DRAMSKI ODGOJ – Glasilo Hrvatskog centra za dramski odgoj

Nakladnik: Hrvatski centar za dramski odgoj, Petrova 48a, 10 000 Zagreb

Glavna urednica: Ozana Iveković

Učestalost izlaženja: Prema mogućnosti 

Godina postavljanja časopisa na mrežu: 2008.

ISSN: 2459 – 8763