Proglašeni dobitnici nagrada i priznanja Centra za 2019. godinu

Povjerenstvo za nagrade i priznanja HCDO-a, u sastavu Aleksandar Bančić, dramski pedagog iz Pule, Snježana Čubrilo, prof. hrvatskog jezika i dramska pedagoginja iz Zagreba te Vladimir Krušić, dramski pedagog iz Zagreba, razmotrilo je pristigle nominacije za 2019. godinu i donijelo sljedeće odluke:

SAVEZU DRUŠTAVA „NAŠA DJECA“ HRVATSKE, najstarijoj je i najvećoj domaćoj krovnoj udruzi za djecu u Republici Hrvatskoj dodjeljuje se Nagrada za trajan doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj ostvaren polustoljetnim djelovanjem tijekom kojeg su radom niza stručnjaka, pokretanjem akcija i publicističkom djelatnošću oblikovane osnove suvremenog dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj.

MARICA MOTIK, profesorica hrvatskoga jezika i dramska pedagoginja, ponijela je Nagradu za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren sustavnim dramskopedagoškim radom, osmišljavanjem i primjenom  dramskopedagoških metoda u nastavi Hrvatskoga jezika, u stvaranju udžbenika, priručnika i drugih nastavnih materijala te mentorskim radom sa studentima.

VERA PIŠČEVIĆ, prof. hrvatskoga jezika i dramska pedagoginja, nagrađuje se Nagradom za poseban doprinos dramskom i kazališnom odgoju u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim visoko kvalitetnim dramskim stvaralačkim radom s djecom i mladeži.

ANITI MATKOVIĆ, dramskoj pedagoginji i glumici, dodjeljuje se Nagrada za poseban doprinos dramskom i kazališnom odgoju u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim dramskim odgojnim i stvaralačkim radom sa slijepom i slabovidnom djecom i mladeži u školskim i izvanškolskim okružjima te za plodan glumački rad u Dramskom studiju slijepih i slabovidnih „Novi život“.

CENTAR MLADIH RIBNJAK u Zagrebu, ustanova namijenjena kreativnom radu s djecom i mladima, nagrađen je Priznanjem za pokretanje Susreta “Zvjezda(ni)ne staze“, kao otvorenog susretišta i mjesta unapređivanja dramskog, scenskog i govornog stvaralaštva djece i mladeži Grada Zagreba.

(Cijeli tekst odluka Povjerenstva i obrazloženja uz nagrade pročitajte ovdje.)

S lijeva nadesno: Anita Matković, Marica Motik, Vera Piščević, Ksenija Rožman (predstavnica
Centra mladih Ribnjak) i Snježana Krpes (tajnica Saveza Društava „Naša djeca“ Hrvatske)