Norah Morgan i Juliana Saxton: Učitelj u ulozi

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća

Koja pitanja učitelji najčešće postavljaju?

Što će se dogoditi ako me učenici prestanu promatrati kao učitelja?

– Je li to loše ako učenici upoznaju i druge vidove vaše ličnosti?
– Ako je disciplina ono što vas brine, izaberite ulogu u kojoj će biti logično da održavate disciplinu. No učenicima može biti teško razdvojiti vašu dramsku ulogu od učiteljske: zato im ponovno recite: “Ja sam sad u ulozi.”
– Učenike treba postupno upoznavati s “učiteljem-u-ulozi”. Dakako, ako započnete s Bespomoćnikom oni bi to mogli iskoristiti!
– Odredite jedan stolac kao mjesto koje znači “izvan uloge”. Recite im: “Ja ću zajedno svama sudjelovati u dramskoj igri. Kad sjednem na ovaj stolac želim da prekinete igru. To znači da s vama želim razgovarati kao vaš učitelj.” ( O’Neill, Cecily and Lambert, Alan, Drama Structures, str. 13, Hutchinson, London 1982.)
Ovaj tihi znak za rad izvan uloga posve je različit od udarca u bubanj ili uzvika “Stanimo!” ili “Zaledite se!”, koje vjerojatno poznajete iz nekih igara. Vrlo često već samo kretanje od “dramskog prostora” do stolca i natrag u dramski prostor daje učenicima vremena da se prenesu iz zamišljene igre u “zbiljski” svijet.

Ja ne znam glumiti. Kako da preuzmem ulogu?

– Molimo vas, nemojte glumiti! Učitelji moraju imati na pameti da učenici nisu njihovi gledatelji. Niste važni vi kao predstavljač ili zabavljač, nego učenje koje vaša uloga može potaknuti.
– U igranju uloge od vas se jednostavno traži da predstavljate nečiji stav ili svjetonazor. Ono što je važno jest unutrašnja komunikacija.

Kad počnem igrati ulogu, moram li sasvim zaboraviti na svoje “ja” i uživjeti se u lik?

– Naravno da ne! Vi niste profesionalni glumac! Vaše oči i uši moraju pratiti ono što se zbiva, kako vrijeme prolazi i ostvaruju li se odgojno-obrazovni zadaci.

Kako ulazim u ulogu?

– Važno je da i vi i učenici na jasan način započnete dramski rad s ulogama.
“Mislim da smo spremni. Izaći ću za trenutak, a kad se vratim, s vama ću razgovarati kao netko drugi i tako će naša igra započeti.”
Izlazak unosi malu napetost, a ako do tog trenutka uloga učitelja nije bila spomenuta, ta će napetost dodatno biti povećana osjećajem tajanstvenosti.
– Zapamtite da kad ste u ulozi sve se odvija u sadašnjem vremenu. Sve što se događa vama i učenicima događa se sada i ovdje.

Ako sam u ulozi, kako mogu vršiti naknadnu ocjenu obavljena rada?

– Iskustvo će vam pokazati da se vrlo lako možete prisjetiti što ste radili i što ste rekli. Planirajte vrijeme za bilješke poslije sata. Naknadna zajednička analiza s učenicima, kroz ulogu ili izvan nje, često je dobar način da potvrdite svoje dojmove.

Smijem li izaći iz uloge, a ostaviti učenike u ulozi?

– Jasno da smijete, i to je neki put dobro napraviti. Možda vam se učini da je dobro pustiti razred da sam radi, pa da vidite hoće li moći sami strukturirati dramsko zbivanje. Možda poželite promijeniti vašu ulogu ili si dati vremena da razmislite kamo dalje. Koji god bio razlog, imate nekoliko načina kako izaći iz uloge, npr. govoreći: “Moram sada ići. Čekaju me drugdje.”, ili tako da u ulogu uključite razlog za odlazak: “Odnijet ću vaš odgovor vlastima.”

Ja sam samo jedan. Kako da mijenjam svoje uloge, a da ne zbunim učenike?

– Nije li to zapravo bit dramske igre? Teškoće će nastati ako promijenite samo “vanjski” izgled uloge, dok i dalje zadržavate isti unutrašnju stav, ili, pak, očekujete isto poštovanje. Kad prvotna uloga više ne odgovara, potrebno je uzeti novu. Učenici će bez teškoća prihvatiti promjenu uloge ako jasno naznačite da je došlo do promjene. Učenici ostaju zbunjeni kad učitelj ulogu Vlasti zamijeni ulogom Odsutnog, a onda im kaže: “Ne, ne. Pogriješili ste.”
– Ako znate koju vrstu učenja potičete promjenom uloge, nećete imati nikakvih teškoća.

Kako mijenjam ulogu?

– Tako da kažete: “Sad ću promijeniti ulogu. Sad ću otići, a kad se vratim bit ću…” ili “Već ćete pogoditi tko sam.”
– Napuštanjem igraćeg prostora: “Još ćete vi čuti za mene!” i odmah se vraćajući: “Tko god to bio, nije baš dobro raspoložen! Što se to dogodilo?”
– Za sobom možete ostaviti nešto što je koristila vaša prethodna uloga. To može jednostavno biti simbol ili naznaka ovisno o “težini” uloge, ili to možete naglas spomenuti: “Pogledajmo popis kraljičinih zahtjeva.”

Kada prekidam dramski rad u ulogama?

Učitelj, a ne zvono, odlučuje kad prestaje rad. Ali prekid ne pada uvijek na kraju sata.

Prekid usred sata
Učitelji, baš kao ni radijski najavljivači, ne vole “muk u eteru”. Oni bi radije da se nešto događa, čak i ako to ničemu ne vodi. Neiskusni dramski pedagozi “pucanje” dramskog zbivanja usred sata često smatraju dokazom osobna neuspjeha. Ali u dramskom radu učitelj i učenici zajednički dijele odgovornost za nj. Učenici moraju imati povjerenja u učiteljev profesionalni osjećaj koji će mu reći kada da prekine dramsko zbivanje, a to bi moglo biti zbog sljedećih razloga:

– kad je potrebno obaviti pregled učinjenog prije nego što se krene dalje,
– kad ste koristili neodgovarajuću strategiju, aktivnost ili postupak,
– kad niste zadovoljni razinom učinjenog,
– kad ste ostvarili ciljeve vježbe,
– kad se nema više što otkriti i naučiti u zadanoj situaciji (Neki put je vrlo teško prekinuti zbog ovog razloga, kao što nam se često događa da kad stvari dobro teku i mi poželimo u njima uživati i opustiti se. Ali ne smijemo se tome prepustiti!),
– kad je vanjska akcija (zaplet, radnja) potisnula unutrašnji smisao,
– kad niste sigurni što se događa (“Dajte, stanimo! Da vidimo što smo napravili.”),
– kad igranje uloga nije učinkovito (Tada je mnogo bolje jasno i vidljivo izaći iz uloge i reći: “U redu. Stanimo na trenutak.”, nego li se besmisleno siliti pod svaku cijenu.),
– kad ima izgleda da se raspadajući dramski rad u ulogama može pretvoriti u zanimljivu zajedničku raspravu o sadržaju i temama dramskog sata.

Važno je da razvijate svoju osjetljivost. Iako nije velika šteta ako stvari koje dobro teku pustite da teku i dalje, pravilo dramskog rada s ulogama nalaže da je bolje skratiti nego se opustiti.

Prekid na kraju sata
Svaki dramski sat trebao bi imati istu strukturu kao i dobro napisan dramski komad, ali to je ponekad teško ostvariti u dramskom radu s ulogama. Dramski pedagog tada može, na primjer, reći: “Što bismo mogli napraviti da dobijemo osjećaj kako smo za danas završili?” Ili: “Kamo ćemo krenuti na sljedećem dramskom satu?”

Kako da završim dramski rad s ulogama?

– Neki put će dramski rad s ulogama posve prirodno završiti, čime ćete biti zadovoljni i vi i učenici.
– Ponekad, zbog ovog ili onog razloga, poželjet ćete prekinuti dramski rad. Tada možete:
a) Upitati učenike: “Koji nam prizor treba kako bismo završili naš rad? Ili: “Što se mora dogoditi da bismo saznali kako stvari stoje s ovim ljudima?”
b) Zamoliti ih da pojedinačno ili zajednički napišu kraj priče.
c) Povezati glavne točke priče i predložiti zaključak kao poticaj razmišljanju o sadržaju dramskog rada.
Važno je uočiti kad je dramski rad s ulogama dovršen, tj. kad nema više ničeg novog što bi učenici mogli naučiti, ili kad su vaši ciljevi postignuti (ali ne prije nego što su sami učenici zadovoljnim svojim učinkom!). Isto tako, rad treba okončati ako su učenici izgubili zanimanje za temu.

Kako da postupam s onim što mi učenici ponude kroz dramski rad?

– Prije svega, trebali biste znati zašto ste odabrali određenu ulogu.
– Prethodno ste razmislili i ponešto saznali o ulozi koju ste izabrali, prema tome jasna vam je njezina društvena i profesionalna pozadina.
– Dok ste u ulozi, vi zaista pažljivo slušate što vam učenici govore (a ne razmišljate nestrpljivo što učiniti kako bi se u sljedećem trenutku dogodilo nešto prekrasno!).
– Uopće nema razloga da ne kažete: “Nisam siguran što ćemo sljedeće raditi. Ima li itko prijedlog?”
– Sasvim je u redu ako izjavite: “Morat ću razmisliti o tome za trenutak.” I onda to i učinite. Učenici su često iznenađeni i zanima ih gledati kako njihov učitelj razmišlja!
Učenici često bolje od njihova dramskog pedagoga znaju kako svladavati poteškoće i vole tražiti rješenja. Ne postoji pravilo u dramskom radu da učitelj mora znati sve odgovore, a osim toga uloga “onoga koji ne zna” predstavlja odličan poticaj za učenje.

Kako dramsku igru uloga smjestiti u nastavni program?

Pogledajte u nastavni plan. Naše nam iskustvo govori da se njime propisuje što se poučava, ali ne i kako poučavati. Dramski rad s ulogama jedan je od načina kako se mogu poučavati ona područja nastavnog programa u kojima je upoznavanje međuljudskih odnosa najvažniji odgojno-obrazovni zadatak. Ako ste učitelj koji vjeruje da su zamisli, ideje, stvaralačka rješenja i implikacije vrijedne sastavnice poučavanja i učenja, tada dramski rad s ulogama ne možete zaobići u svom radu. Činjenice i datumi lako se mogu uklopiti u ovu vrstu poučavanja, jer tada iza njih stoji iskustveni sadržaj na koji se učenici mogu osloniti.

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća