ANKETA – „ONLINE DRAMSKO STVARALAŠTVO DJECE I MLADIH“

Na našem FB profilu „Dramski odgoj na daljinu“ oglašen je poziv na sudjelovanje u anketi o iskustvima stvaralačkog dramskog rada s djecom i mladima „online“. Anketa je sastavni dio istraživanja što ga provode naše kolegice dr. Iva Gruić i dr. Maša Rimac Jurinović s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Poziv na sudjelovanje te anketni upitnik možete dohvatiti ovdje ili odlaskom na Dramski odgoj na daljinu.