Objavljen je Zbornik radova s 2. znanstveno-umjetničkog simpozija o dramskom odgoju: Poticanje kvalitete u dramskom stvaralaštvu

Na mrežnim stranicama Dramska pedagogija objavljen je Zbornik radova s 2. znanstveno-umjetničkoga simpozija o dramskom odgoju održanog od 20. do 22. rujna 2018.godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Zbornik sadrži stručne i znanstvene članke te autorske bilješke sa simpozija, ukupno dvadeset i dva teksta objedinjena okvirnom temom simpozija, a to je POTICANJE KVALITETE U DRAMSKOME STVARALAŠTVU.

Premda se to ne čini velikim rezultatom, ističe u Uvodniku Iva Gruić, u našoj skromnoj produkciji stručnih tekstova i knjiga o dramskom odgoju – „jedna stručna knjiga po stoljeću, kako je izračunala Ines Škuflić Horvat“ – ovoliki broj tekstova čini „pravo malo bogatstvo. Većina njih kategorizirana je kao stručni rad ili iskustvo iz prakse; tek manji broj kao znanstveni radovi. To lijepo pokazuje današnje stanje u promišljanjima dramskoga odgoja u Hrvatskoj – kao zajednica spremni smo za pametan i stručno kompetentan opis vlastitoga rada, sustavnije istraživanje još nas čeka. Osobito mi se optimističnim čini podatak da su čak polovinu radova napisali naši studenti – studenti diplomskih studija i studenti Poslijediplomskoga specijalističkog studija dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu. Na mladima svijet ostaje.“, ohrabrujuće zaključuje Iva Gruić, koja zajedno s Mašom Rimac Jurinović i Zrinkom Vukojević potpisuje uređenje Zbornika.

E-izdanje Zbornika dostupno je na poveznici: http://dramskapedagogija.ufzg.hr, a Zbornik u PDF-formatu možete dohvatiti na poveznici: http://dramskapedagogija.ufzg.hr/index.php/zbornik-radova-backup/ .