Recitiranje i govorna kultura

Berry, C. (1998) Glumac i njegov glas. Cekade.
Ingarden, R. (1971) O saznavanju književnog umetničkog dela. Srpska književna zadruga.
Jakobson, R. (1978) Ogledi iz poetike. Prosveta.
Kunić, I. (1990) Kultura dječjeg govornog i scenskog stvaralaštva. Školska knjiga.
Novaković, N. (1980) Govorna interpretacija umjetničkog teksta. Školska knjiga.
Pavletić, V. (1986) Ključ za modernu poeziju. Globus.
Pavletić, V. (1988) Kako tumačiti pjesmu. Školska knjiga.
Poezija. (Zbornik programatskih tekstova modernih pjesnika) (1975) Nolit.
Steiger, E. (1978) Umeće tumačenja i drugi ogledi. Prosveta.
Škarić, I. – Čimbur, P. (1988) Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje. Svladao sam mucanje. Mladost.
Škarić, I. (2000) Temeljci suvremenoga govorništva. Školska knjiga.
Škarić, I. (1982) U potrazi za izgubljenim govorom. Školska knjiga – Liber.
Škreb, Z. – Žmegač, V. (1981) Uvod u književnost. Grafički zavod Hrvatske.
Težak, S. (1989) Literarne, novinarske, recitatorske i srodne družine. Školska knjiga.
Umetnost tumačenja poezije. (Zbornik) (1979) Nolit.
Wellek, R. – Warren, A. (1985) Teorija književnosti. Nolit.