Napustila nas je Iva Gruić

Nakon teške bolesti zauvijek nas je, 9. travnja, napustila izv.prof.dr.sc. Iva Gruić, istaknuta članica i jedna od utemeljitelja Hrvatskoga centra za dramski odgoj.

Rodila se i školovala u Zagrebu, na Akademiji dramske umjetnosti završila je studij dramaturgije (1986.), nakon čega svoj profesionalni kazališni život započinje brojnim dramaturškim suradnjama s kazalištima za djecu i s Dramskim programom Hrvatskoga radija te piše kritike i stručne članke o kazalištu za mladu publiku.

Godine 1993. zapošljava se na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu, gdje predaje kolegije iz područja dramskog i kazališnog stvaralaštva te lutkarstva.

U veljači 1996. sudionica je osnivanja našega Centra i otada neumorno i nadasve smjerodatno sudjeluje u oblikovanju njegovih ciljeva i aktivnosti. Istodobno, unutar specifičnog pedagoškog područja za koje se profesionalno opredijelila, Iva Gruić ostvarila je tijekom posljednjih dvadesetak godina neprocjenjiv doprinos razvoju dramskoga odgoja i pedagogije u Hrvatskoj, pretvarajući, zajedno s drugima, jednu, do tada „pomoćnu“, umjetničko-pedagošku djelatnost u samosvojno područje odgoja i obrazovanja te u važnu sastavnicu učiteljske stručne naobrazbe.

Promjene u širim društvenim shvaćanjima dramskoga odgoja i pedagogije snažno je potaknula najprije izdavanjem knjige Prolaz u zamišljeni svijet. Procesna drama ili drama u nastajanju, objavljenom 2002., kojom je u hrvatski kulturno-pedagoški prostor unijela tada najzanimljivija iskustva svjetske dramske pedagogije. Stručnim člancima iz 2016. i 2018. (potonji je pisan u suautorstvu s Jelenom Vignjević i Mašom Rimac Jurinović) pridonijela je utvrđivanju jasnije klasifikacije i terminologije našeg područja. Iniciranje pak Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije 2016. g. i njegov razvoj, kojim su dosad obuhvaćena četiri naraštaja studenata, kao i pokretanje stručno-znanstvenih dramskopedagoških simpozija, predstavlja vrhunac njezina doprinosa oblikovanju dramskoga odgoja i pedagogije kao struke, tj. kao prepoznatog i priznatog posebnog područja umjetničkoga odgoja odnosno odgoja pomoću umjetnosti, ali i kao pripadne mu znanstveno-pedagoške discipline.

Za značajna postignuća i doprinose u dramskoj i kazališnoj pedagogiji Iva Gruić dobila je 2008. nagradu Grozdanin kikot, koju dodjeljuje Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine, a 2018. ponijela je i nagradu Hrvatskoga centra za dramski odgoj za trajan doprinos afirmiranju i razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj.

Premda je s gledišta šireg kulturnog te uže profesionalnog značaja bilo važno istaknuti navedena postignuća po kojima će je struka i šira kulturna javnost pamtiti, svima koji su je upoznali i s njom surađivali Iva je ostavila trajan pečat svoje iznimne ličnosti, koja je s toplinom, razumijevanjem i maksimalnom potporom pristupala svakom problemu ili nedoumici s kojima bismo se kao studenti ili kolege suočili, pomažući u njihovu rješavanju.

Zbogom, draga Iva!

Prerano si prešla, iskoračila na onu drugu stranu. Za nas koji smo s Tobom živjeli, prijateljevali, zajednički stvarali, dijelili spoznaje i iskustva ili uzajamno učili, ostaješ i dalje trajno s nama, u našim srcima!

Predsjedništvo Hrvatskoga centra za dramski odgoj

(Posljednji ispraćaj kolegice Ive Gruić bit će u ponedjeljak 15. travnja u 12,40 u krematoriju na Mirogoju.)