Norah Morgan i Juliana Saxton: Učitelj u ulozi

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća

Koji odnos spram učenika može zauzeti učitelj tijekom poučavanja?

Dramski pedagog poučava tako da je stalno uključen u zbivanje, nekad prikriveno, a nekad vidljivo. Odgojna drama nije predmet koji se može poučavati na daljinu, tj. bez nazočnosti učitelja. Dramski pedagog tijekom rada može zauzeti jedan od sljedećih odnosa prema učenicima:
Manipulator
To je uobičajen poučavateljski odnos kad učitelj učeniku iznosi podatke. Učenici su tada uglavnom fizički neaktivni premda slušaju (nada se učitelj!). Riječ “manipulator” u poučavanju ima negativne primisli, no mi je ipak prihvaćamo jer Oxfordski rječnik engleskog jezika lijepo kaže da ona označava “nekoga tko postupa ili rukuje s umijećem”.
Pomagač
To je odnos onih učitelja koji poučavaju predmete u kojima je praktičan rad učenika važna sastavnica učenja. Učitelj se kreće među učenicima nudeći pomoć ili pak oni dolaze k njemu kao spasiocu. “Pomagač” može značiti nekog tko čini stvari lakšima, ali njegovo osnovno određenje jest da “potiče i unapređuje”. Kao dramski pedagozi, prihvaćamo to kao naš cilj.
Ovlastitelj
Ovo je rjeđi, ali povijesno opravdan odnos pri kojem je učitelj uključen u rad kao netko tko uči zajedno s učenicima. “Ovlastitelj” (enabler) definiran je kao “onaj koji nekom omogućuje moć dajući mu oruđa za njezino sprovođenje”. U Velikoj Britaniji tzv. “ovlasni zakon” iz 1920. dao je anglikanskoj crkvi (u našem slučaju to je razredno odjeljenje ili dramska družina) određenu samostalnost, ali koju ograničava parlamentarni veto (kod nas je to učitelj i pravila igre). Kao dramski pedagozi prihvaćamo to kao osnovu naše filozofije.

Sva tri odnosa primjenjiva su u dramskom radu u razredu ili u dramskoj družini i mogu se učinkovito koristiti kroz rad u ulozi ili izvan nje. Svaki odnos u sebi sadrži i određeni status, tj. položaj na ljestvici moći koju učitelj ima nad učenicima. Tako uloga visokog statusa podrazumijeva veliku moć nad onima nižeg statusa, ali i veliku odgovornost i rizik za onoga koji s moći raspolaže. Srednji status omogućuje učitelju da dio vodstva prenese ili oduzme učenicima ukoliko se pokaže da im je stalo samo do povlastica, a ne i do odgovornosti koju vodstvo podrazumijeva. Nizak status, pak, izlaže učitelja opasnosti, osim ako već nije prethodnim radom osposobio učenike da budu svjesni posljedica svojih odluka i djelovanja. Kad ju se koristi s umijećem, uloga niskog statusa postaje odličnim sredstvom za unošenje napetosti u dramsko zbivanje bez narušavanja onoga što su učenici sami ostvarili.… Koji god status ili odnos dramski pedagog odabrao, on mora naučiti prepoznati smisaoni potencijal u pojedinim djelićima dramskog rada koji učeniku možda izgledaju sasvim beznačajni.

Koje su prednosti za učitelja u ulozi?

– Učitelj je unutar dramskog zbivanja i zajedno s učenicima promatra što se događa.
– Nadzire tempo i napetost, jer osluškuje unutarnji ritam rada.
– Može pružiti podršku i ohrabriti, istodobno održavajući komunikaciju otvorenom, pa tako svi mogu raditi u okviru dogovorenih pravila.
– Ima mogućnost učešća u zajedničkom otkrivanju i usvajanju novih spoznaja.

A tu su i prednosti za učenike kad je učitelj u ulozi:

– To im daje mogućnost da prihvate odgovornost, donose odluke i preuzmu vodstvo grupe.
– Imaju slobodu izražavanja stavova i gledišta, jer su zaštićeni i svojom ulogom.
– Pruža im uzbuđenje, jer se s povjerenjem mogu suprotstaviti učitelju. Na primjer:
“Iz uloge vlasnika trgovine kućnim ljubimcima mogao sam vam reći kako se osjećam dok sam se prepirao s vama kao ministrom zdravlja. A to je teško raditi ako ste vi učitelj i ako oni (učenici) mene slušaju kao mene.” (učenik, 10 god.)

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća