Upis polaznika na Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije

Sveučilište u Zagrebu – Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10000 Zagreb,

 raspisuje natječaj za upis polaznika na

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DRAMSKE PEDAGOGIJE u akademskoj godini 2017./2018. 

 

za stjecanje akademskog naziva:

SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/SPECIJALISTICA DRAMSKE PEDAGOGIJE

 1. Uvjeti upisa na studij: Na ovaj specijalistički studij mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u polju obrazovnih znanosti
 • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u polju obrazovnih znanosti,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije nastavničkih usmjerenja iz srodnih polja: obrazovnih znanosti, pedagogije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih polja,
 • stručne dodiplomske studije ustrojene na nastavničkom fakultetu prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH) koji su izjednačeni s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja prema novom studijskom programu,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, poput komparativne književnosti ili teatrologije,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost.

Na studij se mogu upisati i inozemni studenti koji su stekli odgovarajuće kvalifikacije.

 1. Trajanje studija: Studij traje dva semestra, nastava će započeti u siječnju 2018. Održavanje nastave bit će prilagođeno zaposlenim studentima.
 2. Jezik studija: Studij se izvodi na hrvatskom jeziku.
 3. Upisna kvota: 30 studenata.
 4. Školarina: 12.500,00 kn po semestru (25.000,00 za čitav studij). Prilikom upisa studenti su obavezni platiti polovinu školarine za taj semestar (6.500,00 kn), a ostatak u četiri mjesečne rate po 1.500,00 kn tijekom semestra.
 5. Molba za upis podnosi se na obrascu Prijavnica_17_18 (1). Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente: diplomu (ili ovjerenu kopiju), prijepis ocjena, domovnicu (ili ovjerenu kopiju), izvadak iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (ili ovjerenu kopiju), kratak životopis, popis svih aktivnosti vezanih uz dramsku pedagogiju u kojima je pristupnik/ca sudjelovao/la (radionice, stručna usavršavanja, dramsko-pedagoški rad i slično), popis objavljenih stručnih ili znanstvenih radova te separati tih radova, motivacijsko pismo u kojem objašnjava svoje razloge za prijavljivanje na ovaj studij i svoja očekivanja od studija. (Pristupnici koji nisu građani Republike Hrvatske prijavi umjesto domovnice i izvatka iz matice rođenih prilažu ovjerenu fotokopiju putovnice).
 6. Molbe s prilozima zaprimaju se do 31. kolovoza 2017. Razgovor s pristupnicima organizirat će se u prvoj polovini rujna. Molbe se dostavljaju na adresu: Učiteljski fakultet u Zagrebu, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za specijalistički studij dramske pedagogije“.
 7.  Dodatne obavijesti o studiju i uvjetima upisa možete dobiti upitom na e-mail adresu dramska.pedagogija@ufzg.hr.

 

Predstavljamo Vam novi broj Glasila HCDO! Dramski odgoj, br. 19

Poštovane čitateljice i čitatelji!

Iako smo pred vama nakon duljega izbivanja, s ponosom vam predstavljamo novi broj našeg i vašeg Dramskog odgoja. Zašto s ponosom? Zato što ovaj broj donosi veliki broj raznovrsnih priloga od kojih mnogi tematiziraju aktualne probleme te zato što u njemu pišu i autori iz nama bližeg i daljeg susjedstva.

Tako se naša rubrika Tema bavi ulogom koju je dramski odgoj trebao imati u, nažalost obustavljenoj, Cjelovitoj kurikularnoj reformi (CKR). O tome izvještavaju članice ekspertnih skupina unutar CKR-a, Dorotea Buntak i Nikolina Marinić, koje su ujedno članice HCDO-a, dramske pedagoginje te studentice Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije otvorenog 2015. godine pri Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

U rubrici Dramski odgoj u svijetu, predstavljamo vam pregled dramsko-pedagoške scene u Srbiji iz pera Ljubice Beljanski-Ristić te pedagošku praksu dramske pedagoginje i autorice brojnih dramsko-pedagoških knjiga Dušice Bojović. Tasos Angelopoulos piše o jednoj također vrlo aktualnoj temi, a to je dramski rad s djecom u izbjegličkim kampovima u Grčkoj. Njegov je prilog na engleskom, no za one koji se možda u tom jeziku ne snalaze jako dobro, bit će zanimljiv rad Zlate Martinović koja je sažela Angelopoulosov tekst.

Osmišljena praksa donosi tekst Ivana Hromatka, doktora sociologije, zasnovan na njegovoj doktorskoj disertaciji koja se bavi vezama između znanstvenog istraživanja, dramske prakse i društvenog aktivizma. Vjerujemo da će biti inspirativan zainteresiranima za teorijske i istraživačke pristupe dramskoj pedagogiji.

U ovom vam broju predstavljamo i stalne i povremene cikluse edukativnih radionica iz područja dramskog odgoja i lutkarstva koje opisuju i na njih vas pozivaju njihovi autori, organizatori i voditelji – Aleksandar Bančić, Petra Bokić, Zvjezdana Čagalj, Ivana Marijančić, Marijana Peršić, Ines Škuflić-Horvat i Kruna Tarle.

Za vas smo pročitali i nove knjige iz dramske pedagogije. Posebno ističem priručnik Odgoj za građanstvo, odgoj za život u izdanju HCDO-a i Školske knjige koji vam je dostupan za preuzimanje na našoj web stranici, a predstavila vam ga je Dubravka Granulić. Druga četiri vrlo zanimljiva izdanja osvrtom je popratila vaša urednica.

Kao što sam napomenula i u Uvodniku prošlog broja, ukoliko vas pobliže zanima bilo što o čemu se pisalo u Dramskom odgoju ili ako želite kontaktirati nekoga od autora, možete se obratiti na e-mail adresu ozana.ivekovic@yahoo.com.

Dolazi nam ljeto i svi se spremamo na zasluženi ljetni predah. Neka vam bude ugodan i lijep uz vaš Dramski odgoj!

Vaša urednica,

Ozana Iveković

 

Predstavljen priručnik ODGOJ ZA GRAĐANSTVO, ODGOJ ZA ŽIVOT

Najnovija knjiga naše Biblioteke dramskog odgoja, ODGOJ ZA GRAĐANSTVO, ODGOJ ZA ŽIVOT – Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse, predstavljena je pedagoškoj javnosti na stručnom skupu održanom u srijedu 22. ožujka 2017. u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu.

Priručnik, objavljen u suradnji sa Školskom knjigom, jedan je od ishoda projekta Aktivne metode za građanski odgoj i obrazovanje, što ga je HCDO zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta tijekom dvije školske godine realizirao na području sedam županija u partnerstvu sa školama i uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje.

Promociju organiziranu kao stručni skup za učitelje, nastavnike i sve druge koji provode građanski odgoj u okvirima formalnog te neformalnog odgoja i obrazovanja otvorila je Emica Calogjera Rogić, urednica za hrvatski jezik u Školskoj knjizi. O priručniku su zatim govorili članovi uredništva i autorske skupine. Uvodnu riječ dao je Vlado Krušić, urednik Biblioteke dramskoga odgoja HCDO i autor općeg metodičkog dijela priručnika. Svoja iskustva s aktivnim metodama i njihovom primjenom u nastavi  građanskog odgoja iznijele su Roberta Barat, učiteljica razredne nastave i dramska pedagoginja, te Snježana Čubrilo, učiteljica hrvatskoga jezika i književnosti i dramska pedagoginja, obje voditeljice radionica realiziranih tijekom projekta i autorice nekih primjera dobre prakse objavljenih u priručniku. Članica uredništva knjige, Maša Rimac Jurinović, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dramska pedagoginja, istaknula je važnost priručnika kao iskoraka u novo područje primjene i uporabe metoda dramske pedagogije.

Nakon predstavljanja knjige, Roberta Barat i Snježana Čubrilo održale su male radionice procesne drame na kojima su predstavile neke od aktivnih metoda prikazanih u priručniku.

Priručnik je dostupan na mrežnim stranicama HCDO-a (link) i Školske knjige (link).

Izvedba predstave “Enkidu/Gilgameš” – Kazalište u inkluziji

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo  Vas na premijernu izvedbu predstave-projekta “Enkidu/Gilgameš” – Kazalište za inkluziju koji je realiziran u suradnji Compagnie Arti-Zanat’, Hrvatskog centra za dramski odgoj, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska), Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava i Centra mladih Ribnjak.

U predstavi sudjeluju glumci Compagnie Arti-Zanat’, učenici navedenih Centara (Zagorska i Dubrava) i studentice našeg Fakulteta (Tihana Bešenić, Nicol Dotlić, Rafaela Plantaj, Dorotea Klasić i Andrea Čavara).

Premijerne izvedbe biti će u petak, 15.04.2016., u 17.00 i 19.00 sati u Centru mladih Ribnjak, Park Ribnjak 1.
————————————————————————–

Compagnie Arti-Zanat’ umjetnička je udruga osnovana u želji da umjetničku praksu podijelimo s marginaliziranim i ranjivim populacijama kojima je umjetnost najčešće teško dostupna.

Od 2011. godine Arti-Zanat’ pokreće projekte Kazalište i društvo koji imaju za cilj socijalnu inkluziju korisnika kao i širi društveni odjek po određenom pitanju. Predstava Enkidu / Gilgameš nastavak je našeg razmišljanja o mjestu kazališta u društvu kao vektoru socijalne inkluzije.  http://www.arti-zanat-compagnie.net

***

Predstavom Enkidu/Gilgameš istražujemo koncept participativnog kazališta, otvorenu formu koja za svako izvođenje uključuje drugu grupu neprofesionalnih glumaca. Rezultat je zajednička predstava nastala kroz susret sa novom grupom učesnika. U središtu projekta je ideja susretanja, kako kroz samu umjetničku formu tako i kroz interpretaciju Epa o Gilgamešu.

Gilgameš, kralj Uruka, polubog je i polučovjek. Na početku epa Gilgameš se osjeća svemoćno i koristi vlast da zadovolji sve svoje nagone. U susretu sa Enkiduom (polučovjek-poluzvijer), kojeg prepoznaje kao sebi ravnog, Gilgameš malo-pomalo spoznaje svoju čovječnost, a nakon Enkiduove prerane smrti postaje svjestan i svoje smrtne prirode.

***

Richard Grolleau, glumac i kazališni redatelj, art-terapeut

Nakon škole glume Pierrea Debauchea u Parizu (1991.- 1994.), surađuje sa brojnim redateljima u okviru nezavisnih kazališnih trupa. Godine 2008. pohađa školu za terapiju umjetnošću INECAT u Parizu gdje danas radi kao edukator-dramski terapeut. Osnovao je udrugu Compagnie Arti-Zanat’ u okviru čijih aktivnosti vodi radionice umjetničke podrške s ranjivim populacijama u Francuskoj (osobe sa posebnim potrebama, djeca bez roditeljske skrbi, azilanti) i u Srbiji (udruženje korisnika psihijatrijskih usluga Duša, Centar za podršku mladima koji žive sa HIV-om AS) i stvara vlastite predstave: Drvo i sjeme , plesno-kazališna predstava za djecu sa Tamarom Milla-Vigo, i participativna predstava Enkidu/Gilgameš.

Damjan Diklić

Rođen 1980., živi u Beogradu. Član je teatra Levo i kreativnih kazališnih i plesnih radionica.

Od 2000. – do 2004. živi u Parizu, član je amaterske kazališne trupe La Page de Garde (A.P.A.J.H.) i glumi u tri predstave.  Od 2004. do 2007. živi u Beogradu, član je slikarske kreativne radionice i učestvuje u radionicama forum teatra i glumi u inkluzivnoj predstavi Mala Princeza. Od 2008. do 2012. živi u Bruxellesu, gdje je član je CREAHM-a (Creation and mentally handicap), glumi u filmu Les Poissons Marteaux i igra u predstavi Complicité (koprodukcija CREAHM/ Espace Catastrophe) izvođenoj u Belgiji, Francuskoj, Italiji i Srbiji (BEMUS). 2012. učestvuje u manifestaciji  « Toulouse en Cirque » u Toulouseu, Francuska.

Seb el Zin

Kompozitor, pjevač, multiinstrumentalist i producent, Seb el Zin je vođa etno-psiho-punk grupe ITHAK kao i projekta Anarchist Republic of Bzzz, u okviru kojega sarađuje s istaknutim muzičarima Artom Lindsayem, Marcom Ribotom, Mikeom Laddom i drugima.  Od 2009. do 2011. živi u Istambulu gde uči otomansku muziku i tradicionalni instrument nej sa Salihom Bliginom i surađuje  s turskim muzičarima. Od 2014. živi u Amsterdamu i postaje pjevač grupe Naked Wolf.

enkidu-gilgamesh-WEB-F

Nove Tirenine radionice: KAKO REŽIRATI ŠKOLSKU PREDSTAVU i KAKO STVORITI PREDLOŽAK ZA KRATKU PREDSTAVU

logo_teatar_Tirena

KAKO REŽIRATI ŠKOLSKU PREDSTAVU

(redateljska radionica – od teksta do mizanscena)

Subota 24. listopada i subota 31. listopada od 9 do 13h

Kad odaberete tekst za dramsku grupu pred vama je režiranje komada. U redateljskoj radionici naučit ćete od čega početi i kako uprizoriti dramski tekst na primjeru igrokaza „Kaos prije premijere“ iz istoimene zbirke igrokaza Biblioteke Tirena.

Saznajte kako iz tekstualnog predloška iščitati vizualne elemente predstave te ih primijeniti u školskim produkcijskim uvjetima koji su vam na raspolaganju pri postavljanju predstave. Također će se demonstrirati kako skice i makete pomažu u prostornoj orijentaciji unutar komada i prenošenju ideja izvođačima. Radionica će obuhvatiti i osnovne redateljske pojmove pomoću kojih se zamisli mogu lakše prenijeti izvođačima.

 Polaznici: dramski pedagozi, nastavnici, odgojitelji, voditelji aktivnosti za djecu i mlade, studenti, srednjoškolci

 Voditeljica: Frana Marija Vranković, akademska redateljica

______________________________________________________________________

KAKO STVORITI PREDLOŽAK ZA KRATKU PREDSTAVU
(dramaturška radionica )

Subota 24. listopada i subota 31. listopada od 16 do 20h

Dramaturgija kao i u kazališnoj predstavi postoji i u svakodnevnom životu – odlikuje se nizom događaja koji su povezani, bilo uzročno-posljedičnim slijedom ili okom promatrača. Zbog toga je cilj radionice proučavanje razlika zakonitosti stvarnog svijeta i onih fikcionalnih.

Radionica želi doprinijeti boljem razumijevanju dramaturških postupaka koji odlikuju svaki proces stvaranja dramskog djela ili izvedbe, a zasnivat će se na praksi timskog rada pri nastajanju predstave, iskušanoj jednako u radu u profesionalnom teatru, kao i u radu s djecom i mladima.

U radionici ćemo se baviti problemima konstrukcije priče i likova, stvaranjem dramskih situacija iz raznolikih poticaja (fotografije, novinski članci, dokumenti),  te ćemo se na pričama oblikovanim iz dramskih likova i situacija stvorenih tijekom radionice okušati u  dramaturškom poslu. Cilj je ‘iz ničega’ stvoriti predloške za kratke forme – predstave prilagođene djeci i mladima, koji kasnije mogu poslužiti kao ideje za daljnji rad sa skupinama djece i mladih ili kao primjer metoda koje sudionici mogu samostalno upotrebljavati pri takvom radu.

Polaznici: dramski pedagozi, nastavnici, odgojitelji, voditelji aktivnosti za djecu i mlade, studenti, srednjoškolci
Voditeljica: Maja Sviben, dramaturginja

_______________________________________________________________

CIJENA POJEDINE RADIONICE JE 300 kn

Ukoliko želite pohađati i Redateljsku i Dramaturšku radionicu,
cijena pojedine radionice je 225 kn

(u cijenu ulaze materijali za rad)

 U prilogu Vam šaljemo prijavnicu koju je potrebno ispuniti i poslati ju na e-mail adresu

teatartirena@gmail.com

  Tel: 01 412 0041, mob: 095 412 0041 (Antonija Cvitković)

www.tirena.hr

www.facebook.com/teatartirena

Radionice se održavaju u prostoru Teatra Tirena na adresi Kačićeva 6a!

Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije

(Tekst natječaja za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije)

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije. Program studija koncipiran je tako da studenti stječu znanja i vještine potrebne za primjenu dramskih metoda u nastavi, kao i za vođenje djece u izvannastavnim dramskim aktivnostima. Studenti će steći i kompetencije za kritičku analizu predstava kazališta za djecu i mlade, kao i za koncipiranje i provođenje istraživanja u području dramskog odgoja i kazališta za djecu.

Budući da je riječ o specijalističkom studiju, studenti će biti usmjereni više prema usvajanju praktičnih znanja i vještina nego prema istraživanju. Ipak, program studija fleksibilno je zamišljen, tako da će studenti moći u značajnoj mjeri birati sadržaje prema vlastitom interesu.

Studij će moći upisati pristupnici koji su završili diplomski sveučilišni Učiteljski studij, diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja, sveučilišne diplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, kao i sveučilišne diplomske studije iz polja kazališne umjetnosti. Studij će, dakako, moći upisati i ‘predbolonjski’ studenti, čije su diplome po zakonu izjednačene s gore navedenim diplomama.

Trajanje studija: godina dana (dva semestra).

Nakon završetka studija studenti stječu akademski naziv Sveučilišni specijalist obrazovnih znanosti (univ. spec.): dramski pedagog.

Planirani broj studenata: 30

Školarina. 12.500 kn po semestru (25.000 kn za kompletan studij)

Natječaj za upis studenta bit će raspisan početkom studenog.

Više informacija možete dobiti na dramska.pedagogija@ufzg.hr .

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: www.ufzg.unizg.hr/

Intenzivna radionica marioneta, 23.-25.10.2015., Centar za kulturu i film Augusta Cesarca, Zagreb

CK A_CesarecINTENZIVNA RADIONICA MARIONETA
18 god.+

 Od konstrukcije, preko izrade do animacije prema tehnici
prof. Albrechta Rosera

Voditelj: Dubrako Torjanac

INTENZIVNA RADIONICA MARIONETA

 SADRŽAJ:

KONSTRUKCIJA I IZRADA MARIONETA
– izrada osnovne marionete
– izrada tücher marionete 

ANIMACIJA
– animacija osnovne marionete
– rad s tücher marionetom /držanje i upravljanje križom, hodanje, sjedenje, letenje, lijeganje, ustajanje, koordinacija pokreta, pojedinačne etide, etide u parovima i manjim grupama/
– animacija platna

 Termini održavanja:
 petak,  23.10. (17:00-20:00)
 subota, 25.10. (09:00-13:00, (pauza), 15:00-20:00)
 nedjelja, 26.10. (10:00-14:00)

  Mjesto održavanja: Ilica 227/I.kat

  Kontakt i prijave: ivana.market@gmail.com, 

www.centarcesarec.hr

Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2015.

ZAPISNIK REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 29. 6. 2015. GODINE U CENTRU MLADIH RIBNJAK U ZAGREBU

Skupština je trebala započeti s radom u 17,00 sati. Budući da u tom trenutku nije bilo prisutno više od polovice članova Centra, Skupština je, u skladu s Čl. 15., stavak 7. Statuta Centra, započela s radom pola sata kasnije, u 17,30 sati.

U uvodnoj riječi Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj Vladimir Krušić najprije je ustvrdio da je prisutno 37 članova udruge s pravom glasa, što je prema istom članku Statuta dovoljno da skupština može donositi odluke, a zatim je predložio sljedeći dnevni red:

 1. UVOD

1.1. Usvajanje dnevnog reda

1.2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

 1. IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva

2.2. Izvješća o održanim i planiranim akcijama te aktivnostima u tijeku

2.3. Izvješća o djelovanju ogranaka i udruga naših članova

2.4. Rasprava i usvajanje izvješća

2.5. Financijsko izvješće, izvješće nadzornog odbora i usvajanje

3.USKLAĐIVANJE USTROJA I STATUTA  HCDO S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA

3.1. Obrazloženje izmjena i predlaganje novog teksta Statuta HCDO

3.2. Rasprava  i usvajanje

 1. DODATNI IZBOR ČLANOVA U TIJELA UPRAVLJANJA  HCDO I ODLUKE U SKLADU S NOVIM STATUTOM

4.1. Dodatni izbor članova Predsjedništva

4.2. Izbor članova Arbitražnoga vijeća

4.3. Donošenje odluke o ovlašćivanju Predsjedništva za izbor i razrješavanje sljedećih funkcija u Centru: Dopredsjednika, Tajnika, Likvidatora, troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra, stručne i financijske voditelje projekata, izvršitelje pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.

 1. RAZVOJ I DJELOVANJE CENTRA U SLJEDEĆOJ GODINI

5.1. Prijedlog financijskog plana i plana djelovanja u sljedećoj godini (podnosi Predsjednik)

5.2. Rasprava i usvajanje

 1. RAZNO

 

1.1. Dnevni je red usvojen.

1.2. Jednoglasno su izabrani za zapisničarku Snježana Čubrilo, a za ovjeroviteljicu zapisnika Ksenija Rožman.

2.1. U izvješću Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva Vlado Krušić naveo je da je jedna od glavnih aktivnosti Predsjedništva i Predsjednika bila usklađivanje Statuta Centra s novim Zakonom o udrugama. Druga je važna aktivnost bila priprema nekih projekata koji će biti važni i za opstanak naše udruge. Istaknuvši neke od uspješnih projekata koje je Centar ostvarivao prethodnih godina u suradnji s više partnera (Zaklada Otvoreno društvo, MZOS, AZOO, osnovne i srednje škole, Inicijativa nevladinih udruga za uvođenje GOO u škole, prošlogodišnji projekt Dramske metode za GOO) objasnio je da su novi projekti zamišljeni prema tim ostvarenim iskustvima. Ove smo se godine prijavili na natječaj MZOS-a s proširenim i produbljenim jesenskim projektom i potvrđeno nam je da smo uzeti u razmatranje. Očekujemo da projekt prođe. Drugi je projekt predviđen u okviru ERASMUS+ programa u kojemu smo jedan od 8 partnera iz europskih zemalja, a glavni je nositelj partner iz Njemačke. Projekt je zagovaračkoga karaktera, a naše se aktivnosti unutar projekta oslanjaju na neke praktične oblike zagovaranja dramskog rada u čijoj je osnovi procesna drama. Ako dođe do realizacije ovoga projekta, on će biti usmjeren na znanstveno-istraživačku dimenziju, čega u Hrvatskoj nedostaje.

2.2. Jasna Šojer govorila je o inicijativi koju je pokrenula, a koju je Predsjedništvo prihvatilo i podržalo. Riječ je o radionicama u okviru programa Komunikacijske vještine za bolju zdravstvenu skrb, koji je zamišljen kao educiranje nastavnika u medicinskim školama, konkretno u Školi za primalje u Zagrebu (Vinogradska) i Medicinskoj školi u Varaždinu, a kasnije se može proširiti i na druge medicinske škole u Hrvatskoj. Ostvarena je i prva pilot radionica u Školi za primalje, o kojoj su se sudionici izjasnili vrlo pozitivno.

Kao izuzetno važnu, iako neizravnu, aktivnost Centra kolega Krušić istaknuo je djelovanje članova Centra na uspostavi dramsko-pedagoških kolegija na učiteljskim studijima i studiju socijalnog rada. O dramsko-pedagoškoj edukaciji budućih razrednih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, točnije onih koji imaju dodatni modul Hrvatski jezik, izvijestila je Iva Gruić te nastavila govoriti o pripremama za izvođenje specijalističkog poslijediplomskog studija dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Potvrdila je da je program prošao sve razine analiza i razmatranja te da je u zadnjoj fazi potvrđivanja. Objasnila je da nije riječ o studiju znanstvenog, nego praktičnog karaktera otvorenog svima zainteresiranima za dramsku pedagogiju koji imaju neki završeni pedagoški, društveni ili humanistički studij. Zamišljeno je da specijalistički studij traje jednu akademsku godinu, a trebao bi početi najesen.

Zaključeno je da o specijalističkom studiju treba što prije obavijestiti članstvo i širu pedagošku javnost te da u tu svrhu studij treba oglasiti na mrežnim stranicama Centra.

Kolega Krušić nadovezuje kako se u tom smislu ponovno otvara i problem potvrđivanja profesionalnog statusa zanimanja dramskog pedagoga koje još uvijek ne postoji u službenom klasifikacijskom registru Hrvatske. To je zadatak koji nas očekuje, tj. doći do mogućnosti unošenja zanimanja dramskog pedagoga u spomenuti registar. Važno će biti i za članove koji su unutar našeg Centra stekli ili će steći određeni status, a i radi revizije potvrđivanja tog statusa.

Pavica Stipković pitala je hoće li se zbog studija Dramske pedagogije ukinuti dodjela zvanja u HCDO-u.

Iva Gruić misli da se sada to još ne može znati i da se zasada neće mijenjati, dok se ne vidi kako će se razvijati dramsko-pedagoška edukacija prije svega u okviru redovnih učiteljskih studija.

Jasna Šojer misli kako je uvođenje programa na visokoškolskoj razini dobrodošlo i zbog nekog općeg statusa u školama gdje se često događa da učitelji dobivaju zadatak vođenja dramskih grupa, a o tome ništa ne znaju. Tako se narušava kvaliteta i važnost dramskog rada s djecom.

Vlado Krušić smatra da u tom okviru moramo razmišljati o tome koju vrstu edukacija možemo ponuditi mi unutar Centra uzimajući u obzir ne samo fakultetsku edukaciju nego i onu koju pružaju druge srodne udruge kao što su Tirena, Studio Kubus i slične. Napominje da bi trebalo osmisliti kontinuirane edukacije tijekom godine, tečajeve kao svojevrsna priprema za specijalistički studij i sl., te poziva poziva sve da se uključe i da osmišljavaju radionice na svojim poljima djelovanja.

Denis Patafta izvješćuje o saznanjima vezanima za postupak prijave i priznavanja novih zanimanja koja se unose u registar hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira, za što su se interesirali on i Ozana  Iveković. Izvijestio je da zahtjev može podnijeti bilo koji interesent, da se tom prilikom ispunjavaju određeni obrasci, tj. da treba ispuniti određene uvjete stjecanja specifične profesionalne kvalifikacije te da to razmatraju i odobravaju određena Sektorska vijeća. Misli da to ne bi trebao biti veliki problem, ali da će i dalje raditi na tome. Kolegica Gruić misli da je proces složeniji i zahtjevniji nakon ispunjavanja zahtjeva i obvezuje se da će i ona pokušati doznati detalje.

2.3. Maja Sviben ukratko je izvijestila o Tireninom kazališnom kampu koji je u tijeku u Zagrebu i koji predstavlja radionički dio ovogodišnjeg Sabora Centra. Do sada se sve odvija po planu, održane su četiri radionice, očekuju se i ostale, sudionika ima dovoljno i iskustva su pozitivna. Njezino izvješće potvrđuju i Jans Šojer, koja je vodila radionicu biblioterapije, te Damir Miholić koji je održao uspješnu radionicu psihodrame.

Ksenija Rožman je u suradnji s Društvom naša djeca također održala radionice za koje kaže da su bile posjećene i plodne.

2.4. Sva izvješća su uzeta na znanje i jednoglasno prihvaćena.

2.5. Ana Sekulić pročitala je dva financijska izvješća: najprije godišnje izvješće za 2014. godinu, a zatim i informativno financijsko izvješće o poslovanju od 1. siječnja do 19. lipnja 2015.godine. Vlado Krušić dao je dodatna objašnjenja o financijskom stanju Centra istaknuvši da današnje djelovanje i budućnost Centra ovisi o osiguranju sredstava ne samo iz članarina nego prije svega iz projekata koje Centar realizira. Usklađivanje Statuta i ustroja Centra s novim Zakonom o udrugama treba, između ostaloga, pridonijeti i većoj stabilnosti njegova financijskog statusa.

Oba financijska izvješća su potvrđena i prihvaćena te priložena zapisniku Skupštine.

3.1. U uvodu, kolega Krušić objasnio je razloge i značaj promjena koje treba napraviti u ustroju i Statutu Centra kako bi bili usklađeni s novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu u listopadu prošle godine. Izvijestio je da statutarne promjene prema spomenutom Zakonu zapravo znače da smo morali izraditi potpuno nov prijedlog Statuta koji je članstvu upućen na javnu raspravu prije dvadeset dana. Prijedlog Statuta je izrađen prema zakonskim odredbama te prema uputama u službenom Vodiču za usklađivanje važećih statuta udruga sa Zakonom o udrugama. Tijekom javne rasprave unesene su na temelju sugestija članova još neke manje izmjene i dopune u predloženi tekst Statuta. Nazočnim članovima Skupštine na raspolaganju su i papirni primjerci prijedloga Statuta.

3.2. Nakon kraće načelne rasprave nazočni članovi Skupštine jednoglasno su usvojili izmjene Statuta, tj. usvojili su novi Statut.

Skupština je nastavila s radom poštujući odrednice i pravila novousvojenog Statuta.

4.1. Za članice Predsjedništva kolega Krušić predložio je Maju Sviben i Mašu Rimac Jurinović koje su prihvatile kandidaturu. Predložene kolegice jednoglasno su izabrane za članove Predsjedništva.

4.2. Vlado Krušić obrazložio je ulogu Arbitražnog vijeća kao novog upravnog tijela u Centru čije su zadaće opisane u novom Statutu. S obzirom da zadaće i ovlasti Arbitražnog vijeća obuhvaćaju one koje je ranije imao Sud časti te uključuju i arbitražu u nekim drugim vrstama sporenja i sukoba interesa do kojim može doći među članovima Centra, kolega Krušić predlaže za članove Arbitražnog vijeća  kolege koje smo na prethodnoj skupštini birali u Sud časti. Prijedlog je prihvaćen i u Arbitražno vijeće Centra izabrani su su Branko Sviben, Roberta Barat i Damir Miholić.

Vlado Krušić ističe kao obvezu novog Predsjedništva i Arbitražnog vijeća izradu prijedloga Pravilnika o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova Centra.

4.3. U skladu s čl. 35 novoga Statuta članovi Skupštine jednoglasno su donijeli odluku o ovlašćivanju Predsjedništva za izbor i razrješavanje sljedećih funkcija u Centru: Dopredsjednika, Tajnika, Likvidatora, troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra te stručnih i financijskih voditelja projekata, izvršitelja pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.

(Predsjednik Vlado Krušić pozvao je članove Predsjedništva da nakon završetka Skupštine obave prvi sastanak Predsjedništva u novom sastavu te da u skladu s ovlastima koje im je ovom odlukom dodijelila Skupština izaberu nositelje sljedećih funkcijama: Dopredsjednika, Tajnika i troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra.)

5.1. Prijedlog plana djelovanja i financijskog plana Centra u sljedećoj godini

5.2. Rasprava i usvajanje

5.1. Vlado Krušić istaknuo je da je plan djelovanja u sljedećoj godini prvenstveno usmjeren na realizaciju dvaju projekata: u prvom, koji smo prijavili na natječaj MZOS-a, nositelji  smo i realizatori. Projekt nosi naslov „Aktivne metode za građanski odgoj i obrazovanje“ i prošireni je nastavak vrlo uspješnog prošlogodišnjeg projekta. Projekt  podrazumijeva dva programa: A) edukativne metodičke radionice za učitelje, nastavnike i školske stručne suradnike koji GOO podučavaju prema novom programu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole i B) oblikovanje metodičkog priručnika za nastavu i obradu tema GOO u kojem će biti opisani i metodički priređeni primjeri dobre prakse u korištenju aktivnih metoda podučavanja i učenja.

U okviru Programa A, u suradnji s lokalnim partnerima namjeravamo realizirati ukupno 16 edukativnih radionica u sljedećim županijama:

Međimurska (Partneri: OŠ Selnica i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu),

Varaždinska (Partneri: Medicinska škola Varaždin i Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu),

Šibensko-kninska (Partner: OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik),

Koprivničko-križevačka (Partner: Srednja škola Koprivnica),

Karlovačka (Partner: OŠ Grabrik, Karlovac),

Grad Zagreb (Partner: OŠ dr. Vinka Žganca).

Značajka je ovogodišnjeg projekta da ponudu radionica obogaćujemo novim profilima, ovisno o ciljanim skupinama ili odgojno-obrazovnim područjima (radionica za učitelje RN, za predmetne učitelje, za obradu tema na satu razrednog odjela, za školske stručne suradnike, za srednjoškolske nastavnike, za studente učiteljskih fakulteta). Sve radionice bit će ekipirane trenutno dostupnom metodičkom literaturom.

Cilj Programa B je publiciranje (elektroničko ili papirno) metodičkog priručnika za nastavu GOO kao trajniji rezultat i osnova za daljnji razvoj prikladne metodike GOO i educiranje učitelja i nastavnika koji će podučavati GOO.

Drugi projekt je međunarodni, a radi se o zagovaračkom projektu Europske mreže IDEA-e čiji je nositelj njemačka dramsko-pedagoška udruga uz sudjelovanje parterskih organizacija iz 8 zemalja. Hrvatsko sudjelovanje odnosi se prvenstveno na niz radionica posvećenih usvajanju postupaka procesne drame u redovnom školskom radu i namijenjenih učiteljima i nastavnicima.

Oba projekta su još u fazi ocjenjivanja te još nije moguće reći hoće li biti prihvaćeni i realizirani.

Sljedeći pravac aktivnosti Centra u sljedećoj godini je daljnja rekonstrukcija ustroja HCDO-a, zatim ažuriranje članstva i uspostava kvalitetnog registra članova te oblikovanje prikladnih oblika i alata našeg djelovanja. To se prije svega odnosi na funkciju naših mrežnih stranica i njihova uređivanja, a zatim na veće poticanje šireg članstva na aktivno djelovanje kroz radne skupine, odbore i ogranke.

Treći važan pravac aktivnosti i dalje će biti rad na zakonskom priznavanju profesionalnog statusa zanimanja dramskog pedagoga, oko čega su se neki naši članovi već angažirali.

Uz ove aktivnosti, oko kojih će se Predsjedništvo posebno angažirati, središnjica Centra posebno je zainteresirana za projekt specijalističkog poslijediplomskog studija dramske pedagogije koji bi se trebao pokrenuti sljedeće školske godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Što se tiče financijskog plana u sljedećoj godini, on može biti sasvim privremen i krajnje neizvjestan sve dok ne saznamo ishod natječaja na koje smo prijavili projekte. To se tiče i predviđenog prihoda od članarina, budući da smo upravo u postupku ažuriranja članstva, nakon kojeg će biti vidljivije koliko registriranih i potvrđenih članova zapravo imamo.

Zato brojke koje iznosimo u financijskom planu za sljedeću godinu treba smatrati sasvim privremenima.

Vlado Krušić iznio je osnovne i okvirne stavke financijskog plana za sljedeću godinu te je predložio njegovo usvajanje, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili. Financijski plan priložen je uz zapisnik Skupštine.

Skupština je završila s radom u 21,00 sat.                                                             

Zapisnik sastavila:

Snježana Čubrilo, v.r.

 Zapisnik ovjerila:

Ksenija Rožman,  v.r.

Apel za pomoć Centru za dramski odgoj BiH

Poštovane članice i članovi Hrvatskog centra za dramski odgoj, suradnici, prijatelji, kolege, umjetnici, kazališni i dramski pedagozi!

Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine (CDOBiH), organizacija s kojom održavamo dugogodišnju suradnju, pokrenuo je kampanju i uputio apel za prikupljanje donacija kojima želi osigurati održavanje 40. internacionalnog festivala autorske poetike koji će se održati od 28.8. do 4.9.2015. u Mostaru. Kampanja je pokrenuta na internetskom portalu Indiegogo, specijaliziranom upravo za takve namjene

(Link: https://www.indiegogo.com/projects/40th-mostar-theatre-festival#/story ).

 icon_pdfTekst Apela CDO BiH

Uz apel na engleskom jeziku, upućen široj kulturnoj javnosti te njihovim suradnicima, partnerima, prijateljima i sudionicima u njihovim dosadašnjim aktivnostima, naznačeni su i načini uplate donacija koje mogu uplatiti kako organizacije tako i individualni, privatni uplatitelji.

Upoznati s iznimno teškim problemima s kojima se CDOBiH već nekoliko godina susreće i koji prijete njegovu opstanku, HCDO će kao organizacija sudjelovati u ovoj kampanji i doznačiti svoj skromni prilog bosansko-hercegovačkom Centru, a pozivamo i naše članove, poglavito one koji su imali prilike sudjelovati proteklih godina u akcijama i na radionicama u Mostaru, da se odazovu i u granicama svojih mogućnosti sudjeluju u ovoj kampanji.

S obzirom da je poziv upućen preko Indiegogo platforme na engleskom jeziku, a isto tako i upute za plaćanje, u prilogu maila donosimo sažetak Apela na hrvatskom, a ovdje priopćujemo podatke potrebne za uplatu (devizni račun i kodovi banke primatelja itd.) koju ćete lakše obaviti iz bilo koje banke u Hrvatskoj ili putem interneta, nego li preko Indiegogo portala:

Primatelj: CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ (za Festival)

        Adresa primatelja: Maršala Tita 128, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Naziv banke: Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar

        Adresa banke: Kneza Branimira 2b, BiH, 88000 Mostar

        Bankovni devizni račun: 2037605279
SWIFT code: HAABBA 22
IBAN code: BA 39 3060 2037 6052 7970

Uplatu je najuputnije izvršiti u EUR-ima ili US dolarima.

Vaša financijska donacija, ma kako skromna bila, predstavljat će snažnu moralnu podršku našim mostarskim kolegama i prijateljima!

Za Predsjedništvo Hrvatskog centra za dramski odgoj:

Vlado Krušić, Predsjednik

Prijedlog novog Statuta HCDO

Prilažemo prijedlog teksta novog Statuta Centra, čime otvaramo javnu raspravu o ovom najvažnijem dokumentu Centra koju moramo završiti usvajanjem konačnog teksta Statuta na zasjedanju Skupštine u ponedjeljak 29.6.2015..

Uz nadu da ćete proučiti prijedlog novog Statuta molimo Vas da Vaše primjedbe, upite i sugestije pripremite za završnu raspravu na Skupštini na kojoj je ovaj put zaista važno sudjelovati, jer se radi o usvajanju bitno obnovljenog temeljnog dokumenta našeg Centra koji treba omogućiti organizacijski funkcionalno i zakonski usklađeno odvijanje naše djelatnosti u budućnosti.

Srdačan pozdrav,

Vlado Krušić, predsjednik

 

icon_pdfPrijedlog novog Statuta HCDO

_____________________________________________________________

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 16. Statuta Hrvatskog centra za dramski odgoj Skupština Centra je na sjednici održanoj 29. 6. 2015. usvojila je novi

 

S T A T U T

HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ

 

I.

OSNOVNE   ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu Hrvatskog centra za dramski odgoj (u daljnjem tekstu: Centar); o izgledu pečata i zastupanju; o  ciljevima i području djelovanja Centra sukladno ciljevima, o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima Centra sukladno Statutu i zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Centra; o uvjetima i načinu učlanjivanja, o načinu vođenja popisa članova; o pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Centra; o prestanku članstva; o organizacijskim, ustrojstvenim i radnim oblicima djelovanja Centra; o upravnim tijelima Centra, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, o izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata; o načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; o izboru i opozivu Likvidatora Centra; o prestanku postojanja Centra; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Centra te o drugim pitanjima od značaja za Centar.

 

Čl. 2.

Puni naziv Centra je HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ.

Skraćeni naziv Centra je: HCDO.

U međunarodnim kontaktima Centar koristi engleski oblik naziva: CROATIAN CENTRE FOR DRAMA EDUCATION, koji se rabi uz naziv na hrvatskom jeziku.

Sjedište Centra je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Centra.

Centar djeluje na području Republike Hrvatske, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom surađuje s istorodnim, sličnim i drugim udrugama, ustanovama i organizacijama te s individualnim suradnicima i partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Čl. 3.

Hrvatski centar za dramski odgoj udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Hrvatski centar za dramski odgoj je neprofitna pravna osoba.

 

Čl. 4.

Centar ima pečat četvrtastog oblika veličine 55 x 22 mm na kojem se s lijeve strane nalazi znak Centra koji predstavlja siluetu djeteta od kojeg se zvjezdasto pružaju četiri različite sjenke, a s desne strane nalazi se natpis: HCDO, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik te drugi članovi Centra koje on ovlasti.

 

Čl. 5.

Centar u javnoj i službenoj komunikaciji zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Za posebne javne svrhe i prigode Predsjedništvo Centra može za zastupanje ovlastiti i druge članove Centra.

II.

CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

Čl. 6.

Centar ostvaruje sljedeće osnovne ciljeve:

 • promiče, predstavlja i istražuje dramski i kazališni odgoj i pedagogiju kao sastavne dijelove humanističkog odgoja i obrazovanja,
 • razvija i potiče edukaciju i stručno usavršavanje u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije,
 • potiče razvoj teorije i prakse koja ispituje povezanost dramske kulture i umjetnosti s odgojem i pedagogijom te s ostalim područjima kulture, umjetnosti i društvenih izvedbenih praksi,
 • prikuplja, prenosi i popularizira obavijesti i iskustva s područja dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • štiti ugled i stručni položaj svojih članova.

 

Čl. 7.

U skladu sa svojim ciljevima Centar djeluje u sljedećim područjima (prema I. razini Klasifikacije djelatnosti udruga):

 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • kultura i umjetnost,
 • demokratska politička kultura,
 • socijalna djelatnost,
 • međunarodna suradnja.

 

Čl. 8.

Sukladno strukturi članova te korisnika kojima je djelatnost Centra namijenjena ciljane skupine djelovanja Centra su:

 • odgojno-obrazovni djelatnici,
 • odgojno-obrazovne ustanove,
 • djeca – opća populacija,
 • mladi – opća populacija,
 • učenici,
 • studenti,
 • darovita djeca i mladi,
 • udruge i građanske inicijative.

 

Čl. 9.

Centar ostvaruje ciljeve sljedećim djelatnostima:

 • edukacija, zagovaranje i promicanje u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije putem radionica, tečajeva, seminara, savjetovanja, konferencija i posebnih projekata,
 • nakladnička djelatnost (oblikovanje i distribucija tiskanih i elektroničkih publikacija i resursa – priručnici, brošure, časopis/glasilo Centra, stručne mrežne stranice i sl.),
 • planiranje i provedba stručnih istraživanja,
 • priređivanje i izvođenje namjenskih (edukativnih i sl.) predstava i nastupa u okviru posebnih projekata i akcija,
 • prikupljanje i prenošenje obavijesti o dramskom i kazališnom odgoju i pedagogiji elektroničkim i tiskanim medijima,
 • suradnja s odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama te srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Čl. 10.

Djelovanje Centra je javno, a javnost svoga djelovanja Centar ostvaruje:

 • redovitim izvješćima na godišnjim skupštinama i sjednicama upravnih tijela,
 • javnošću sjednica upravnih tijela,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih te projektnih opisnih i financijskih izvješća o radu,
 • izlaganjem važnijih aktivnosti na mrežnim stranicama Centra,
 • izvješćivanjem članstva o tekućim događanjima i aktivnostima Centra, njegovih tijela i članova putem elektroničkih članskih mreža (e-adresari, tematske facebook skupine i sl.),
 • izvješćima na stručnim i tematskim skupovima,
 • na posebnim prigodnim skupovima i/ili događanjima,
 • po potrebi putem medija javnog priopćavanja i na druge prikladne načine.

 

III.

ČLANSTVO  U  CENTRU

Čl. 11.

Članom Centra može postati svaka punoljetna fizička osoba, kao i maloljetna fizička osoba starija od 14 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, s hrvatskim ili stranim državljanstvom koja se bavi ili se zanima za dramski i kazališni odgoj i pedagogiju i koja prihvaća ciljeve iz članka 6. ovog Statuta.

Članom Centra postaje se individualnom prijavom putem mrežne stranice Centra i upisom osobnih podataka u Opću datoteku Centra koju vodi Tajnik Centra.

Članovi Centra plaćaju godišnju članarinu čiju visinu određuje Skupština Centra.

 

Čl. 12.

Članstvo može biti redovno i počasno.

Redovni članovi su svi članovi upisani u službeni Registar članova Centra.

U počasno članstvo mogu biti izabrane fizičke osobe iz Hrvatske i inozemstva koje su svojim djelovanjem bitno pridonijele ukupnom razvoju i ostvarivanju ciljeva dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije.

Počasni članovi imaju sva prava i obveze redovnih članova, ali su oslobođeni plaćanja članarine.

Kandidate za počasno članstvo može predložiti svaki član ili skupina članova, kao i pojedina tijela Centra, uz pisano obrazloženje. Prijedlozi se podnose Predsjedništvu Centra.

Na osnovu dobivenih prijedloga Predsjedništvo formulira vlastiti prijedlog kandidata za počasno članstvo te ga uz obrazloženje podnosi Skupštini Centra na usvajanje.

 

Čl. 13.

Opća datoteka Centra vodi se elektronički, a sastoji se od službenog Registra članova, individualnih datoteka članova, općih i posebnih adresara te popisa kontakata i potrebnih podataka o članovima, korisnicima, suradnicima, partnerima i sl.).

Registar članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, adresi stanovanja, elektroničkim adresama i telefonskim brojevima člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Centru, kategoriji članstva, profesionalnom statusu i stručnom dramsko-pedagoškom zvanju te datumu prestanka članstva u udruzi.

Registar članova dostupan je na uvid svim članovima Centra i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Čl. 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • djelovanje u skladu sa Statutom i pravilnicima Centra te pozitivnim zakonskim propisima,
 • ostvarivanje, promicanje i zastupanje ciljeva Centra,
 • obaviještenost o aktivnostima Centra,
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima, u upravljanju te u nadzoru upravljanja Centrom,
 • čuvanje i jačanje ugleda Centra vlastitim djelovanjem,
 • izvršavanje preuzetih obveza i čuvanje materijalnih dobara Centra,
 • redovito plaćanje članarine.

 

Čl. 15.

Članstvo u Udruzi može prestati:

 • prestankom postojanja Centra,
 • dragovoljnim istupom, danom podnošenja Tajniku Centra pisane izjave o istupanju iz članstva,
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine tri godine za redom, što će se smatrati gubljenjem interesa za članstvo,
 • isključenjem iz članstva odlukom Arbitražnoga vijeća potvrđenom od Skupštine Centra na osnovu stegovne odgovornosti opisane u čl. 21. ovog Statuta.

 

IV.

UNUTARNJI NADZOR, RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

I  STEGOVNA  ODGOVORNOST  ČLANOVA

 

Čl. 16.

Unutarnji nadzor zakonitosti rada Centra obavljaju sami članovi.

Ako član smatra da je neko tijelo ili dužnosnik Centra svojom odlukom ili postupanjem povrijedio zakonske propise, odredbe Statuta i drugih općih akata Centra  ili njegova statutarna članska prava, ovlašten je na to upozoriti Predsjedništvo te Predsjednika kao osobu odgovornu za zakonsko poslovanje Centra i zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Predsjedništvo Centra i u daljnjem roku od 30 dana nepravilnosti ne otklone ili se ne pokrene postupak za njihovo otklanjanje, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Centra radi zaštite zakonitosti rada Centra, poštivanja odredaba Statuta i drugih općih akata Centra te zaštite članskih statutarnih prava.

 

Čl. 17.

Svaki član Centra ima pravo pritužbe na rad i postupanje pojedinih članova ili upravnih tijela Centra te pisanim putem upozoriti Arbitražno vijeće Centra na nepoštivanje odredaba Statuta, na nepravilnosti u provedbi odluka tijela Centra, na narušavanje ugleda Centra i pojedinih članova, ili na neko drugo narušavanje članskih prava, obveza i odgovornosti.

Na upozorenja i pritužbe članova Arbitražno vijeće Centra dužno je odgovoriti pismeno u roku od 30 dana od njihova primitka, a na temelju utvrđenih činjenica po potrebi pokrenuti arbitražni postupak rješavanja sporova i sukoba interesa među članovima ili stegovni postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova i tijela Centra.

 

Čl. 18.

Postupak rješavanja sporova i sukoba interesa, kao i stegovni postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova i tijela Centra provodi Arbitražno vijeće.

Arbitražno vijeće bira Skupština Centra.

Zadaće i mandat Arbitražnog vijeća određeni su u čl. 45., 46. i 47. ovog Statuta, a sve ostale pojedinosti o načinu njegova rada i odlučivanja uređuju se posebnim Pravilnikom o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova, koji donosi Skupština.

 

Čl. 19.

Spor u Centru može nastati ako je odlukom ili postupanjem tijela Centra ili pojedinih članova narušeno ostvarivanje nekih od ciljeva Centra, ako su narušena članska prava, obveze i odgovornosti članova te ako je narušen ugled Centra odnosno pojedinih članova.

Sukob interesa u Centru može nastati ako se odlukama upravnih tijela Centra narušavaju prava i interesi članova Centra kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a što može utjecati na rad Centra u cjelini odnosno na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke upravnih tijela Centra temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Arbitražnom vijeću da riješi spor ili sukob interesa.

 

Čl. 20.

Stegovna odgovornost članova Centra može nastati za sljedeće oblike narušavanja zakonitosti rada, odredaba Statuta i drugih akata Centra te članskih prava, obveza i odgovornosti:

 • odlučivanje i djelovanje protivno Statutu i pravilnicima Centra te pozitivnim zakonskim propisima,
 • odlučivanje i djelovanje protivno odlukama upravnih tijela Centra,
 • odlučivanje i djelovanje na štetu Centra ili pojedinih članova,
 • nesavjesno izvršavanje preuzetih obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Centra,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Centra,
 • narušavanje ugleda Centra,
 • narušavanje prava, ugleda i stručnog položaja drugih članova Centra.

U stegovnom postupku utvrđuju se činjenice i okolnosti uslijed kojih je došlo do navedenih oblika povrede zakonitosti, statutarnih odredaba te članskih prava, obveza i odgovornosti, zatim težina povrede i šteta nastala za Centar. Stegovni postupak vodi Arbitražno vijeće prema Pravilniku o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova.

V.

UDRUŽIVANJE, USTROJSTVENI I ORGANIZACIJSKI OBLICI DJELOVANJA

I  RADNA TIJELA CENTRA

 

Čl. 21.

Sukladno svojim ciljevima i oblicima djelovanja Centar može pristupiti ili se udružiti u domaće i međunarodne saveze, zajednice i mreže udruga i organizacija i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju, kao i o razdruživanju i prekidu članstva donosi Predsjedništvo, a potvrđuje je Skupština Centra.

 

Čl. 21.

Radi učinkovitijeg djelovanja unutar Centra mogu se osnivati sljedeći ustrojstveni i organizacijski oblici: ogranci, odjeli, interesne skupine i mreže. Ove organizacijske oblike pokreću i utemeljuju sami članovi.

 

Čl. 22.

Ogranci su ustrojstveni oblik teritorijalnog organiziranja članova Centra, a mogu se osnivati u općinama, gradovima, županijama ili drukčije određenim područjima.

Osnivanje ogranaka pokreću članovi Centra s određenog područja i zahtjev za osnivanje ogranka podnose Predsjedništvu Centra.

Odluku o osnivanju odn. ukidanju ogranaka donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština Centra. Pokretanje, unutarnji ustroj, nadležnosti te ostala prava i obveze ogranaka uređuju se Pravilnikom o radu ogranaka. Pravilnik o radu ogranaka mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

Ogranci nisu pravne osobe.

 

Čl. 23.

Odjeli su oblik trajnijeg organiziranja članova prema struci i zanimanju (primjerice: odjel dramskih i kazališnih pedagoga, odjel voditelja dramskih, recitatorskih i lutkarskih družina i sl.).

Odluku o osnivanju odn. ukidanju odjela donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština Centra.

Rad pojedinih odjela može se urediti posebnim pravilnikom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

 

Čl. 24.

Interesne skupine i mreže fleksibilniji su i manje trajni oblici organiziranja članstva, a pokreću ih, vode njihov rad te po potrebi ukidaju sami članovi Centra koje vežu zajednički stručni i profesionalni interesi.

 

Čl. 25.

Za provedbu specifičnih zadaća, akcija i projektnih aktivnosti Skupština može ovlastiti Predsjedništvo za osnivanje posebnih radnih tijela: komisija/povjerenstava, radnih skupina/stručnih timova i odbora.

 

Čl. 26.

Komisije/povjerenstva osnivaju se radi lakšeg ostvarivanja dijela općih zadataka Centra (npr. komisije/povjerenstva za stručno usavršavanje, za dodjelu nagrada i priznanja, za izdavačku djelatnost, za istraživački rad i sl.). Ako to zadaća i funkcija zahtijevaju, rad pojedine komisije/povjerenstva  po potrebi se uređuje posebnim pravilnikom u kojem je utvrđen sastav komisije/povjerenstva, ciljevi osnivanja, način rada, prava i obveze komisije/povjerenstva kao radnog tijela te vrijeme na koje se komisija/povjerenstvo osniva.

Pravilnik o radu komisije/povjerenstva donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

 

Čl. 27.

Radne skupine/stručni timovi osnivaju se za provedbu ciljanih projektnih zadaća (npr. radna skupina/stručni tim za izradu priručnika, za provedbu određenog projekta ili istraživanja i sl.).

Odbori se osnivaju privremeno radi ostvarivanja pojedinih prigodnih akcija, a njihove članove imenuje Predsjedništvo Centra.

 

VI.

TIJELA CENTRA

Čl. 28.

Tijela Centra su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Arbitražno vijeće
 • druga tijela po potrebi (komisije, radne skupine i sl.)

 

SKUPŠTINA

Čl. 29.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Centrom.

Skupštinu čine svi članovi upisani u Registar članova Centra u trenutku održavanja sjednice Skupštine.

 

Čl. 30.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Centra, a u slučaju njegove spriječenosti Predsjedništvo Centra.

Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Centra.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice te mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

 

Čl. 31.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Centra na vlastitu inicijativu te ako to zatraži većina članova Predsjedništva ili na zahtjev najmanje 1/4 članova Centra.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovne sjednice.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik odn. Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 30 dana od dana dostave takva zahtjeva, sazvat će je sami predlagatelji pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Centra i koji treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

 

Čl. 32.

U slučaju isteka mandata tijelima Centra Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 članova Centra, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Centra.

 

Čl. 33.

Sjednicama Skupštine dogovorno upravljaju članovi Predsjedništva Centra. Sjednici u pravilu predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili neki drugi dogovoreni član Predsjedništva.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji vodi zapisničar izabran na Skupštini, a ovjeravaju ga izabrani ovjerovitelji. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Centra.

 

Čl. 34.

Skupština donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa.

Pravo glasa imaju članovi Centra koji su platili članarinu za tekuću godinu.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

 

Čl. 35.

Skupština Centra odlučuje o sljedećem:

 • usvaja Statut Centra te njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Predsjedništvo i Predsjednika te Arbitražno vijeće,
 • ovlašćuje Predsjedništvo za izbor i razrješavanje sljedećih funkcija u Centru: Dopredsjednika, Tajnika, Likvidatora, troje članova ovlaštenih za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra, stručne i financijske voditelje projekata, izvršitelje pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.,
 • raspravlja i usvaja izvješća Predsjedništva, Predsjednika i Tajnika o radu Centra,
 • raspravlja i uzima na znanje izvješća o aktivnostima ustrojstvenih i organizacijskih oblika, radnih tijela, voditelja projekata i izvršitelja pojedinih poslova te individualnih članova Centra,
 • usvaja plan rada i financijski plan Centra za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu te financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu,
 • na prijedlog Predsjedništva donosi godišnje te kratkoročne i dugoročne planove i programa rada i strateškog razvoja Centra,
 • odlučuje o udruživanju i razdruživanju u domaće i međunarodne saveze, zajednice i mreže udruga i organizacija te učlanjenju i prekidu članstva u domaćim i međunarodnim udrugama i institucijama,
 • na prijedlog Predsjedništva donosi odluke o osnivanju i ukidanju ogranaka te temeljni pravilnik o radu ogranaka,
 • na prijedlog Predsjedništva potvrđuje osnivanje i ukidanje organizacijskih oblika Centra i donosi pravilnike o njihovu radu,
 • donosi odluku o statusnim promjenama Centra,
 • donosi odluku o visini godišnje članarine,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Centra,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Centra,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Centra.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Čl. 36.

Predsjedništvo upravlja radom Centra između dva zasjedanja Skupštine.

Predsjedništvo čine Predsjednik, Dopredsjednik i još troje ostalih članova.

Dopredsjednika dogovorno određuju članovi Predsjedništva.

Članovi Predsjedništva biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine, a  mogu se birati još jedanput uzastopce.

Nakon isteka razdoblja u kojem ne mogu biti članovi Predsjedništva (četiri godine nakon dvostrukog mandata), članovi mogu ponovo biti birani u Predsjedništvo pod istim uvjetima iz prethodnog stavka.

 

Čl. 37.

Zadaće Predsjedništva su sljedeće:

 • vodi i brine o radu Centra i provođenju odluka Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge godišnjih te kratkoročnih i dugoročnih planova i programa rada i strateškog razvoja Centra,
 • podnosi Skupštini godišnja izvješća o radu te financijska izvješća za prethodnu kalendarsku godinu,
 • utvrđuje prijedlog Statuta te njegovih izmjena i dopuna,
 • upravlja imovinom Centra,
 • bira i razrješuje Tajnika,
 • imenuje i opoziva Likvidatora,
 • ovlašćuje troje članova (u pravilu: Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika) za zastupanje s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra,
 • imenuje stručne i financijske voditelje projekata te izvršitelje pojedinih poslova od važnosti za Centar i sl.,
 • upravlja radom Skupštine,
 • saziva Skupštinu u slučajevima predviđenima u čl. 29. Statuta,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Centra,
 • predlaže Skupštini na potvrdu članove komisija i odbora,
 • predlaže Skupštini osnivanje odn. ukidanje pojedinih ogranaka Centra,
 • donosi odluku o osnivanju odn. ukidanju pojedinih organizacijskih oblika i radnih tijela i podnosi ih na potvrdu Skupštini Centra,
 • obavlja ostale poslove predviđene Statutom i pravnim propisima.

 

Čl. 38.

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjedništvo odlučuje većinom glasova svih članova.

Sjednice saziva i vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Dopredsjednik ili član kojeg Predsjedništvo dogovorno odredi.

 

PREDSJEDNIK

Čl. 39.

Predsjednika bira Skupština Centra na mandat od četiri godine, a može biti ponovno izabran još jedanput uzastopce.

Nakon isteka razdoblja u kojem ne može biti Predsjednik (četiri godine nakon dvostrukog mandata), član može ponovo biti izabran za Predsjednika pod istim uvjetima iz prethodnog stavka.

 

Čl. 40.

Predsjednik vodi i usmjerava aktivnosti Predsjedništva te ukupnu djelatnost Centra.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Centra.

 

Čl. 41.

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

 • vodi poslove Centra sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva te usvojenih planova i programa rada,
 • zastupa Centar u javnosti te u materijalnom i financijskom poslovanju,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Centra,
 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Centra,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg izvješća o radu Centra te financijskog izvješća za prethodnu godinu,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg plana i programa rada te financijskog plana za sljedeće godišnje razdoblje,
 • saziva Skupštinu Centra i u pravilu predsjedava sjednicama,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Centra.

Predsjednik može iznimno samostalno odlučivati o pitanjima nevezanima uz usvojeni program rada kada hitnost ili probitačnost odluke to zahtijevaju. O toj odluci Predsjednik mora izvijestiti Predsjedništvo na prvoj narednoj sjednici.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednik svoje ovlasti prenosi na Dopredsjednika.

 

Čl. 42.

Predsjedniku Centra može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci, te

 

Čl. 43.

Do opoziva Predsjednika Centra može doći zbog razloga navedenih u članku 21. ovog Statuta.

Postupak za opoziv Predsjednika Centra može se pokrenuti na zahtjev većine članova Predsjedništva ili na zahtjev Arbitražnog vijeća te na zahtjev najmanje 1/4 članova Centra.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Centra koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Centra bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine Centra.

Čl. 44.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Centra prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Centra.

U slučaju opoziva Predsjednika Centra, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Centra za preostali dio mandata.

 

TAJNIK

Čl. 45.

Tajnika Centra bira i imenuje Predsjedništvo. Tajnik se bira na mandat od četiri godine.

Ista osoba može biti iznova birana na mjesto Tajnika bez ograničenja broja mandata.

 

Čl. 46.

Tajnik obavlja administrativne i koordinacijske poslove Centra.

Predsjedništvo i Predsjednik mogu ovlastiti Tajnika za zastupanje Centra u posebnim prilikama i u domeni poslova koje obavlja za Centar te za pravo potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju u slučajevima spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika.

 

Čl. 47.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • vodi, uređuje i ažurira Opću datoteku Centra i njezine sastavne dijelove – službeni Registar članova, individualne datoteke članova, opće i posebne adresare, popise kontakata korisnika, suradnika, partnera i sl.,
 • zaprima prijave u članstvo i vodi postupak učlanjenja (podatke zainteresiranih kandidata upisuje u Opću datoteku i njezine sastavne dijelove),
 • nadzire redovitu uplatu članarine i vodi i koordinira elektroničku komunikaciju i službenu korespondenciju Predsjedništva i Predsjednika s članstvom te vanjskim korisnicima,
 • brine se o redovnom ispunjavanju zakonskih obveza pravodobnog prijavljivanja nadležnom uredu opće uprave i drugim nadležnim službama promjena podataka u Registru članova i tijelima Centra, izmjena i dopuna Statuta kao i drugih temeljnih akata i odluka Centra,
 • dostavlja zapisnike sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • obavještava Predsjedništvo i članstvo o raspisanim natječajima i mogućim izvorima financiranja projekata Centra,
 • priprema potrebnu dokumentaciju (potvrde, izvode, rješenja i sl.) za natječajne prijave projekata,
 • vodi i koordinira pojedine projektne aktivnosti Centra, ako ga Predsjedništvo za to ovlasti,
 • obavlja i druge administrativne i koordinativne poslove neophodne za učinkovito i zakonito funkcioniranje Centra.

 

ARBITRAŽNO VIJEĆE

Čl. 48.

Arbitražno vijeće osniva se radi rješavanja sporova i sukoba interesa među članovima te stegovnih prekršaja koji se mogu pojaviti u radu i postupanju tijela Centra ili pojedinih članova i koji nastaju zbog nepoštivanja odredaba Statuta i drugih akata Centra, nepravilne provedbe odluka tijela Centra, narušavanja ugleda pojedinih članova i Centra u cjelini te drugih oblika povrede članskih prava, obveza i odgovornosti.

Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana koje imenuje Skupština na rok od četiri godine, s pravom ponovnog izbora. Članovi Predsjedništva i Tajnik ne mogu biti članovi Arbitražnog vijeća.

 

Čl. 49.

Zadaće Arbitražnog vijeća su sljedeće:

 • miriteljsko posredovanje u slučaju spora ili sukoba interesa među članovima Centra ili između članova i tijela Centra,
 • zaštita moralnog integriteta, ljudskog i stručnog dostojanstva svakog člana te stručnog i profesionalnog ugleda Centra u cjelini,
 • predlaganje stegovnih mjera individualnom članu ili dužnosniku Centra odgovornom za stegovne povrede navedene u Čl. 21. ovog Statuta.

 

Čl. 50.

Arbitražno vijeće raspravlja o predmetima koje mu podnesu pojedini članovi i tijela Centra, ogranci, odjeli, komisije i radne skupine kao i druge pravne osobe ili pojedinci koji misle da su oštećeni odlukama i djelovanjem člana ili tijela Centra.

Arbitražno vijeće  provodi postupak arbitraže u skladu s Pravilnikom o rješavanju sporova i sukoba interesa te o stegovnoj odgovornosti članova koji donosi Skupština Centra.

Arbitražno vijeće u svom radu na prikladan način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Obrazloženu odluku Arbitražnog vijeća mora potvrditi Skupština Centra.

 

VII.

IMOVINA, NAČIN  STJECANJA  I  RASPOLAGANJE  IMOVINOM

 

Čl. 51.

Imovinu Centra čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva stečena financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem gospodarske djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi Centra,
 • ostala novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • pokretne i nepokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Centar može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.

– druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te

 

Čl. 52.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VIII.

PRESTANAK  POSTOJANJA  CENTRA

 

Čl. 53.

Centar prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Centra preostala imovina će pripasti srodnoj udruzi, ustanovi ili zakladi koja djeluje u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije i koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.

Udrugu, ustanovu ili zakladu kojoj će pripasti preostala imovina Centra odredit će Skupština na prijedlog Predsjedništva Centra.

U slučaju prestanka postojanja na osnovu odluke Skupštine, odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Centra.

Ako za glasanje o odluci o prestanku djelovanja Centra nije moguće na zasjedanju Skupštine osigurati fizičku nazočnost potrebnog broja članova, sazivač sjednice obvezan je organizirati pismeno odn. elektroničko izjašnjavanje članova o ovoj odluci.

 

Čl. 54.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Predsjedništvo Centra.

 

VIII.

PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Čl. 55.

Statut Centra donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja nazočnih članova Skupštine Centra nakon provedene rasprave.

 

Čl. 56.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Centra.

Tumačenje drugih akata Centra daje Predsjednik Centra.

 

U Zagrebu, 29. lipnja 2015. godine.

 

Vladimir Krušić

PREDSJEDNIK UDRUGE

Godišnji sabor Hrvatskog centra za dramski odgoj 2015. – 29.06.

POŠTOVANE ČLANICE! POŠTOVANI ČLANOVI!

Za razliku od naših ranijih godišnjih okupljanja Sabor HCDO 2015. održavamo odmah nakon svršetka školske godine. Glavni razlog tomu je približavanje roka do kojeg moramo uskladiti ustroj Centra i zakonskih dokumenata s novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu potkraj prošle godine. To ćemo izvršiti na ovogodišnjoj skupštini Centra koju ćemo održati u ponedjeljak, 29.6.2015., kada ćemo usvojiti novi statut Centra.

Što se tiče radionica koje smo dosad redovito održavali uz skupštinu, ove godine će taj važan segment sabora predstavljati edukacijski programi 11. kazališnog kampa Teatra Tirena, koji se održavaju u Zagrebu od 22.6.2015. do 5.7. 2015..(Molimo da uzmete u obzir da skupština i radionice imaju različita mjesta održavanja.)

Ovaj poziv sadrži:

 1. POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU
 2. OSNOVNU OBAVIJEST O RADIONICAMA

_______________________________________________________________________
1. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO

PONEDJELJAK, 29. lipnja 2015., 17,00 sati

CENTAR MLADIH RIBNJAK, PARK RIBNJAK 1, ZAGREB

SKUPŠTINA JE OTVORENA SVIMA ZAINTERESIRANIMA. PRAVO GLASA IMAJU ČLANOVI S PLAĆENOM

ČLANARINOM ZA 2015. (Članarinu možete platiti i na godišnjem saboru.)

 

DNEVNI RED:

17,00    1. UVOD

1.1. Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa
1.2. Usvajanje dnevnog reda
1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

17,15    2. IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva
2.2. Izvješća o održanim i planiranim akcijama te aktivnostima u tijeku (Projekt metodike građanskog                     odgoja, specijalistički studij dramske pedagogije, priznavanje profesionalnog statusa dramskih pedagoga                 itd.)
2.3. Izvješća o djelovanju ogranaka i udruga naših članova
2.4. Rasprava i usvajanje izvješća
2.5. Financijsko izvješće, izvješće nadzornog odbora i usvajanje

18,15     3.USKLAĐIVANJE USTROJA I STATUTA HCDO S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA

3.1. Obrazloženje izmjena i predlaganje novog teksta Statuta HCDO

Prijedlog novog Statuta HCDOicon_pdf

3.2. Rasprava i usvajanje

19,00     4. POTVRDA I DODATNI IZBOR ČLANOVA U TIJELA UPRAVLJANJA HCDO (u skladu s novim Statutom)

4.1. Dodatni izbor članova Predsjedništva
4.2. Izbor dvoje Dopredsjednika
4.3. Izbor Tajnika
4.5. Razrješenje dosadašnjih i ovlašćivanje dvoje novih članova Centra s pravom potpisa u materijalnom                  financijskom poslovanju Centra

20,00    5. RAZVOJ I DJELOVANJE CENTRA U SLJEDEĆOJ GODINI

5.1. Prijedlog financijskog plana i plana djelovanja u sljedećoj godini (podnosi Predsjednik)

5.2. Rasprava i usvajanje

 1. RAZNO

(ZAVRŠETAK SKUPŠTINE PREDVIĐEN JE OKO 21,00 SAT.)

 

*************************************************************************
OSNOVNA OBAVIJEST O RADIONICAMA U OKVIRU GODIŠNJEG SABORA HCDO 2015.

ponedjeljak, 22.6.2015. – nedjelja, 5.7. 2015.2. 

Radionice, u trajanju od 1 do 3 dana, realizira Teatar Tirena kao zagrebački dio njihova Kazališnog kampa, a odvijat će se u radnim prostorima Teatra u Ulici Andrije Kačića Miošića 6a (u neposrednoj blizini Britanskoga trga). Radionice su, ovisno o sadržaju, namijenjene različitim korisnicima – učiteljima, odgajateljima, dramskim pedagozima, voditeljima dramskih družina i kreativnih aktivnosti te djeci, mladima i studentima.

Više o sadržaju, o voditeljima, o cijenama i načinu prijave pročitajte u priloženom programu radionica i u prijavnici te na sljedećim adresama: www.tirena.hr, www.facebook.com/teatartirena i na tel. 095/410 0241 (Antonija Cvitković).

 

Vlado Krušić, Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj