O Centru

Hrvatski centar za dramski odgoj osnovan je u veljači 1996. Centar je nestranačko, nedržavno, nedobitno udruženje građana koje ostvaruje sljedeće osnovne ciljeve:

 • promiče, predstavlja i istražuje dramski i kazališni odgoj kao sastavni dio humanističkog odgoja,
 • potiče razvoj teorije i prakse koja ispituje povezanost drame, kazališta i odgoja,
 • prikuplja, prenosi i popularizira obavijesti i iskustva s područja dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • štiti ugled i stručni položaj svojih članova.

U veljači 2022. naš je Centar brojao preko 280 članova s područja cijele Hrvatske te šire regije. U sklopu Centra aktivno djeluju ogranci u Puli i Osijeku. Naše članstvo čine učitelji i nastavnici, dramski / kazališni pedagozi i umjetnici, odgajatelji, socijalni radnici, psiholozi, psihoterapeuti, edukacijski rehabilitatori, studenti, kazališni amateri i drugi.
Centar je učlanjen u Međunarodnu udrugu za dramu, kazalište i odgoj (International Drama/Theatre and Education Association – IDEA).

OBLICI DJELOVANJA CENTRA

 • organiziranje radionica, seminara, savjetovanja, okruglih stolova i predavanja,
 • izdavačka djelatnost (knjige, priručnici, časopis Dramski odgoj, brošure i sl.) sukladno zakonu,
 • provedba stručnih istraživanja,
 • priređivanje i pripremanje namjenskih predstava i nastupa na nedobitnoj osnovi,
 • prikupljanje obavijesti o dramskom i kazališnom odgoju,
 • suradnja s odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama te srodnim profesionalnimudrugama u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • dodjela stručnih zvanja članovima
 • dodjela godišnjih nagrada i priznanja pojedincima, skupinama, organizacijama i ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu za doprinose dramskom i kazališnom odgoju i pedagogiji

DNEVNE ZADAĆE NAŠEGA RADA

 • promicanje i razvijanje dramskog i kazališnog odgojnog rada,
 • promicanje i razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja,
 • razvijanje metodike dramske i kazališne pedagogije,
 • pomoć u radu i dopunsko obrazovanje svih zainteresiranih za odgojni dramski i kazališni rad,
 • suradnja s prosvjetnim i dramsko-obrazovnim ustanovama
 • potpora dramski darovitoj djeci i mladeži,
 • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti,
 • zaštita ugleda i stručnog položaja članova.

ORGANIZACIJE I USTANOVE KOJE SU PODUPIRALE NAŠE AKTIVNOSTI TE S KOJIMA SMO
SURAĐIVALI U PROVEDBI AKCIJA I PROJEKATA:

 • Institut Otvoreno društvo Hrvatska
 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • British Council Hrvatska
 • European Cultural Foundation
 • FORMAAT – Werkplaats voor Participatief Drama, Rotterdam
 • EDERED Europski dramski susreti
 • Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Savez društava Naša djeca Hrvatske
 • MMH – Mreža mladih Hrvatske
 • CDOBiH – Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine, Mostar
 • CEDEUM – Centar za dramu u edukaciji i umetnosti, Beograd
 • BAZAART, Beograd
 • Hrvatski centar ASSITEJ
 • Hrvatski centar ITI
 • Zagrebačko kazalište mladih – Učilište
 • Teatar Tirena
 • Centar mladih Ribnjak, Zagreb
 • Kulturna udruga Pričalica, Virovitica
 • Dječji kreativni centar Dokkica, Osijek
 • Kulturni centar Osijek
 • Compagnie Arti-Zanat', Pariz
 • Centar za kazalište potlačenih Pokaz
 • Županijski i gradski uredi za kulturu, prosvjetu i društvene djelatnosti