HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ

hcdo@hcdo.hr   –    www.hcdo.hr

 

Predsjedništvo Hrvatskog centra za dramski odgoj

objavljuje

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE I PRIZNANJA HCDO-a ZA 2020. GODINU

 

Od 2009. godine HCDO dodjeljuje nagrade i priznanja pojedincima, skupinama, organizacijama i ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu za doprinose dramskom i kazališnom odgoju.

Nagrade se mogu dodijeliti za trajan, poseban te izniman doprinos dramskom i kazališnom odgoju. Priznanja se dodjeljuju za aktivnosti, inicijative i postignuća.

Za nagrade i priznanja mogu biti nominirani pojedinci, članovi i nečlanovi Centra, te organizacije, institucije i skupine iz Hrvatske i inozemstva.

Uz ime ili naziv kandidata te osnovne podatke vezane uz njihov dramski/kazališni odgojni rad i djelatnost, za nominaciju je potrebno napisati i temeljito obrazloženje prijedloga.

Prijedloge mogu uputiti svi članovi HCDO-a, kao i skupine, ustanove i organizacije koje se bave odgojnim dramskim i kazališnim radom.

Molimo vas da svoje prijedloge pošaljete Predsjedništvu na e-adresu  hcdo@hcdo.hr  zaključno do 15. prosinca 2020.

Dobitnici nagrada i priznanja biti će proglašeni na godišnjoj skupštini Centra koja će se održati 28. prosinca 2019. (Zbog iznimnih okolnosti u kojima živimo i radimo Skupština će biti održana ‘online’.)

———————————————————————————————————

Dosadašnji dobitnici nagrada i priznanja Hrvatskog centra za dramski odgoj

2009.

Nagrada za trajan doprinos

– Ana Cvenić, umirovljena učiteljica i dramska pedagoginja iz Andrijaševaca, za trajan doprinos razvoju dramskog odgoja u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim odgojnim i stvaralačkim dramskim radom s djecom i mladeži.

Nagrada za poseban doprinos

– Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, za poseban doprinos dramskom odgoju uspješnim pokretanjem i organiziranjem „Pulskog foruma – Festivala primijenjenog kazališta“ 2008. i 2009. godine, čime je dan snažan poticaj daljnjem širenju „kazališta potlačenih“ i posebno „forum-kazališta“ u Hrvatskoj.

 

 

2010.

Nagrada za trajan doprinos

– Slavenka Čečuk, istaknuta dramska pedagoginja iz Zagreba, za trajan doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj dugogodišnjim dramskopedagoškim radom s djecom i mladeži u Zagrebačkom kazalištu mladih.

Nagrada za poseban doprinos

– Dramski studio Tirena iz Zagreba, za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj sustavnom višegodišnjom edukacijom mladeži i dramskih pedagoga u radionicama i programima ljetnog Kazališnog kampa u Pazinu.

Priznanje za aktivnosti, inicijative i postignuća

– Udruga pripovjedača „Pričalica“ iz Virovitice, za doprinos ostvaren pokretanjem Festivala dramskog odgoja „Fedor“ u Virovitici.

 

2011.

Nagrada za trajan doprinos

– Dunja Jelčić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i dramska pedagoginja iz Zagreba, za trajan doprinos ostvaren dugogodišnjim odgojnim i stvaralačkim dramskim radom u školi te njegovim metodičkim oblikovanjem u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, u udžbenicima i priručnicima.

 

Nagrada za poseban doprinos

– Dječje kazalište Dubrava iz Zagreba za sustavno razvijanje i promicanje dramskog i kazališnog odgojnog rada kao sastavnog dijela kazališne kulture i kulture življenja, posebno za pokretanje manifestacije Noć kazališta

 

Nagrada za izniman doprinos dramskom i kazališnom odgoju

– Mostarski teatar mladih 1974 za izniman doprinos dramskom i kazališnom odgoju te odgoju za suživot i suradnju putem drame i kazališta. 

 

2012.

Nagrada za trajan doprinos

– Dolores Kolumbić, profesorica književnosti, teatrologinja i kazališna pedagoginja iz Hvara, za dugogodišnji samoprijegoran, pedagoški mudar i estetski visoko kvalitetan kazališni rad s djecom i mladima kojim je uspostavila visoke kriterije njegova vrednovanja, a time i trajan doprinos kazališnom odgoju u Hrvatskoj.

 

Nagrada za poseban doprinos

– Studio Kubus iz Zagreba za sustavno razvijanje dramske, kazališne i glumačke pedagogije.

 

 

2013.

Nagrada za trajan doprinos

– Vlasta Pokrivka, za trajan doprinos dramskoj i lutkarskoj kulturi i umjetnosti  u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim stvaralačkim i pedagoškim lutkarskim radom.

Nagrada za poseban doprinos

– Davorina Bakota, učiteljica razredne nastave i lutkarska pedagoginja iz Zagreba,  za poseban doprinos dramskom i lutkarskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren osebujnom uporabom lutkarskog medija za razvoj učeničkog stvaralaštva, za obogaćenje odgojno-obrazovnog procesa i svakodnevnog života u školskom i razrednom kolektivu.

 

2017.

Nagrada za trajan doprinos

– Dr. sc. Iva Gruić, dramaturginja, sveučilišna profesorica i dramska pedagoginja iz Zagreba, za trajan doprinos afirmiranju i razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim pedagoškim i znanstvenim radom te pokretanjem prvoga Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

– Zvjezdana Čagalj, profesorica predškolskog odgoja, dramska pedagoginja i istaknuta pjesnikinja iz Splita, za trajan doprinos razvoju dramskoga odgoja u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim dramskim odgojnim radom s djecom predškolske dobi, unapređivanjem odgojiteljske struke edukacijskim programima namijenjenih obogaćivanju odgojiteljskog rada metodama dramske pedagogije te aktivnim promicanjem dramskoga odgoja u lokalnoj i široj zajednici.

– Učilište Zagrebačkog kazališta mladih, za trajan doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj ostvaren tijekom 70 godina djelovanja.

Nagrada za izniman doprinos

– Irena Hlupić-Rašo, dramska pedagoginja iz Bjelovara, za izniman doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj i vlastitoj sredini ostvaren uspostavom sjedišta Susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ-a u Bjelovaru te stalnom brigom oko njegove kvalitetne organizacije.

Priznanje za aktivnosti, inicijative i postignuća

– Jasmina Žiljak Ilinčić, dramska pedagoginja i glumica iz Splita, za uspješan stvaralački i stručni dramski odgojni rad u lokalnoj zajednici.

– Gradsko kazalište Beli Manastir, za uspješan stvaralački i odgojni kazališni rad u lokalnoj zajednici.

 

2018.

Nagrada za trajan doprinos

– Ines Škuflić-Horvat, dramska pedagoginja iz Zagreba,  za trajan doprinos dramskom odgoju ostvaren dugogodišnjim dramskim i kazališnim odgojnim radom u Zagrebačkom kazalištu mladih te u Teatru Tirena.

 

Ljubica Beljanski-Ristić, dramska pedagoginja, istraživačica, organizatorica i zagovarateljica umjetničkog odgoja i obrazovanja iz Beograda, za trajan doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja te odgoja za umjetnost i putem umjetnosti ostvaren dugogodišnjim umjetničko-pedagoškim, znanstvenim, publicističkim te zagovaračkim djelovanjem na području cijele južnoslavenske regije.

Nagrada za izniman doprinos

– Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za pokretanje Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije.

– Dr. sc. Vladimir Krušić, dramski pedagog i redatelj iz Zagreba, za knjigu Kazalište i pedagogija.

Nagrada za poseban doprinos

– Dramski studio Gradskog kazališta Zorin dom Karlovac, za poseban doprinos promicanju dramskoga odgoja i kazališnog stvaralaštva djece i mladih u Hrvatskoj i svijetu.

Priznanje za aktivnosti, inicijative i postignuća

– Željka Župan Vuksan, prof. hrvatskog jezika i književnosti i spec. dramske pedagogije, za pokretanje i  izvedbu prvog kurikula Dramskoga odgoja kao školskog predmeta u školskoj godini 2017./2018.

– Sinjsko pučko kazalište, za uspješan stvaralački i odgojni kazališni rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici.

2019.

Nagrada za trajan doprinos

– Savez društava „Naša Djeca“ Hrvatske, za trajan doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj ostvaren polustoljetnim djelovanjem tijekom kojeg su radom niza stručnjaka, pokretanjem akcija i publicističkom djelatnošću oblikovane osnove suvremenog dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj.

Nagrada za poseban doprinos

– Marica Motik profesorica hrvatskoga jezika i dramska pedagoginja, za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren sustavnim dramskopedagoškim radom, osmišljavanjem i primjenom  dramskopedagoških metoda u nastavi Hrvatskoga jezika, u stvaranju udžbenika, priručnika i drugih nastavnih materijala te mentorskim radom sa studentima.

Vera Piščević, prof. hrvatskoga jezika i dramska pedagoginja, za poseban doprinos dramskom i kazališnom odgoju u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim visoko kvalitetnim dramskim stvaralačkim radom s djecom i mladeži.

– Anita Matković, dramska pedagoginja i glumica, za poseban doprinos dramskom i kazališnom odgoju u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim dramskim odgojnim i stvaralačkim radom sa slijepom i slabovidnom djecom i mladeži u školskim i izvanškolskim okružjima te za plodan glumački rad u Dramskom studiju slijepih i slabovidnih „Novi život“.

Priznanje za aktivnosti, inicijative i postignuća

– Centar mladih Ribnjak, za pokretanje Susreta “Zvjezda(ni)ne staze“, kao otvorenog susretišta i mjesta unapređivanja dramskog, scenskog i govornog stvaralaštva djece i mladeži Grada Zagreba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *