se traži zvanje.
 • Samostalno uspješno vođenje 2 seminara u umjetničkom području za koje se traži zvanje uz nazočnost mentora.
  (Ako su posljednja tri navedena uvjeta ispunjena tijekom studija nije ih potrebno dodatno ispunjavati.)

Zahtjev za stjecanje zvanja “dramskog / lutkarskog / recitatorskog / mimskog pedagoga-mentora” treba sadržavati:

a)

   1. Pismenu molbu s osnovnim podacima o pristupniku
   2. Preslik potvrde o stečenu zvanju “pedagoga”
   3. Preslik potvrda o dodatnim radionicama
   4. Potvrdu o asistenturama koje izdaje mentor
   5. Stručno mišljenje mentora o samostalnim seminarima i preporuka za stjecanje zvanja “mentora”

ili b)

   1. Pismenu molbu s osnovnim podacima o pristupniku
   2. Preslik diplome ili svjedodžbe o završenoj akademiji, visokoj školi ili sveučilišnom stupnju koji daju kvalifikaciju za stručno bavljenje dramskom, lutkarskom, recitatorskom, mimskom ili kazališnom pedagogijom
   3. Popis pohađanih i vođenih seminara, radionica i ostvaraja tijekom i poslije studija uz preslike potvrda za svaki od njih

Popis stručnih zvanja HCDO usvojen je na skupštini HCDO od 20. travnja 2001.