POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU HCDO.

Poštovani članovi Hrvatskoga centra za dramski odgoj!

Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu Hrvatskoga centra za dramski odgoj koja će se održati 

u ponedjeljak 28. prosinca 2020. s početkom u 17,00 sati.

Skupština će biti održana online, na platformi Zoom, za koju ćete pravodobno dobiti pristupnu poveznicu.

Uz članove, Skupština je otvorena svima zainteresiranima.

************************************************

PROGRAM GODIŠNJE SKUPŠTINE HCDO-a

17,00 PROGLAŠENJE DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA HRVATSKOGA CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ 2020.

17,45 SJEDNICA SKUPŠTINE HCDO-a

Dnevni red:

 1. Uvodni dio
  1.1Usvajanje dnevnoga reda
  1.2 Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  1.3 Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa

          2. Izvješća i rasprava o djelovanju Centra u 2020.    
           2.1 Izvješće Predsjedništva: 
                 – Rad na kurikulumu Dramskoga odgoja 
                 – Sudjelovanje/partnerstvo u projektima (Savez društava Naša djeca; Udruga Dokkica Osijek) 
                 – Međunarodna aktivnost 
                 – Financijsko izvješće
          2.2. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjedništva 
          2.3. Ostala izvješća 
                – Rad posebnih tijela HCDO-a ( Komisija za stručno usavršavanje) 
                – Djelovanje ogranaka
                –
Izvješća udruga naših članova 
                – Rad dramskih/kazališnih studija i školskih te amaterskih družina
                – Individualna izvješća

 1. Rad Centra u sljedećoj, jubilarnoj, godini (25 godina djelovanja)
  3.1 Aktivnosti Predsjedništva:
       – Nastavak rada na kurikulumu dramskoga odgoja
       – Nastavak projekta Saveza DND
       – Poticanje međunarodne suradnje (u regiji [CDOBiH, Cedeum, BAZAART], u Europi [IDEA Europa] i svijetu [IDEA])
       – Podrška ograncima HCDO
       – Poticanje suradnje i komunikacije među članovima i udrugama u kojima djeluju
  3.2 Nove inicijative:
       – Obnova Susreta recitatora u okviru „Goranova proljeća“
       – Arhiv Zvjezdane Ladike
  3.3 Rasprava i dopuna plana djelovanja u 2021. godini te usvajanje

  4. Razno

Završetak skupštine predviđen je oko 19,30 sati.

Radujemo se Vašem sudjelovanju!