Poziv na godišnju skupštinu HCDO – 16. prosinca 2022.

HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ
hcdo@hcdo.hr – www.hcdo.hr

POZIVAMO VAS

na GODIŠNJU SKUPŠTINU HRVATSKOGA CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ
koja će se održati u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu u petak 16. prosinca 2022. u 19,00 sati.
Skupštini će biti moguće prisustvovati i na daljinu, putem platforme Zoom, za koju ćete pravodobno dobiti pristupnu poveznicu.
Uz članove, Skupština je otvorena svima zainteresiranima.

Predsjedništvo HCDO

————————————————————————————————————————————————————————————————

PROGRAM GODIŠNJE SKUPŠTINE

19,00 PROGLAŠENJE DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA HRVATSKOGA CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ 2022.

20,00 SJEDNICA SKUPŠTINE HCDO

Dnevni red:

1. Uvodni dio (Usvajanje dnevnoga reda. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa
2. Izvješća i rasprava o djelovanju Centra u 2021.
                   2.1. Izvješće o aktivnostima Predsjedništva:
                             – Sudjelovanje/partnerstvo u projektima
                             – „Ne daj se upecati!“(Savez društava Naša djeca Hrvatske)
                             – „Zvjezdani Ladiki u čast“ (ZKM; Savez DND)
                             – Suradnja i podrška Ogranku Osijek pri pokretanju i vođenju programa edukacija na daljinu
                             – Rad Komisije za stručno usavršavanje
                             – Izvješće o funkcioniranju mrežne stranice HCDO i grupa na društvenim mrežama
                             – Financijsko izvješće
                   2.2. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjedništva
                   2.3. Ostala izvješća (aktivnosti ogranaka, udruga, dramskih/kazališnih studija, školskih te amaterskih družina u kojima djeluju naši članovi; individualna izvješća)
3. Zamjenski izbor novog člana Predsjedništva
                  (Razrješenje, na vlastiti zahtjev, članice Predsjedništva Irene Rašo i kooptiranje novog člana)
4. Plan djelovanja Centra u sljedećoj godini
                  4.1. Aktivnosti Predsjedništva:
                            – Nastavak započetih projekata
                            – Nastavak rada na prijedlogu kurikuluma dramskoga odgoja
                            – Poticanje suradnje i komunikacije unutar i izvan Centra (podrška ograncima)
                            – Poticanje međunarodne suradnje
                           – Pokretanje rasprave o budućnosti Centra i priprema nove Strategije djelovanja HCDO za sljedeće razdoblje
                  4.2. Rasprava i dopuna plana djelovanja u 2022. godini te usvajanje
5. Razno

Završetak skupštine predviđen je oko 21,30 sati.

Lijepo molimo da nam javite možemo li računati na vaše sudjelovanje uživo ili putem Zooma.

Radujemo se ponovno susretu i druženju!