Norah Morgan i Juliana Saxton: Učitelj u ulozi

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća

Raspodjela uloga u dramskom radu s ulogama

Premda je preporučljivo započeti dramski rad s ulogama tako da se čitavoj skupini dodjeli jedna uloga (npr. da svi budu tebanski građani), postoje brojni načini dodjele uloga manjim skupinama čime se dobivaju različita ili suprotstavljena motrišta. Učitelj u ulozi često predstavlja pojedinca suprotstavljena ili izdvojena iz dramske radnje, ali kroz takvo iskustvo trebaju proći i učenici. Kao što i učitelj u ulozi treba pripremu, ona treba i učenicima. Priprema se može obaviti izvan uloge (npr. čitanjem o grčkim bogovima), ali najčešće se vrši kroz dramsko istraživanje (npr. od učitelja u ulozi Kreonta mogu saznati sve o ovlastima i snazi bogova).
Primjeri raspodjele uloga:

– Svi učenici u zajedničkoj ulozi: npr. Kreontovi savjetnici
– Pojedinac i drugi pojedinac: Kreont i njegov savjetnik
– Pojedinac protiv pojedinca: Kreont protiv Antigone
– Pojedinac i grupa: Antigonina dadilja i Polinikovi prijatelji
– Pojedinac protiv grupe: Kreont protiv Antigoninih prijatelja
– Mala i velika grupa: Kreontovi svećenici i tebanski građani
– Mala protiv velike grupe: Antigonini pristaše i tebanski građani
– Polovica grupe s drugom polovicom: Antigonini prijatelji obraćaju se bogovima za pomoć
– Polovica grupe protiv druge polovice: Oni koji vjeruju u božje pravo da se mrtvi moraju sahraniti protiv onih koji prihvaćaju Kreontov zakon

Kad se radi s dvije protivne skupine, svaka mora imati mogućnost da upozna gledište one druge prije nego se mišljenja suprotstave. Na taj način suprotstavljanje je način istraživanja problema, a ne mjesto gdje će se pokazati bezizlaz!
“Vi ste sebični!”
“Ne, nismo!”
“Da, jeste!”
“Ne nismo!”…itd.

Što se zahtijeva od učitelja koji radi u ulozi?

1. Sposobnost slušanja
2. Sposobnost odabiranja naznaka
3. Prilagodljivost
4. Umijeće postavljanja pitanja
5. Zanimanje za to kako učenici uče
6. Spremnost na rizik
7. Spremnost na neuspjeh, uvažavajući da je neuspjeh drugi put do uspjeha
8. Sposobnost vođenja rada uz puno uzajamno poštivanje
9. Uživanje u smišljanju dramskog rada
10. Svijest da ga znanje ili prijedlozi učenika ne ugrožavaju
11. Spremnost da se odbaci vlastiti plan radi prihvaćanja učeničkog prijedloga
12. Umijeće usporavanja dramskog zbivanja kako se ne bi požurivalo s učenjem
13. Sposobnost uviđanja kada činjenice jesu ili nisu relevantne
14. Jasno znanje zašto upotrebljava postupak igranja uloga

Najveći broj dramskih pedagoga već koristi ova umijeća i sposobnosti u svom radu, pa ih ne treba brinuti igranje uloga. Igranje uloga najbrži je način da saznate jesu li vaše predodžbe o vlastitu radu točne.

Što trebate imati na umu prije nego što stupite u ulogu?

Prije stupanja u ulogu učitelj mora znati na koji će način uloga pridonijeti učenju. Kad se odlučio za ulogu, što učitelj može učiniti kako bi ojačao vlastit osjećaj za ulogu i tako pomogao učenicima da ga u njoj prihvate?

Znanje
Treba:

– poznavati razdoblje,
– znati umijeća uloge (Što izabrani lik zna i može?),
– znati životni nazor i gledišta uloge
– znati što od gornjeg uporabiti kako bi se izoštrili ciljevi učenja.
Npr., ako igrate ulogu Josepha Listera, engleskog kirurga iz 19. stoljeća, koliko poznajete:
– medicinu 19. stoljeća?
– Listerov život i umijeće?
– njegova razmišljanja i osjećaje?
– njega kao istraživača i medicinara?

Izbor detalja
Iz svega što ste saznali izaberite nekoliko detalja na koje će učenici moći usmjeriti svoju pažnju i koji će vam pomoći da izoštrite svoju ulogu. Npr., ako znate da je Lister uvidio kako čistoća u dvorani za operiranje spašava živote, ali da nije znao kako se zapravo prenose klice, možda ćete reći nešto poput ovog: “Gospodo, lijepo vas molim da u mojoj dvorani za operiranje operete ruke tamo iznad slivnika. Vaša prehlada se ne smanjuje, doktore Smith?”

Predstavljanje uloge
Izaberite naznake koje ćete uporabiti za predstavljanje uloge učenicima. Glede toga razmotrite:
Jezik: povišen i služben za Listera
Kostim: zavrnuti rukavi
Rekviziti: ruke obrišete ručnikom (i onda ga date drugima da učine isto!)
Prostor: službeni raspored sa stolom
Svjetlo: stol ćete smjestiti blizu prozora
Kad vi i vaši učenici postanete sigurniji u radu sa zamišljenim sadržajima fizičko predstavljanje neće biti toliko neophodno, jer ćete svi moći više raditi na simboličkoj razini.

Naznačavanje
Kao što svaki učitelj nauči “čitati” svoj razred, tako i učenici nauče “čitati” svog učitelja. Oni znaju da kad učitelj stavi naočale, to znači “radimo”. “Kad se nasloni na stol i prekriži ruke, to znači “neslužbeni razgovor”. Tihi glas znači “frku” za onog kome se obraća. Jasno naznačiti stavove i namjere uloge najvažnija je zadaća dramskog pedagoga kad radi u ulozi.
Stavovi, gledišta i namjere stvaraju se iz učiteljeva znanja o ulozi i izbora detalja uloge, a povezani su s odgojno-obrazovnim potrebama učenika (društvena i životna umijeća) i zahtjevima nastavnog programa. Glas, jezik, gesta i držanje moraju biti primjereni dramskoj radnji, ulozi te ciljevima učenja, i zato moraju biti pažljivo birani i održavani tijekom cijelog trajanja dramske radnje. Poznavanje šire životne pozadine sadržaja koji obrađujete, zatim jasna svijest o tome što koristite i zašto, sve to čini “podstrukturu” vašeg planiranja koje nikad ne biste smjeli propustiti napraviti ako “učitelja u ulozi” smatrate temeljnom tehnikom u poticanju učenja.

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća