ODGOJ ZA GRAĐANSTVO, ODGOJ ZA ŽIVOT – Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse

(E-knjiga ostvarena u suradnji Hrvatskoga centra za dramski odgoj i Školske knjige.)

Uredili: Snježana Čubrilo, dr. sc. Vladimir Krušić, dr. sc. Maša Rimac Jurinović

Autori tekstova: Roberta Barat, Snježana Blagus, Snježana Čubrilo, Sanela Đurđević, Meri Juričev-Dumpavlov, Nataša Jurić Stanković, Vladimir Krušić, Snježana Pacek-Balja, Nataša Roginek, Duška Stojićević, Jasna Šojer, Jasmina Štefan

Iz sadržaja:

* četrdeset osam opisanih dramskopedagoških metoda i tehnika primjenjivih u redovnoj nastavi (igranje uloga; procesna drama; učitelj-u-ulozi; zamrznuti prizor; vrući stolac; vježbe i igre kontakta, suradnje i senzibilizacije; improvizacijske vježbe; forum kazalište i dr.)

* dvanaest primjera dobre prakse iz pera učiteljica i nastavnica koje su ih osmislile 

Premda prvenstveno namijenjeni obradi sadržaja građanskoga odgoja i pedagogije, opisi dramskopedagoških postupaka i tehnika te izneseni primjeri njihove uporabe u nastavi bit će od koristi svim prosvjetnim radnicima koji svoj redovni školski rad, kako u razrednoj tako i u predmetnoj nastavi, žele obogatiti i osnažiti aktivnim metodama dramskoga rada. Prikazane obrade predstavljaju primjere osmišljenih nastavnih situacija, integracija, korelacija i razrađenih nastavnih jedinica koje valja prije svega shvatiti kao radne modele čiji opisi, osim što iznose pregledan tijek nastavnoga procesa i primijenjenih metoda, također daju na znanje u kakvom se kontekstu i u kakvim konkretnim uvjetima nastava odvijala.

Smatrajući važnim da učitelji i nastavnici, naročito oni mlađi i manje iskusni, dobiju jasniju predodžbu o tome kako provedba dramskopedagoških metoda izgleda u živoj praksi, gdje god je bilo moguće, obrade su popraćene slikama – fotografijama, crtežima, dijagramima i sl. – ponegdje snimljenima ili korištenima kao nastavno sredstvo tijekom opisanoga nastavnog procesa.

 

E-priručnik je besplatan i možete ga dohvatiti na ovoj poveznici.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *