Poruka za Međunarodni dan dramskog odgoja 2011.

U SLUŽBI BUDUĆNOSTI

Današnje okupljanje u povodu Međunarodnog dana dramskog odgoja istinski je odraz ogromnog potencijala što ga ima drama i teatar kada su upotrebljeni kao alati za odgoj djece i mladih ljudi, te mobiliziranje zajednica i premošćivanje svega onoga što nas muči i što nas razdvaja.

Mi koji se svakodnevno bavimo ovim društveno korisnim radom to znamo, ali da li to zna naše okruženje i naša društvena zajednica?

Da li oni znaju koliku i kakvu snagu ima drama i teatar kada su upotrebljeni kao sredstva za učenje, rješavanje konflikta, pomirenje, oslobađanje od predrasuda i trauma, za prevazilaženje stereotipa, kada su upotrebljeni za gradnju mostova među ljudima, narodima, zajednicama…?

Jesu li oni ikada pomislili kako bi drama i teatar mogli biti jedno moćno oruđe za mijenjanje svijeta u kojem živimo?

Jesu li oni ikada dali šansu drami i teatru, kao jednoj izravnoj mogućnosti utjecanja na sukobe i sve životne tokove, da pokaže svoju snagu?

Mi jesmo, jer mi se, u dramskoj fikciji, radeći sa pojedincem, strogo držimo principa da je dramski odgoj pravo svih, a ne privilegija samo odabranih ili nadarenih. Vodeći tako brojne pojedince u dramski svijet učimo ih lakše se suočavati i nositi sa svim tokovima tog svijeta, koji nije ništa drugo do odraz onog svijeta u kojem ti pojedinci žive. To i takvo suočavanje ohrabruje i osnažuje sve učesnike tog procesa i oplemenjuje ih da odrastaju u bolje i sretnije ljude.

Nije li zbir tih pojedinaca, boljih i sretnijih ljudi, ono čemu teže naše zajednice i društvo u cjelini?

Kada bi oni koji odlučuju svaki stoti euro, dakle 1 %, novca utrošenog za brojne medikamente, bolničke kapacitete, zatvorske ustanove, simpozije o maloljetničkoj delikvenciji i slično utrošili na razvoj dramskog odgoja, koji djeluje preventivno, koji razvija kreativne potencijale i kroz igru u dramskoj fikciji sve učesnike procesa vodi ka direktnom suočavanju sa svim problemima i na kraju katarzi, onda bi zasigurno onih preostalih 99 % moglo biti upotrebljeno za druge, potrebnije stvari, jer ne bi bili potrebni za ono za što se danas troše.

Dramski odgoj je snaga koja daje smisao našim životima danas i u isto vrijeme otvara svijet mogućnosti za pojedinca, a time i zajednicu. Na ovakav način dramski odgoj pruža pojedincu priliku novog rođenja temeljenog na novootkrivenom znanju i drugačijem razumijevanju stvarnosti.

U provođenju društvenih promjena i reformi zajednica, dramski odgoj u svijetu već je polučio značajne rezultate. Sve je veći broj priča o uspjesima dramskog odgoja koji je mobilizirao javnost i izgradio svijest o njegovoj potrebi. I mi svjedočimo brojnim takvim primjerima.

Zato je nemoralno šutjeti u vremenima kao što su naša, šutjeti o moći dramskog odgoja.

Zato je nemoralno dopustiti onima koji ne razumiju o čemu mi govorimo da sami kreiraju naš svijet.

Pozivam vas na Svjetski dan dramskog odgoja da promislite o toj mogućnosti i prihvatite dramski odgoj kao univerzalno oruđe za dijalog, prevenciju mnogih društvenih devijacija, društvene promjene i reforme, za odrastanje bolje i sretnije mladosti naše zajednice.

Dramski odgoj je jednostavna, ljudska, jeftinija i daleko moćnija alternativa svemu što se u ime naše bolje i sretnije budućnosti danas poduzima.

Ne čekajte, djelujte u ime budućnosti!

Sead Đulić

adobepdf_icon [download id=”26″]