DODIJELJENE NAGRADE I PRIZNANJA ZA 2023. GODINU

Svečanost proglašenja i dodjele nagrada i priznanja Hrvatskoga centra za dramski odgoj za 2023. godinu održana je 28. prosinca 2023. u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu. 

Povjerenstvo za nagrade i priznanja Hrvatskoga centra za dramski odgoj radilo je u sastavu Aleksandar Bančić, dramski pedagog iz Pule, Vladimir Krušić, dramski pedagog iz Zagreba te Ines Škuflić Horvat, dramska pedagoginja iz Zagreba.

Na poziv za nominiranje kandidata u oglašenom roku pristiglo je jedanaest prijedloga, najviše dosad, što posebno raduje, jer svjedoči da naše članstvo te svi drugi koji se bave dramskim i kazališnim odgojem prihvaćaju naše nagrade i priznanja kao vrijedne potvrde njihova umjetničko-pedagoškoga rada.

Povjerenstvo je razmotrilo sve pristigle nominacije te odlučilo da nagrade i priznanja za 2023. godinu ponesu sljedeći dobitnici:

IVANKA KUNIĆ, učiteljica, dramska pedagoginja i prosvjetna savjetnica u mirovini, dobitnica je Nagrade za trajan doprinos dramskom i kazališnom odgoju ostvaren dugogodišnjim odgojnim i stvaralačkim dramskim radom u školi te metodičkim oblikovanjem u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

TIBOR MARTAN, dipl. etnolog i pedagog te specijalist dramske pedagogije iz Madžareva, zaposlen u OŠ Visoko, dobitnik je Priznanja za izniman doprinos dramskom odgoju te zavičajnoj kulturi lokalne zajednice ostvaren pokretanjem brojnih akcija, projekata i kulturnih manifestacija te sustavnom i znalačkom uporabom kazališnog medija i dramskopedagoških metoda u kreativnom radu s djecom i mladima u školskim te izvanškolskim okružjima.

ŽELJKO VICULIN, voditelj Sinjskog pučkog kazališta dobitnik je Priznanja za poseban doprinos promicanju i razvijanju dramskog i kazališnog odgoja u lokalnoj zajednici ostvaren osnivanjem i dugogodišnjim vođenjem Dječjeg dramskog studija i Dramskog studija mladih u Sinjskom pučkom kazalištu.

dr. sc. VLADIMIR KRUŠIĆ, dramski pedagog u nemirovini iz Zagreba dobitnik je Priznanja za uređivanje Zbornika umjetničko-znanstvenog simpozija Zvjezdani Ladiki u čast, koji pridonosi dubljem razumijevanju i vrednovanju temelja suvremenog dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj te u širem međunarodnom kontekstu.

dr. sc. MAŠA RIMAC JURINOVIĆ, viša asistentica na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica dramske pedagogije dobitnica je Priznanja za doprinos nacionalnoj znanosti u području kazališta za djecu i mlade ostvaren izdavanjem autorske znanstvene monografije Kako djeca opisuju svoje kazalište.

KATARINA KOLEGA, novinarka, teatrologinja i dramska pedagoginja dobitnica je Priznanja za autorsko oblikovanje i uređenje monografije Pričaj mi o Ribnjaku – 70 godina uspomena.

MAJA SVIBEN, dramaturginja i dramska pedagoginja dobitnica je Nagrade za kontinuiran dugogodišnji uspješan dramskopedagoški rad i poseban doprinos i promociju hrvatske dramske pedagogije u europskom kontekstu.

MATILDA MARKOVIĆ, dipl. učiteljica RN, lutkarska pedagoginja, specijalistica dramske pedagogije dobitnica je Nagrade za izniman doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren sustavnim dramskopedagoškim radom u školskom, izvanškolskom i akademskom okružju,
aktivnostima na njegovanju zavičajne kulturne baštine, iniciranjem i osmišljavanjem edukacija, projekata i akcija, među kojima se posebno ističe pokretanje smotre Lutkarska zraka.

IVA NEMEC, specijalistica dramske pedagogije, dobitnica je Nagrade za izniman doprinos afirmiranju i razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj i van njezinih granica ostvaren pokretanjem brojnih dramskopedagoških projekata i akcija, među kojima se posebno ističe
objavljivanje autorskog priručnika Početnica kamišibaja, drevne izvedbene umjetnosti pripovijedanja koju već niz godina radionicama i predstavama posvećeno promiče.

KSENIJA ROŽMAN, dramska pedagoginja, dobitnica je Nagrade Hrvatskoga centra za dramski odgoj za trajan doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim dramskopedagoškim radom s djecom i mladeži u Centru mladih Ribnjak te kontinuiranim
sudjelovanjem u aktivnostima našeg Centra.

SNJEŽANA ČUBRILO, učiteljica Hrvatskoga jezika, dramska pedagoginja-mentorica, dobitnica je Nagrade za trajan doprinos dramskom odgoju i pedagogiji u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim kreativnim dramskim radom u školi, unošenjem dramskopedagoških metoda u nastavnu praksu, suradnjom na oblikovanju kurikuluma dramskog odgoja, posvećenim radom s ranjivim skupinama, vođenjem brojnih edukacijskih radionica, suradnjom u zahtjevnim projektima Centra te predanim radom u upravnim tijelima Centra.

Čestitamo od srca!

(Cijeli tekst svih odluka i obrazloženja za sve dobitnike potražite ovdje.)