ŽELJKA ŽUPAN VUKSAN – DOBITNICA „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“

Članica našeg Predsjedništva, Željka Župan Vuksan, dobitnica je godišnje „Nagrade Ivan Filipović“ za 2021. godinu, najznačajnijeg priznanja što ga Republika Hrvatska dodjeljuje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.
Pored nagrade za životno djelo, godišnje nagrade dodjeljuju se „za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima“.
Kolegica Željka nagradu je zaslužila svojim mnogostrukim djelovanjem i postignućima ostvarenima kako u okviru redovnih nastavnih obveza u matičnoj školi, Gimnaziji Sesvete, tako i kroz brojne akcije, projekte i aktivnosti koje je pokretala u školi, u lokalnoj zajednici te, što posebno ističemo, u našem Centru. Glavni doprinosi njezina djelovanja – promicanje dramske pedagogije kao inovativne i suvremene metodike podučavanja, edukacija nastavnika i dijeljenje dobre prakse, povezivanje škole s lokalnom zajednicom, stručni radovi u vlastitu nastavnom području te u području dramskoga odgoja – temelje se na pozitivnim iskustvima i rezultatima njezina dramskopedagoškoga rada. Stoga ovu uglednu nagradu kolegici Željki Župan Vuksan, jednoj od prvih diplomiranih specijalista dramske pedagogije u nas, s pravom doživljavamo i kao priznanje dramskom odgoju i pedagogiji u Hrvatskoj.
Čestitamo od srca !

(Cijeli tekst obrazloženja nagrade pročitajte ovdje.)