Zapisnik Izborne skupštine HCDO-a 2019.

ZAPISNIK IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 27.12.2019. GODINE U CENTRU MLADIH RIBNJAK, PARK RIBNJAK 1, ZAGREB

 

Skupština je započela s radom u 16,00 sati.

U uvodnoj riječi Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj Vladimir Krušić najprije je ustvrdio da je prisutno dovoljno članova (prema Statutu najmanje 10) za održavanje Skupštine. A zatim je predložio sljedeći dnevni red:

 1. UVODNI DIO                  
  1. Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa, usvajanje dnevnoga reda,  izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika                 
 2. IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA U PROTEKLOM MANDATNOM RAZDOBLJU

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva

2.2. Izvješća o djelovanju ogranaka i udruga naših članova

2.3. Rasprava i usvajanje izvješća

2.4. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje i usvajanje

 1. PREDLAGANJE I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA HCDO

3.1. Predlaganje i predstavljanje kandidata za Predsjednika i članove Predsjedništva

3.2. Izbor Predsjednika i članova Predsjedništva

3.3.   Predlaganje i izbor članova Arbitražnog vijeća

 1. RAZNO

 

 

 1. Utvrđeno je da Skupštini prisustvuje 20 članova s pravom glasa, usvojen je Dnevni red i jednoglasno su izabrani za zapisničara Denis Patafta, a za ovjerovitelja zapisnika Katarina Kolega.
 2. 1. Predsjednik Vlado Krušić odlučio je svoje izvješće vezati uz ciljeve i pravce djelovanja postavljene u Strateškom planu djelovanja HCDO-a u razdoblju od 2015. do 2020.

„Od osnutka Centra među njegove najvažnije programske aktivnosti spada edukacija djelatnika formalnog i neformalnog obrazovanja te aktivista civilnih udruga za dramski/kazališni odgoj.

U proteklom mandatnom razdoblju ovaj se strateški cilj ostvarivao kroz nekoliko akcija:

– Tijekom 2016. sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja realiziran je projekt Aktivne metode za građanski odgoj i obrazovanje u okviru kojeg je u 5 županija održano 12 edukacijskih i isto toliko evaluacijskih radionica s preko 220 sudionika (učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i sl.). Radionice su vodile naše kolegice, dramske pedgoginje Roberta Barat, Snježana Čubrilo, Grozdana Lajić, Jasna Šojer i Dubravka Guszak-Novosel. Projekt je finaliziran izradom ‘priručnika aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje  s primjerima dobre prakse’ naslovljenog Odgoj za građanstvo, odgoj za život koji je priredilo troje urednika, Snježana Čubrilo, Maša Rimac Jurinović i ja, i koji smo u proljeće 2017.  objavili u elektroničkoj nakladi u suradnji sa Školskom knjigom.

– Tijekom iste godine raspisali smo i poziv članstvu da prijave vlastite edukacijske radionice, od kojih bismo kreirali repertoar i obnovili radionički program Centra te ga ponudili javnosti na uslugu. Ova zadaća još uvijek čeka svoju potpunu realizaciju, no djelomice je kompenzirana, u 2018. i 2019. godini, radioničkim programima naših godišnjih sabora, u Zagrebu u siječnju 2018. i u Osijeku u siječnju 2019.

Zagrebački godišnji sabor privukao je preko 70 sudionika, a  u 4 dana  trajanja održano je 8 četverosatnih radionica i 2 kazališne predstave.

Prema istom ključu organiziran je i radionički program godišnjeg sabora u Osijeku na kojem je održano 12 radionica s preko 100 sudionika, odigrana je i 1 predstava te održana godišnja Skupština Centra, prvi put izvan Zagreba.

– U istom razdoblju, od 2017. pojavilo se još jedno važno mjesto intenzivne dramskopedagoške edukacije – Simpozij o dramskom odgoju koji se od 2017. redovito i uspješno održava na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.  Dio radionica Simpozija ostvaruju i voditelji koji su naši članovi, ili se pak potaknuti Simpozijem učlanjuju u HCDO.

Nama i nadalje ostaje zadaća da u ovu raznovrsnu ponudu edukacija unesemo više reda i strukturiramo naše programe edukacije koje, osim toga, valja vezivati uz naš sustav stručnog usavršavanja i dodjele stručnih zvanja našim članovima.

– U području izdavačke djelatnosti, kao važne sastavnice razvoja edukacijskih aktivnosti, možemo se pohvaliti s dvije važne knjige. Jedna je već navedeni ‘priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje  s primjerima dobre prakse’ u čijem su pisanju, uz uredništvo, sudjelovale kako voditeljice radionica u okviru spomenutog projekta tako i njihove sudionice, polaznice koje su opisale nekoliko istaknutih primjera svoga rada.

Drugi naslov je moja knjiga Kazalište i pedagogija, koju smo 2018. objavili u suradnji s uglednom izdavačkom kućom Disput, i koja obogaćuje još uvijek rijetku temeljnu dramskopedagošku stručnu literaturu na hrvatskom jeziku.

U proteklom je razdoblju izašao i jedan broj našeg glasila Dramski odgoj, koji objavljujemo u elektroničkom obliku i koji izlazi u skladu s organizacijskim i vremenskim mogućnostima naše urednice Ozane Iveković.

 

Drugu veliku obvezu koju smo preuzeli Strateškim planom predstavlja razvijanje metodike dramskog i kazališnog odgojnog rada. Na tom pravcu našeg djelovanja trenutno se suočavamo s najvažnijim izazovom za naš Centar, a to je oblikovanje kurikula dramskog odgoja u hrvatskim školama. Od proljeća 2018. radna skupina, koju je iniciralo Predsjedništvo, radi na pripremi kurikula dramskog odgoja, zasad za srednje škole, a u budućnosti i za cijelu vertikalu odgojno-obrazovnog sustava. Taj rad nije nimalo jednostavan, s obzirom da se radi o i za nas novom, specifičnom metodičkom području. No pripreme su pri kraju, pa se nadamo da ćemo koncem siječnja naš prijedlog moći uputiti članstvu na uvid.

 

U Strateškom planu iz 2015. široko i općenito naznačena zadaća promicanja i zagovaranja dramskoga odgoja i pedagogije dobila je tijekom 2018. i 2019. godine svoju vrlo konkretnu realizaciju u našem angažmanu oko Školskih susreta LiDraNo, važnom institucijom dramskog stvaralačkog rada u školskom sustavu. Najprije smo se, u proljeće 2018., uključili u anketu o provedbi LiDraNa koju je pokrenula naša članica Frana Marija Vranković i u kojoj je sudjelovalo niz naših članova. Zatim smo sudjelovali i na okruglom stolu o LiDraNu organiziranom u okviru 2. Simpozija o dramskom odgoju.

U 2019. pak na našim FB stranicama započela je polemika, pokrenuta prosvjednim očitovanjem kolegice Snježane Čubrilo, u kojem je kritički reagirala na neke događaje i pojave na Državnom susretu LiDraNo. U raspravu koja se razvila među članovima te u prepisku s organizatorima Državnog susreta LiDraNo uključilo se u konačnici i Predsjedništvo svojim očitovanjem o nizu načelnih problema koje je polemika iznijela na površinu i o kojima smo kao stručna udruga morali zauzeti stav. Mislim da smo to dobro obavili: polemika je vođena korektno, transparentno i principijelno te vjerujemo da će imati odjela u daljnjem funkcioniranju LiDraNa kao izuzetno važnog i dragocjenog organizacijskog oblika dramskog stvaralačkog rada u školskom sustavu.

 

Od ostalih važnih pravaca djelovanja u proteklom razdoblju istaknuo bih još naš sustav dodjele stručnih zvanja koji se tijekom svoga postojanja pokazao vrijednim i prihvaćenim i izvan kruga našeg članstva. No taj sustav, nakon dvadeset godina tijekom kojih su prilično izmijenjene mogućnosti dramskopedagoške edukacije, traži obnovu i reformuliranje.

Na kraju, spomenuo bih još da smo 2017. obnovili dodjelu nagrada i priznanja za različite vidove i doprinose u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije. Smatram da time izuzetno stimuliramo i pružamo važnu podršku prije svega našim članovima ali i svim drugim aktivnim djelatnicima, stvaraocima i promicateljima dramskog i kazališnog odgoja.“

 

 • Slijede izvješća o djelovanju ogranaka i članova HCDO-a.

Rad osječkog ogranka predstavila je Ana Škaro. Ogranak se bavi sređivanjem tehničkih stvari oko osnivanja. U 8.mj.o.g. u Osijeku je održan projekt Zemlja bez granica u sklopu kojega je promoviran rad Centra. Ogranak će 2020. biti partner na Festivalu učeničkih igrokaza Plivamo na sceni s radionicama za učenike i kazališnim festivalom.
Margareta Fabičević je izvijestila skupštinu da je Bjelovarsko kazalište obilježilo Dan kazališta lutkarskim kolažom, radionicama i predstavom. Ostvaruju suradnju s kazalištem iz Kaštel Starog i Kazalištem mladih iz Viteza na razmjeni srednjoškolskih grupa. Također, održavaju ljetne glazbeno-dramske radionice te kreativne radionice šivanja za djecu s posebnim potrebama.

 • Snježana Krpes predlaže suradnju Saveza društava „Naša djeca“ i Bjelovarskog kazališta.

Maja Vuka predlaže da osječki ogranak redovito održava sastanke svojih članova na kojima bi se razmjenjivala iskustva i razvijao stručni rad.

Vlado Krušić je pozvao prisutne članove da redovito šalju izvješća o svojem radu kako bi putem mrežnih stranica i Facebook stranice udruge i ostale članove upoznali s njim.

Izvješća su usvojena jednoglasno.

 

 • Slijedi Financijsko izvješće koje je podnio Predsjednik Krušić.

Posljednje tri godine Centar ne ostvaruje prihode kroz projekte tako da funkcioniranje Centra omogućavaju prihodi od članarina te oni ostvareni na godišnjim saborima u Zagrebu 2018. i Osijeku 2019. . Na dan 20. prosinca 2019. stanje na računu Centra bilo je 10.109 kn. Uzmemo li u obzir da je prihod od članarina ove godine bio oko 13.000 kn, to znači da članarina udruzi omogućava osnovno funkcioniranje.

Centar nema zaposlenih djelatnika i svi članovi upravnih tijela aktivnosti za udrugu obavljaju volonterski.

Izvješće o financijskom stanju usvojeno je jednoglasno.

 

 1. Predlaganje i predstavljanje kandidata za Predsjednika i članove Predsjedništva.

Vlado Krušić, jedini kandidat predložen za Predsjednika, jednoglasno je izabran za Predsjednika Centra u sljedećem četverogodišnjem razdoblju.

Za članove novog Predsjedništva predložene su njegove  dosadašnje članice Snježana Čubrilo i Ana Škaro te nove kandidatkinje Željka Župan Vuksan, Andrea Damjanić Firšt i Irena Rašo.

Nakon predstavljanja kandidatkinja za nove članice Predsjedništva jednoglasno su izabrane Snježana Čubrilo, Ana Škaro, Irena Rašo i Željka Župan Vuksan.

Andrea Damjanić Firšt dobila je osam glasova za te dvanaest glasova suzdržanih, tako da nije izabrana u Predsjedništvo Centra.

Nakon toga prešlo se na izbor Arbitražnog vijeća Centra. Svi dosadašnji članovi vijeća – Branko Sviben, Roberta Barat i Damir Miholić – jednoglasno su ponovno izabrani za članove Vijeća u novom mandatu.

 

 1. Razno

Referirajući se na Krušićevo isticanje potrebe za revizijom postojećeg sustava dodjele stručnih zvanja u Centru Damir Miholić upozorava da postojeći način i kriteriji dodjele stručnih zvanja Centra moraju vrijediti sve dok se ne odrede novi, tj. do datuma kada novi pravilnik stupi na snagu. Članstvu treba unaprijed najaviti promjenu sustava i pravilnika za dodjelu stručnih zvanja i odrediti rok do kada će se primjenjivati postojeći pravilnik odnosno od kojeg će vrijediti novi. Također, smatra da bi trebalo odrediti prelazno razdoblje prilagodbe zainteresiranih članova novim uvjetima stjecanja zvanja.

Snježana Krpes najavljuje trogodišnji partnerski projekt „Ne daj se upecati“ prevencije ovisnosti mladih između Saveza Društava „Naša djeca“ i  HCDO-a. Osim toga, informirala je Skupštinu i o natječaju Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Umjetnost i dijete“, koji bi mogao biti zanimljiv Centru i njegovim članovima. 

 

Skupština je završila s radom u 18.30 sati.

 

Zapisnik sastavio:                                                                                  Zapisnik ovjerila:

Denis Patafta, v. r.                                                                               Katarina Kolega, v.r. 

Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2015.

ZAPISNIK REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 29. 6. 2015. GODINE U CENTRU…

Poruka za Međunarodni dan dramskog odgoja 2011.

U SLUŽBI BUDUĆNOSTI Današnje okupljanje u povodu Međunarodnog dana dramskog odgoja istinski je odraz ogromnog potencijala…

Obavijest o nagradama i priznanjima Hrvatskog centra za dramski odgoj za 2010. godinu

27. studenog 2010., na Međunarodni dan dramskog odgoja, Hrvatski centar za dramski odgoj dodijelit će, po drugi put, svoje nagrade i priznanja za razvoj i promicanje dramskog odgoja u Hrvatskoj. Nagrade i priznanja dodjeljuju se pojedincima, ustanovama i organizacijama za značajnije trajne te posebne doprinose dramskom odgoju.

Nagrade i priznanja bit će uručene ovogodišnjim dobitnicima na svečanosti koja će održati u subotu 27.studenog u 11,30 sati u Zagrebačkom kazalištu mladih (dvorana Polanec).

Nakon svečanosti bit će prikazana predstava „Romeo i Julija“ u izvedbi Dramskog studija Učilišta ZKM.

Radujemo se Vašem dolasku!

[download id=”22″]

 

ODLUKE POVJERENSTVA ZA NAGRADE I PRIZNANJA HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ:

Povjerenstvo za nagrade i priznanja Hrvatskog centra za dramski odgoj u sastavu Aleksandar Bančić, dramski pedagog iz Pule, Nebojša Borojević, dramski pedagog iz Siska te Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog iz Zagreba, razmotrilo je pristigle prijedloge te odlučilo dodijeliti sljedeće nagrade i priznanja:

1.    Ovogodišnja Nagrada Hrvatskog centra za dramski odgoj za trajan doprinos dramskom odgoju dodjeljuje se Slavenki Čečuk, istaknutoj dramskoj pedagoginji iz Zagreba.

 Obrazloženje:

Slavenka Čečuk jedna je od glavnih protagonistica, uz Zvjezdanu Ladiku i Đurđu Dević-Šegina, oblikovanja moderne hrvatske dramske i kazališne pedagogije poslije II. svjetskog rata. Svoja kazališna, a potom i dramsko-pedagoška iskustva stjecala najprije kao članica prvih poslijeratnih studentskih kazališta u Zagrebu, zatim kao učiteljica u Širokom Brijegu, a od 1958. pa sve do umirovljenja kao pedagog u Omladinskom dramskom studiju Zagrebačkog kazališta mladih. Tijekom trideset godina predanog rada kroz Slavenkine brižne ruke prošli su brojni naraštaji polaznika Omladinskog dramskog studija, među njima i brojna istaknuta imena suvremenog hrvatskog kazališta. U dramskom radu s djecom i mladeži Slavenka Čečuk nije težila scenskom oblikovanju, već je naglasak stavljala na odgojne učinke i razvoj osobnosti kroz umjetnost riječi i dramsku igru. Uz svakodnevni rad u matičnom kazalištu niz je godina surađivala sa školskim vlastima i sa Savezom društava „Naša djeca“ educirajući učitelje i odgajatelje za dramsko-stvaralački rad s djecom te sudjelujući kao prosuditelj i stručnjak na školskim susretima stvaralaštva djece i mladih. Sa Đurđom Dević-Šegina i Zvjezdanom Ladikom 1970. objavila je priručnik “Dramske igre”, koji brojni učitelji, odgajatelji i dramski pedagozi uvijek iznova traže i koriste, dok je rad na posljednjoj knjizi koju je pripremala zajedno sa Zvjezdanom Ladikom nažalost ostao nedovršen. Svojim samozatajnim radom Slavenka Čečuk značajno je pridonijela postavljanju temelja suvremene dramske pedagogije u Hrvatskoj na čemu smo joj svi mi, koji danas aktivno radimo s djecom i mladeži, iskreno zahvalni.

 

2.    Nagrada za poseban doprinos dramskom odgoju dodjeljuje se Dramskom studiju Tirena iz Zagreba za sustavnu višegodišnju edukaciju mladeži i dramskih pedagoga u radionicama i programima ljetnog Kazališnog kampa u Pazinu.

 Obrazloženje:

Dramski studio Tirena iz Zagreba već sedam godina organizira u Pazinu Kazališni kamp na kojem je dosad na više od 100 radionica sudjelovalo preko 500 sudionika, djece i mladeži te voditelja dramskih družina i studenata pedagoških fakulteta. Organiziran kao nastavak Europskih dramskih susreta EDERED, koje je Tirena izuzetno uspješno organizirala 2003. godine, Kazališni kamp se oblikovao u uzoriti model kontinuirane dramsko-pedagoške edukacije radioničkog tipa u Hrvatskoj. Osim radionica, Kamp ugošćuje i predstave namijenjene sudionicima, ali i djeci grada Pazina. 2006.g. Kazališni kamp postaje izborni kolegij na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, od 2008.g. dobiva međunarodni karakter organiziranjem radionica stranih voditelja, a od 2010.g. edukaciju stečenu na radionicama Kampa priznaje i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Ovom bismo Nagradom htjeli potaknuti i ohrabriti organizacijski tim Kazališnog kampa da ustraju u svom radu i nastave u organiziranju ove iznimne i vrijedne aktivnosti.

 

3.    Priznanje Hrvatskog centra za dramski odgoj dodjeljuje se Udruzi pripovjedača „Pričalica“ iz Virovitice za doprinos ostvaren pokretanjem Festivala dramskog odgoja „Fedor“ u Virovitici.

 Obrazloženje:

U organizaciji Udruge pripovjedača „Pričalica“, koju su pokrenuli i koju vode naši članovi Snježana Lančić-Prpić i Ivan Slavić, a uz podršku grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, te pokroviteljstvo Ministarstva vanjskih poslova RH, od 2. do 6. lipnja u Virovitici je održan prvi Festival dramskog odgoja, ili skraćeno – „Fedor“.

Uzimajući za svoj opći cilj promicanje dramskog odgoja te poticanje djece i mladih na sudjelovanje u procesu odgoja kroz dramski izričaj, inicijatori su festival organizirali prvenstveno kao radno okupljanje i javno predstavljanje dramsko-pedagoškog rada. Organizatori su u pripremu i realizaciju festivala uključili niz kulturnih, društvenih i odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija, sudionici radionica su bili učenici virovitičkih škola te prosvjetni radnici željni dramsko-pedagoške edukacije, a voditelji radionica bili su, uz same inicijatore, mladi dramski pedagozi i kazalištarci iz sličnih udruga te jedan dramski pedagog iz Nizozemske. Svojim namjerama, brojem uključenih organizacija i odjekom koji je ostvario u prosvjetnoj, kulturnoj i društvenoj javnosti, Festival dramskog odgoja može poslužiti kao uzor  akcije koja unapređuje i osnažuje dramski odgoj u Hrvatskoj. Zbog toga njegovim organizatorima i dodjeljujemo ovo priznanje uz nadu da prvi „Fodor“ neće biti i posljednji.

  

 Povjerenstvo za nagrade i priznanja Hrvatskog centra za dramski odgoj:

 Aleksandar Bančić, dramski pedagog, v.r.

Nebojša Borojević, dramski pedagog, v.r.

 Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, v.r.

Zapisnik izborne Skupštine HCDO-a 2010.

Poštovane članice i članovi HCDO-a,
Ovdje možete preuzeti u PDF formatu zapisnik posljednje skupštine Centra održane 4. rujna 2010. u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu. Uz zapisnik, molimo Vas da obratite pažnju i dokumente o kojima se na skupštini raspravljalo (Prilozi 2 i 3 u zapisniku – “Prijedlog promjena sustava stručnih zvanja HCDOa”“Poziv za predlaganje kandidata za nagrade i priznanja HCDO za 2010. godinu”)
Srdačan pozdrav!

Vlado Krušić, tajnik HCDO

pdficon_large [download id=”19″]
pdficon_large [download id=”18″]
pdficon_large [download id=”20″]

Obrazloženje nagrade HCDO 2009.

Predsjedništvo Hrvatskog centra za dramski odgoj prihvatilo je inicijativu za ustanovljenje Nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj za razvoj i promicanje dramskog odgoja u Hrvatskoj. Nagrada će se dodjeljivati za nekoliko tipova dramsko-pedagoškog rada i to pojedincima te ustanovama i organizacijama koje ostvare značajnije trajne i posebne doprinose dramskom odgoju u Hrvatskoj.

Predsjedništvo HCDO povjerilo je odlučivanje o ovogodišnjim dobitnicima Nagrade članovima Komisije za stručno usavršavanje HCDO u sastavu:

 • Iva Gruić, dramaturginja i dramska pedagoginja,
 • Ines Škuflić-Horvat, dramska pedagoginja, i
 • Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog,
  te kao inicijator Nagrade i pridruženi član,
 • Nebojša Borojević, dramski pedagog.

Svi zajedno činili su Povjerenstvo Nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj.

Povjerenstvo je odlučilo da Nagradu Hrvatskog centra za dramski odgoj za 2009. dobiju gđa. Ana Cvenić, umirovljena učiteljica i dramska pedagoginja iz Andrijaševaca, za trajan doprinos dramskom odgoju, i Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj.

Obrazloženje:

teta_anaAna Cvenić veteran je dramskog odgojno-stvaralačkog rada s djecom i mladeži u Hrvatskoj. Prosvjetna radnica od 1955., od 1960. pa sve do svog umirovljenja 2002. bila je učiteljica i nastavnica hrvatskog jezika i književnosti na svojoj OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Rokovcima-Andrijaševcima.

U svojem pedagoškom radu s posebnim interesom se bavila literarnim, govornim i scenskim stvaralaštvom učenika, kako u nastavi tako i u okviru školskog te lokalnog amaterskog kulturno-umjetničkog društva.

Na tadašnjim republičkim susretima scenskog stvaralaštva učenika OŠ sudjeluje  od 1972. stječući redovito priznanja i pohvale za ostvaraje svoje i svojih učenika, posebice za recitalske i recitatorske ostvaraje, i sudjelujući na taj način aktivno u uspostavi visokih standarda dramskog stvaralačkog rada u školi te primjerenih kriterija vrednovanja takva rada.

Brojni njezini učenici sudjelovali su, uz školske susrete, na susretima recitala i recitatora Hrvatske te u nekoliko navrata na susretima recitatora u okviru Goranova proljeća.

Ana Cvenić dobitnica je nekoliko profesionalnih stručnih nagrada za rezultate na unapređivanju pedagoške teorije i prakse, od kojih je najznačajnija republička „Nagrada Ivan Filipović“ 1990. godine.

Objavila je niz metodičkih i pedagoških članaka u hrvatskim stručnim časopisima te održala brojna predavanja na seminarima za učitelje hrvatskog jezika, a 1997. svoja iskustva u radu s dramsko-recitatorskom družinom, kroz koju su tijekom četrdestgodišnjeg njezina rada prošli brojni naraštaji djece i mladih ljudi, prikazala je u knjizi „Naši ostvaraji“.

Gđa. Cvenić ni danas ne miruje već je aktivno uključena u realizaciju poznatih „Vinkovačkih jeseni“.

Temeljem svega navedenoga Nagradu gđi. Ani Cvenić dodijeljujemo za trajan doprinos razvoju dramskog odgoja u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim odgojnim i stvaralačkim dramskim radom s djecom i mladeži, dakle, za ono što možemo smatrati njezinim životnim djelom.


logoinkIstarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula dodjeljujemo Nagradu za poseban doprinos dramskom odgoju uspješnim pokretanjem i organiziranjem „Pulskog foruma – Festivala primijenjenog kazališta“ 2008. i 2009. godine, čime je dan snažan poticaj daljnjem širenju „kazališta potlačenih“ i posebno „forum-kazališta“ u Hrvatskoj. Na Festivalu su se bila okupila najuglednija imena „kazališta potlačenih“, a među njima prve godine i pokojni Augusto Boal, tvorac „kazališta potlačenih“.

Pulski „Festival primijenjenog kazališta“ svojevrstan je konceptualni vrhunac nastojanja koja su započela već s prvim izdanjima „Međunarodnog kazališnog festivala mladih“ u organizaciji Istarskog narodnog kazališta, na kojima je otada redovito dio programa bio rezerviran i za dramsko-pedagoške radionice. Tako ovom Nagradom povjerenstvo jednim dijelom nagrađuje i taj minuli rad Istarskog narodnog kazališta koji je, po našem sudu, kulminirao u „Festivalu primijenjenog kazališta“ kao događaju podjednako značajnom u dramsko-pedagoškom, društvenom te umjetničkom pogledu.

Naša je želja da ovom Nagradom i dalje potičemo organizirani dramsko-pedagoški rad kazališnih ustanova naročito u manjim gradovima gdje je kazalište obično središnji a često i jedini prostor umjetničkog i kulturnog događanja.

Povjerenstvo Nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj:

Iva Gruić, dramaturginja i dramska pedagoginja, v.r.

Ines Škuflić-Horvat, dramska pedagoginja, v.r.

Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, v.r.

Nebojša Borojević, dramski pedagog, v.r.

——————————————————————————————————————————————————–

Pročitajte osvrt na knjigu Ane Cvenić “Naš ostvaraji”