Članstvo

ŠTO VAM TREBA ZA UČLANJENJE?

Za članstvo u HCDO potrebno Vam je sljedeće:

  • da se bavite ili se želite baviti dramskim odgojnim radom
  • da redovito plaćate godišnju članarinu koja sada iznosi 100 kn

KAKO SE UČLANITI?

Prvi korak
Dovoljno je da se izravno obratite središnjici Centra ili povjereniku ogranka, ako postoji u vašem gradu ili županiji. Onome kome se obraćate potrebno je ostaviti svoju točnu adresu, brojeve telefona/faxa i e-adresu.

Također, možete ispuniti slijedeći e-obrazac i traženi podaci će do nas stići e-mailom (molimo Vas da u rubrici Predmet ili Poruka naznačite da ste zainteresirani za učlanjenje).

 

Drugi korak
Kad dobijemo tražene podatke, poslat ćemo vam “Listić podataka za članove HCDO” i opću uplatnicu s iznosom članarine za tekuću godinu.

Napomena: U “Listiću podataka” popunite samo one rubrike koje možete!

Treći korak
Kad uplatite članarinu i kad nam vratite “Listić podataka”, vašu kandidaturu prihvatit će Predsjedništvo HCDO i tada postajete punopravnim članom Centra sa svim pravima i obvezama kako slijedi:

“Prava i dužnosti članova jesu:

  • ostvarivati, promicati i zastupati interese Centra,
  • djelovati u skladu sa Statutom i pravilnicima Centra te pozitivnim pravnim propisima,
  • birati i biti biran u tijela upravljanja Centrom,
  • redovito plaćati članarinu (“Član koji nije platio članarinu za tekuću godinu nema pravo glasa na godišnjoj skupštini Centra.”, Čl. 11. Statuta)

Na kraju, podsjećamo na još jednu odredbu našeg Statuta koju je dobro zapamtiti:
“Ako član dvije godine za redom ne plati članarinu, smatrat će se da je izgubio interes za članstvo u Centru, te će biti brisan iz članstva.” (Čl. 12. Statuta)

ZA SVE OBAVIJESTI, PITANJA I NEDOUMICE SLOBODNO NAM SE OBRATITE!

Adresa središnjice
HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ
Petrova 48a, 10000 Zagreb
Tel. 01 463 5503
e-pošta: hcdo@hcdo.hr