AKTIVNOSTI CENTRA U VRIJEME KORONE

Kao i većina djelatnosti u područjima odgoja i obrazovanja te kulture i umjetnosti, djelatnost našeg Centra te dramskopedagoški rad u cjelini drastično su pogođeni izbijanjem pandemije koronavirusa. Neophodne zaštitne mjere sudionicima dramskih aktivnosti ograničavaju, a u nekim situacijama i (privremeno) onemogućuju izravni kontakt uživo, što je pak jedna od bitnih pretpostavki kvalitetna dramskog rada i postizanja njegovih odgojnih i stvaralačkih ishoda.

Međutim, usprkos ‘nemogućim’ uvjetima, HCDO i naši članovi nastavili su s dramskopedagoškim aktivnostima u vlastitim okružjima i prema vlastitim mogućnostima. U želji da potaknemo takve aktivnosti i razmjenu iskustava već smo u travnju otvorili FB stranicu Dramski odgoj na daljinu (poveznica ovdje) koja je ubrzo postala našim najposjećenijim forumom, koji danas broji gotovo tisuću uključenih sudionika. 

O našim aktivnostima u vrijeme pandemije objavljujemo nekoliko priloga vezanih prije svega uz djelovanje središnjice Centra te naših ogranaka, dok mnogo više obavijesti i izvješća o dramskopedagoškom radu u vrijeme korone kola po statusima i profilima na društvenim mrežama među našim članovima i svima drugima koji se bave dramskim/  scenskim/ kazališnim umjetničko-pedagoškim radom.

RADIONICA FORUM-KAZALIŠTA U SKLOPU PROJEKTA „NE DAJ SE UPECATI“ 

OSIJEK – RADIONICA „DRAMSKIM ODGOJEM DO TOLERANCIJE“

ANKETA – „ONLINE DRAMSKO STVARALAŠTVO DJECE I MLADIH“