Upis polaznika na Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije

Sveučilište u Zagrebu – Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10000 Zagreb,

 raspisuje natječaj za upis polaznika na

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DRAMSKE PEDAGOGIJE u akademskoj godini 2017./2018. 

 

za stjecanje akademskog naziva:

SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/SPECIJALISTICA DRAMSKE PEDAGOGIJE

 1. Uvjeti upisa na studij: Na ovaj specijalistički studij mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u polju obrazovnih znanosti
 • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u polju obrazovnih znanosti,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije nastavničkih usmjerenja iz srodnih polja: obrazovnih znanosti, pedagogije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih polja,
 • stručne dodiplomske studije ustrojene na nastavničkom fakultetu prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH) koji su izjednačeni s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja prema novom studijskom programu,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, poput komparativne književnosti ili teatrologije,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost.

Na studij se mogu upisati i inozemni studenti koji su stekli odgovarajuće kvalifikacije.

 1. Trajanje studija: Studij traje dva semestra, nastava će započeti u siječnju 2018. Održavanje nastave bit će prilagođeno zaposlenim studentima.
 2. Jezik studija: Studij se izvodi na hrvatskom jeziku.
 3. Upisna kvota: 30 studenata.
 4. Školarina: 12.500,00 kn po semestru (25.000,00 za čitav studij). Prilikom upisa studenti su obavezni platiti polovinu školarine za taj semestar (6.500,00 kn), a ostatak u četiri mjesečne rate po 1.500,00 kn tijekom semestra.
 5. Molba za upis podnosi se na obrascu Prijavnica_17_18 (1). Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente: diplomu (ili ovjerenu kopiju), prijepis ocjena, domovnicu (ili ovjerenu kopiju), izvadak iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (ili ovjerenu kopiju), kratak životopis, popis svih aktivnosti vezanih uz dramsku pedagogiju u kojima je pristupnik/ca sudjelovao/la (radionice, stručna usavršavanja, dramsko-pedagoški rad i slično), popis objavljenih stručnih ili znanstvenih radova te separati tih radova, motivacijsko pismo u kojem objašnjava svoje razloge za prijavljivanje na ovaj studij i svoja očekivanja od studija. (Pristupnici koji nisu građani Republike Hrvatske prijavi umjesto domovnice i izvatka iz matice rođenih prilažu ovjerenu fotokopiju putovnice).
 6. Molbe s prilozima zaprimaju se do 31. kolovoza 2017. Razgovor s pristupnicima organizirat će se u prvoj polovini rujna. Molbe se dostavljaju na adresu: Učiteljski fakultet u Zagrebu, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za specijalistički studij dramske pedagogije“.
 7.  Dodatne obavijesti o studiju i uvjetima upisa možete dobiti upitom na e-mail adresu dramska.pedagogija@ufzg.hr.