Kako, dakle, odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo? Ili što nakon simpozija o dramskom odgoju?

Ovaj neveliki tekst trebao bi se možda zvati Zaključci simpozija o dramskom odgoju. Međutim, riječ zaključak zvuči tako konačno. Zaključano.

Zato vas molim da tekst koji čitate shvatite kao rezime ili pregled, skraćeni zapisnik, podsjećanje na Simpozij i sve one susrete, doživljaje i razgovore koji su se na njemu i oko njega dogodili. Nepotpun pregled, otvoren za sve vrste nadopuna.

I kao poticaj za nastavak djelovanja čak i ako su okolnosti protiv vas, a podrške nema na vidiku. Kao poticaj za osmišljavanje upravo te podrške.

Započela bih s onim najljepšim, najboljim. Brojnost sudionika na Simpoziju (bilo nas je gotovo dvije stotine) jasno je pokazala veliki interes. Entuzijazam se gotovo zarazno širio hodnicima i predavaonicama, o njemu se uporno govorilo u svim fokus-grupama posvećenima raspravi o tome što možemo, trebamo i moramo učiniti kako bi budućnost dramskog odgoja bila svjetlija od sadašnjosti. Motivacije ne nedostaje, što dakle nedostaje, uporno smo se pitali u svim formalnim i neformalnim razgovorima tijekom i nakon Simpozija. Sumirajući dojmove, rekla bih da su se iskristalizirala tri polja ili područja čije bi napredovanje potaknulo razvoj dramske pedagogije u cjelini: edukacija, suradnja i umrežavanje, jačanje statusa.

Prevladavajuća razmišljanja o tome što bi trebalo učiniti u okviru tih područja mogu se ovako sažeti:

 • EDUKACIJA – neophodno je sustavno raditi na edukaciji dramskih pedagoga. Kvalitetni programi edukacije očekuju se od udruga koje se bave dramskim odgojem. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti decentralizaciji edukacije, jer malo se programa događa izvan Zagreba i drugih velikih centara. Edukacija bi trebala biti financijski prihvatljiva i po mogućnosti certificirana od Agencije za odgoj i obrazovanje. Poželjno bi bilo osmisliti mjesto na internetu koje bi okupljalo obavijesti o svim mogućim edukacijama.
 • SURADNJA I UMREŽAVANJE – izgrađivanje mreža i osnaživanje suradnje na svim razinama bitno bi pomoglo razvoju dramske pedagogije. Predlagani su razni oblici i razine suradnje: suradnja i umrežavanja na razini manjih zajednica i/ili istovrsnih ustanova; suradnja s kazalištima i festivalima, kao i drugim kulturnim institucijama (pučka otvorena učilišta, centri za kulturu, knjižnice), suradnja i umrežavanje s kolegama iz obrazovnog sustava koji se bave drugim vrstama umjetničkog odgoja (itd.)
 • JAČANJE STATUSA dramskog odgoja i dramskih pedagoga. Od udruga i institucija koje se bave dramskom pedagogijom, kao i od institucija koje se bave školovanjem učitelja i nastavnika očekuju se organizacijske, zagovaračke, promotivne i edukacijske aktivnosti. Posebno bi važno bilo pokušati riješiti profesionalni status zanimanja dramskog pedagoga, iz čega bi onda proizašlo i njegovo promicanje u odgojno-obrazovnom sustavu.

Svaka od opisanih točaka može se razumjeti na razne načine, svaka može inspirirati akcije različitih razina, dometa, tempa i dosega. Uostalom, tko uopće zna kako se stiže u tu bolju budućnost o kojoj smo toliko pričali? Skokom? Trkom? Brzim hodanjem? Laganom šetnjom? Vrludanjem? Kruženjem? Biciklom, autom ili romobilom? Ili je ipak neophodno naučiti letjeti?

Već na Simpoziju zamišljene su brojne konkretne akcije. U razgovorima koji su uslijedili pokušali smo ih raspodijeliti, dodijeliti udrugama, ustanovama, tijelima. Rezultat tih dogovora doveo je do sljedeće liste zaduženja:

ORGANIZACIJSKI ODBOR SIMPOZIJA planira sljedeće inicijative:

 1. Zamoliti sve sudionike Simpozija da informiraju sustručnjake u svojoj ustanovi i na županijskim stručnim vijećima o tome što se događalo na Simpoziju. Zamoliti ih da, ako je moguće, ponove jednu od radionica na kojoj su bili, ili neki njen dio, za kolegice i kolege iz svoje ustanove ili da da preporuče voditeljima županijskih usavršavanja ili savjetnicima da uvrste te radionice u godišnji plan usavršavanja. Uspijete li tako nešto organizirati, pišite nam o tome, rado bismo čuli odjeke i podijelili ih s ostalima.
 2. Zamoliti sve sudionike Simpozija da se tijekom prosinca ove godine jave s jednim malim mailom u kojem opisuju što su napravili od završetka Simpozija do tog trenutka, a što ne bi bili napravili da nije bilo poticaja Simpozija (ili druženja koje je iz toga proizašlo).
 3. Zamoliti sve sudionike Simpozija da pozovu kolegu/kolegicu na konkretnu suradnju.

UČITELJSKI FAKULTET – POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DRAMSKE PEDAGOGIJE planira sljedeće inicijative:

 1. Rad na programu dramskog odgoja kao predmeta u školi (izbornoga ili fakultativnoga) – potaknuti osnivanje timova koji uključuju stručnjake koji rade s djecom različite dobi. Timovi bi trebali raditi samostalno; Fakultet i Studij dramske pedagogije mogu dati samo poticaj i okvir.
 2. Napraviti platformu za razmjenu roba i usluga. Njezino je radno ime Dramska trampa – DRAMPA. Platforma je zamišljena nalik na mreže u ekonomiji dijeljenja. Čim pronađemo odgovarajuću informatičku podršku, pozvat ćemo sve zainteresirane da se učlane i ponude nešto što znaju, mogu i/ili imaju (materijal ili usluge), a što su voljni dati, posuditi ili pokloniti, nekome iz mreže. Mreža će biti otvorena svima koji su se voljni uključiti po načelu da svatko tko je spreman nešto ponuditi, može i uzeti nešto od drugih članova mreže. Nakon nekog vremena trebat će predstaviti i vrednovati rad DRAMPE i proizvode suradnje koji su nastali. NAPOMENA: Ako ste vi moguća informatička podrška, javite nam se, lijepo molimo.
 1. Pronaći mjesto za Forum kao mjesto razmjene iskustava.
 2. Pronaći mjesto za svojevrsnu Oglasnu ploču, ponovno kao mjesto razmjene iskustava.

HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ (HCDO) planira sljedeće akcije i inicijative:

 1. Nastaviti informiranje javnosti, suradnika i članstva o svim dostupnim oblicima dramskopedagoške edukacije.
 2. Ponuditi oblike umrežavanja kako različitih oblika edukacije, tako i samih edukatora.
 3. Obnoviti ranije postojeće edukacijske programe i proširiti ponudu radionica.
 4. Nastaviti realizaciju edukacijskih projekata namijenjenih primjeni dramskopedagoških metoda u raznim odgojno-obrazovnim područjima i predmetima.
 5. Osmisliti postupak stručnog ovjeravanja kvalitete dramskopedagoških edukacija.
 6. Inicirati osnivanje novih i aktiviranje postojećih lokalnih/regionalnih ogranaka u okviru HCDO-a, ovisno o poticajima i motivaciji zainteresiranih članova te pokrenuti osnivanje posebnih stručnih odjela, mreža i interesnih grupa.
 7. Osmisliti akciju koja će dovesti do obnove rada te formiranja novih stručnih vijeća učitelja i voditelja dramskoga rada, odnosno slobodnih aktivnosti po županijama i gradovima.
 8. Nastaviti s javnim i zagovaračkim aktivnostima. Najučinkovitijim načinom vlastita javnog zagovaračkog djelovanja HCDO smatra upravo edukacijske programe i projekte kakve je dosad provodio (npr. projekt Aktivne metode za građanski odgoj) i kakve će u budućnosti nastojati realizirati samostalno ili kao dio širih inicijativa (npr. aktivnosti GOOD inicijative udruga civilnoga društva za kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatski školski sustav). S planom svojih akcija HCDO će se posebno obratiti sudionicima Simpozija, svome članstvu i suradnicima te široj javnosti.

TEATAR TIRENA planira sljedeće akcije:

 1. Osmišljavanje i provođenje radionica koje obuhvaćaju teme iz dramskog stvaralaštva (radionice dramskih igara i vježbi, kreativnog dramskog pisanja, dramaturške i redateljske radionice, radionice rada na monologu, govorenja poezije te rada na glasovnoj i tjelesnoj ekspresiji) i teme iz dramskog izražavanja (radionice dramskih tehnika, procesne drame, psihodrame, biblioterapije i forum-teatra). Radionice će se organizirati tijekom godine u Zagrebu, na poziv u drugim mjestima te u okviru Kazališnog kampa.
 2. Izvođenje predstava za djecu i mlade koje se bave suvremenom tematikom i problemima odrastanja (ovisnosti, mentalno zdravlje i tabu teme) te izvođenje predstava s aktivnim sudjelovanjem publike koje se bave raznim temama (inkluzija, tolerancija, nenasilna komunikacija i ekologija). Predstave su popraćene radionicama i metodičkim pripremama za nastavak rada u školama.

Osim opisanih, još se nekoliko okvira za moguće i potrebne akcije otvorilo tijekom razgovora na Simpoziju, ali nismo dospjeli artikulirati konkretne forme u kojima bi se one mogle ostvarivati:

 1. Povezivanje s kulturnim institucijama – kazalištima, festivalima, ali i centrima za kulturu, pučkim otvorenim učilištima i knjižnicama. Više sudionica Simpozija opisalo je dobra iskustva suradnje s knjižnicama. Osobito je istaknuta potreba za suradnjom s kazalištima i festivalima – ona se vidi kao mogućnost da uz podršku profesionalnog kazališta dramska pedagogija postane važniji faktor unutar šire zajednice.
 2. Povezivanje s lokalnom zajednicom u raznim oblicima:
 • suradnja s ostalim vrtićima/školama u općini (na način da se radi jedan program u koji se uključi više škola/vrtića)
 • suradnja vrtića/škole s domovima umirovljenika (neki imaju takva iskustva i izvrsna su)
 • uključivanje u projekte za razvoj lokalne zajednice (primjerice, natječaji ZAMAH-a ).
 1. Suradnja i umrežavanje s kolegama iz obrazovnog sustava koji se bave drugim vrstama umjetničkog odgoja.
 2. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje, prije svega u verificiranju programa.
 3. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom kulture, koja bi dovela do toga da vrtići i škole prestanu biti samo konzumenti umjetničkih sadržaja i pretvore se u aktivne partnere.

Imate li želju na bilo koji način potaknuti neki od ovih oblika suradnje, potičemo vas da to učinite. Ako trebate pomoć u traženju suradnika, pišite nam, proslijedit ćemo vaše ideje i želje potencijalnim partnerima.

Jednako tako, potičemo vas da nam pišete o svojim dobrim iskustvima i da ih opišete tako da mogu biti korisni i drugima. Mail simpozija i dalje je živ: simpozij@ufzg.hr, kao i mail: dramskapedagogija@gmail.com.

Potičemo vas i da nam pišete, opisujete svoje zanimljive nastavne sate, postupke i šaljete tekstove koje ste napisali (dramske ili stručne). Rado ćemo ih objaviti na web stranici http://dramskapedagogija.ufzg.hr/.

Znate kako se kaže – gdje ima volje, nađe se i načina; gdje nema volje, nađe se isprika. Pustimo isprike, preuzmimo odgovornost, pokrenimo se.

 

Iva Gruić

predsjednica Organizacijskog odbora Simpozija

 

NAPOMENA: Za one koji možda ne znaju o kojem i kakvom je Simpoziju riječ, evo nekoliko ključnih podataka: Međunarodni znanstveno-umjetnički simpozij pod naslovom Budućnost dramskog odgoja: kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo održan je u Zagrebu od 20. lipnja do 1. srpnja 2017., u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog centra za dramski odgoj.