Norah Morgan i Juliana Saxton: Učitelj u ulozi

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća

Tipovi uloga za učitelja u ulozi

Ako u kazalištu pitate glumca koju ulogu igra on će vam najvjerojatnije odgovoriti dajući vam ime, a ne funkciju lika, pa će reći: “ Igram Henrika V.”, a ne će odgovoriti: “Igram onog glavnog.”. U odgojnoj drami funkcija uloge je važna kako za dramske međuodnose tako i za poticanje učenja. U raščlambi što slijedi opisujemo devet tipova učiteljskih uloga, skupa s njihovim prednostima, nedostacima i mogućnostima koje otvaraju učenju.

1. Uloga: Vlast
Status: visok
Odnos: Manipulator
Opis: Učitelj je “glavni”, ima sve ovlasti i vidljivo sve nadzire. On je “onaj koji zna” i učenici su toga svjesni.
Prednosti: Budući da je slična uobičajenoj učiteljevoj ulozi, ova uloga učitelju pruža lagodnost, a učenicima sigurnost. Učitelj lako nadzire tempo i napetost. Moguće je ipak unutar uloge stvoriti odnos u kojem je vlast na kratko prepuštena učenicima kako bi se vidjelo s kolikom odgovornošću će je koristiti.
Nedostaci: Učenici nemaju puno mogućnosti preuzimanja odgovornosti ili donošenja zajedničkih odluka. Teško će se među njima pojaviti vođa osim ako učitelj ne prepusti vlast. Uvijek postoji opasnost od “svrgavanja kralja”. Napetost se često nalazi u zbiljskom prije nego li u zamišljenom svijetu….
Mogućnosti učenja: Govorno umijeće; otkrivanje pravila igre; upoznavanje vlasti u raznim vidovima. Vlast može primati nove obavijesti, čime se učenici na jednostavan način mogu uključiti u objašnjavanje, pokazivanje, predlaganje, savjetovanje, obranu vlastitih prijedloga itd.
Primjeri u zamišljenim situacijama:

Kraljevstvo: Kralj/Kraljica
Svemirski brod: Zapovjednik
Bolnica (kirurški odjel): Glavni kirurg
Samostan: Nadstojnik/Nadstojnica

2. Uloga: Zamjenik glavnog
Status: srednji
Odnos: Manipulator, Pomagač, Ovlastitelj
Opis: Učitelj je “posrednik”, “onaj koji ne zna, ali može saznati”. Nema vidljivu vlast, ali se može obratiti višim vlastima za upute.
Prednosti: Prilagodljivost uloge dopušta učitelju da u bilo kojem trenutku, ovisno o situaciji, prepusti ili preuzme vlast. Zaštićen je od “svrgavanja”, jer s razredom dijeli problem. Učenici moraju sami donositi neke odluke i preuzeti dio odgovornosti. Postoji mogućnost da se među njima pojavi vođa. Nadzor tempa i napetosti još je uvijek u rukama dramskog pedagoga. Napetost je pretežno u zamišljenom svijetu.
Nedostaci: Ima ih nekoliko, ali učitelj mora izbjegavati preuzimanje potpune vlasti ili pak dopustiti razredu da ga prisile da preuzme ulogu vlasti koja odlučuje.
Mogućnosti učenja: Primjereni jezik; umijeće rješavanja problema; nezavisno razmišljanje; govorno umijeće; svijest o umijeću postavljanja pitanja; važnost donošenja pravih odluka.
Primjeri:

Kraljevstvo: Kancelar
Svemirski brod: Prvi časnik
Bolnica: Viši liječnik
Samostan: Viši član vijeća (blagajnik, zborovođa)

3. Uloga: Jedan iz družine
Status: nizak
Odnos: Ovlastitelj
Opis: Učitelj ne raspolaže vidljivim ovlastima, ali nadzor održava pitanjima i prijedlozima. Ne zna ništa više od učenika, ali za razliku od “zamjenika zapovjednika” “ne zna točno” gdje dobiti obavijesti i kome se obratiti. Njegova gledišta nemaju veću težinu od učeničkih. U svom govoru obilato koristi “mi” i “nas” i govori o “našim” planovima.
Prednosti: Učitelj je ravnopravan s učenicima i predlaže i pita kao jedan od njih. Učenike se može navesti da donose odluke, preuzmu odgovornost i vodstvo. Učitelj svojim pitanjima još uvijek nadzire tempo i napetost. Učenici imaju prilike vidjeti učitelja u drukčijem svjetlu. Napetost je napola u zbiljskom i napola u zamišljenom svijetu.
Nedostaci: Učitelj mora biti siguran (u učenike, ali i u sebe) kako bi zadržao nadzor. Mora pokazati da poštuje vlast vođe kojeg učenici izaberu ili koji sam odluči preuzeti odgovornost. Učitelj mora biti spreman prihvatiti što učenici ponude. To je hod po užetu bez zaštitne mreže.
Mogućnosti učenja: Učenici se uče umijeću slušanja, postavljanja pitanja i rješavanja problema. Mogu upoznati poteškoće u suradnji s vlastima i naučiti važnost međusobna slušanja, izbora pravog vođe i donošenja pravih odluka.
Primjeri:

Kraljevstvo: Dvorjanin
Svemirski brod: Astronaut
Bolnica: Liječnik ili medicinska sestra
Samostan: Mlad, tek zaređen posvećenik ili opatica

4. Uloga: Bespomoćnik
Status: vrlo nizak
Odnos: Ovlastitelj
Opis: Dramski je pedagog sada u rukama, a ponekad i na milost i nemilost učenika. On traži njihovu pomoć i “nema pojma”. Da bi mogao saznati, ovisi o njima. Njegova pitanja i komentari mogu usmjeriti pažnju razreda prema iznalaženju ključa za rješavanje problema. Ima svoju osobnost i načela, pa može nešto i odbiti govoreći: “Mislim da to ne mogu napraviti”.
Prednosti: Odgovornost, odlučivanje i vodstvo sad su na učenicima, premda učitelj ni u jednom trenutku ne gubi nadzor nad disciplinom. On može iznutra procijeniti sposobnosti razreda. Napetost je jednu četvrtinu u zbiljskom svijetu i tri četvrtine u zamišljenom.
Nedostaci: Kao i kod uloge br. 3 učitelj mora biti siguran u razred, u sebe i u međusobni odnos. Često je teško obuzdati vlastito znanje, a uloga mora biti takva da zahtijeva pažnju ostalih učenika.
Mogućnosti učenja: Učenici razvijaju umijeće govora, postavljanja pitanja i rješavanja problema. Mogu postati svjesni svojih vrijednosti, posljedica svog djelovanja na druge osobe, važnosti davanja jasnih uputa i odgovarajućih obavijesti te neverbalnih znakova.
Primjeri:

Kraljevstvo: Sluga
Svemirski brod: Pitomac
Bolnica: Pacijent
Samostan: Sjemeništarac / Novakinja

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća