Odluke Povjerenstva za nagrade i priznanja Hrvatskog centra za dramski odgoj za 2019. godinu

Povjerenstvo za nagrade i priznanja Hrvatskog centra za dramski odgoj, u sastavu Aleksandar Bančić, dramski pedagog iz Pule, Snježana Čubrilo, prof. hrvatskog jezika i dramska pedagoginja iz Zagreba te Vladimir Krušić, dramski pedagog iz Zagreba, razmotrilo je pristigle nominacije i odlučilo da nagrade i priznanja za 2019. godinu ponesu sljedeći dobitnici:

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske najstarija je i najveća domaća krovna udruga za djecu u Republici Hrvatskoj koja kontinuirano, više od pola stoljeća, radi na dobrobit djece zalažući se, pokrećući akcije i djelujući za bolji položaj djece u društvu, za promicanje, zaštitu, i ostvarivanje njihovih prava i potreba.
Uzimajući za jedan od glavnih ciljeva svog djelovanja omogućavanje svoj djeci razvoj osobnih intelektualnih, emocionalnih i stvaralačkih potencijala, u Savezu se od samog početka velika pažnja poklanjala naprednim pedagoškim konceptima u kojima je isticana važnost stvaralačkih i estetskih aktivnosti za razvoj sretnih, samosvjesnih i društveno odgovornih mladih ličnosti. Okupljanjem stručnjaka – pedagoga i umjetnika, iniciranjem i umnažanjem stvaralačkih aktivnosti
za djecu i sa djecom u raznim područjima društvenog života, prije svega u školskom sustavu te izvanškolskim aktivnostima, u okrilju Saveza se od početka njegova rada stvaraju temelji za stručno-znanstveni pristup dječjem stvaralaštvu i slobodnom vremenu djece, dvama ključnim fenomenima oko kojih su oblikovana neka od i danas važećih shvaćanja dječjeg stvaralaštva te stvaralačkog rada s djecom, a među njima i shvaćanja dramskog /scenskog dječjeg stvaralaštva. Davne 1965. godine osnovan je u okviru Saveza Centar za vanškolski odgoj djece sa zadaćom da se bavi „sistematskim praćenjem, stručnim proučavanjem, znanstvenim istraživanjem i
društvenim unapređivanjem sadržaja aktivnosti djece u slobodnom vremenu“. U Centru se, pod vodstvom tadašnje direktorice Danice Nole, okuplja i surađuje niz vrhunskih stručnjaka i stručnjakinja za razna područja umjetničkog odgojnog rada. Uz pokretanje stručnih savjetovanja i konferencija o dječjem stvaralaštvu, Centar od 1969. do 1986. organizira seminare za voditelje dramskog i recitatorskog rada u školama i izvanškolskim ustanovama, na kojima, uz niz umjetnika i stručnjaka – glumaca, redatelja, scenografa, lutkara, plesnih pedagoga i drugih – sudjeluju i istaknute dramske pedagoginje Đurđa Dević-Šegina te Zvjezdana Ladika i Nevenka Čečuk, koje su svojim stvaralačkim i edukativnim djelovanjem oblikovale temelje suvremenog dramskog stvaralačkog rada s djecom i mladeži u Hrvatskoj.
1967. godine Savez pokreće stručno praćene i usmjeravane godišnje susrete dječjih literarnih, novinarskih i scenskih grupa osnovnih i srednjih škola Hrvatske, koji i dan danas žive, s jedne strane, u okrilju Saveza DND-a kao Smotre dječjeg stvaralaštva „Radost, igra i stvaralaštvo djece“, a s druge, unutar školskog sustava, kao Smotre literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo. Od 1969., na poticaj Danice Nole, Centar počinje izdavati časopis „Umjetnost i dijete“, koji je izlazio do 1997. godine i koji je kritički, teorijski i informativno obrađivao aktualne teme iz područja kulture i umjetnosti za mlade, slobodnog vremena te stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva. U časopisu je objavljena većina stručnih tekstova važnih za razvoj suvremene prakse i teorije dramskog odgoja i pedagogije u nas.
U ovim začetničkim, ali i današnjim aktivnostima Saveza društava „Naša djeca“ vezanih za dramski stvaralački i odgojni rad s djecom i mladeži, sudjelovalo je, a i danas sudjeluje, niz naših članova. Zato, kao pojedinci – praktičari ili teoretičari, profesionalni kazalištarci ili učitelji – te pogotovo kao organizacija zainteresirana za budućnost dramskoga odgoja, dužni smo osvijestiti i prepoznati osnove na kojima danas zasnivamo naš rad te odati priznanje Savezu društava „Naša djeca“ na postavljanju temelja koji u velikoj mjeri određuju i usmjeravaju današnje djelovanje Hrvatskog centra za dramski odgoj.
Stoga Povjerenstvo Centra za nagrade i priznanja s velikim poštovanjem dodjeljuje Savezu društava „Naša Djeca“ Hrvatske Nagradu za trajan doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj ostvaren polustoljetnim djelovanjem tijekom kojeg su radom niza stručnjaka, pokretanjem akcija i publicističkom djelatnošću oblikovane osnove suvremenog dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj.

Marica Motik profesorica je hrvatskoga jezika, dramska pedagoginja i naša članica od prvih godina osnutka Centra. Cijeli je radni vijek posvetila promicanju dramske pedagogije, aktivno uključujući dramske aktivnosti u neposredan rad s učenicima, ali i u izvannastavne aktivnosti te brojne projekte.
Vrsno metodičko poznavanje matičnoga područja Hrvatskoga jezika te dramske pedagogije rezultiralo je autorstvom brojnih izdanja. Marica Motik autorica je koncepta i suautorica dvaju udžbenika u nakladi Školske knjige – Hrvatski jezik te Kocka vedrine, oba za 5., 6. i 7. razred., u kojima su i dramskopedagoške metode i tehnike našle svoje mjesto. Kolegica Marica osmislila je i artikulirala niz pomoćnih nastavnih materijala obogaćenih dramskim metodama, također objavljenih u izdanjima Školske knjige i na mrežnim stranicama portala Dramska pedagogija. Osim toga, suautorica je priručnika Zamisli, doživi, izrazi! Dramske metode u nastavi hrvatskoga jezika, koji je 2008. objavio upravo Hrvatski centar za dramski odgoj i koji je uvršten u popis ispitne literature Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Svojim bogatim metodičkim znanjem i praktičkim iskustvom mentorica Marica Motik pomaže studentima spomenutog Studija da uspješno uključe dramske tehnike i metode u poučavanje nastavnih sadržaja. Svojim autorskim i stručnim radovima te metodičkim prinosima Marica Motik dugi niz godina kontinuirano unapređuje struku i metodiku matičnoga predmeta i aktivno promiče dramski odgoj i pedagogiju. Stoga joj Povjerenstvo dodjeljuje Nagradu za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren sustavnim dramskopedagoškim radom, osmišljavanjem i primjenom dramskopedagoških metoda u nastavi Hrvatskoga jezika, u stvaranju udžbenika, priručnika i drugih nastavnih materijala te mentorskim radom sa studentima.

Vera Piščević, prof. hrvatskoga jezika i dramska pedagoginja, od početka svoga radnog vijeka 1977. godine, voditeljica je dramskih skupina u osnovnim školama Gustava Krkleca i Petra Zrinskog u Zagrebu.
Prvenstveno posvećena dramskom stvaralačkom radu, s dramskim je skupinama, u razdoblju od 1980. do 2016. godine trideset puta izabrana za nastup na državnoj razini negdašnjih Susreta literarnih, novinarskih i scenskih grupa osnovnih i srednjih škola te današnjih Susreta LiDraNo, što nedvosmisleno govori o visokim estetskim dometima njezina umjetničko-pedagoškoga rada. Usto, kolegica Vera uspješno se sa svojim učenicima predstavila 2004. godine i u inozemstvu nastupivši na Međunarodnom festivalu stvaralaštva u školi koji se tradicionalno održava u Sanremu u Italiji, gdje su dobili 2. nagradu stručnog žirija te tako uspješno promovirali i dramski odgoj Republike Hrvatske.
Sa svojim učenicima sudjelovala je i u realizaciji emisija obrazovnog programa HRT-a. Članica HCDO-a od prve godine njegova osnutka, kolegica Vera pohađala je niz naših edukacija na kojima je svoj izvorni stvaralački kazališni senzibilitet mogla povezivati s pedagoškim mogućnostima dramskoga medija oblikujući osebujan i prepoznatljiv stil izrazito autorskih predstava, u kojima je finalni scenski rezultat podjednako posljedica estetski senzibilnog vodstva
s jedne te oslobođenog i scenski osviještenog dramskog stvaralaštva mladih izvođača s druge strane.
Odlaskom u mirovinu 2017. godine osnovala je udrugu Dramski studio Pikula u kojem i dalje vodi dramski stvaralački rad s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole, a odnedavna vodi i dramske radionice za srednjoškolce u Učeničkom domu Brune Bušića u Zagrebu. Vera Piščević dobitnica je i najuglednijeg priznanja prosvjetnim djelatnicima u Hrvatskoj – Nagrade „Ivan Filipović“ za 2007. godinu.
Temeljem ovih vrijednih postignuća Povjerenstvo za nagrade i priznanja HCDO-a dodjeljuje Veri Piščević Nagradu za poseban doprinos dramskom i kazališnom odgoju u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim visoko kvalitetnim dramskim stvaralačkim radom s djecom i mladeži.

Anita Matković, dramska pedagoginja i glumica, članica je, dugogodišnja, Hrvatskoga centra za dramski odgoj te Hrvatskoga društva dramskih umjetnika.
Kao dramska pedagoginja, od 1990. do danas vodi dramske aktivnosti sa slijepim i slabovidnim učenicima u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u Zagrebu, svojoj matičnoj ustanovi. 
Od 1995. voditeljica je dramskoga rada u učeničkom domu Dora Pejačević u Zagrebu, a od 2007. vodi i dramske radionice sa studentima u okviru Kazališne udruge MIST.
Tijekom godina, u organizaciji Saveza slijepih i drugih organizacija, širom Hrvatske vodi niz dramskopedagoških radionica za mlade slijepe i slabovidne osobe te za drugu mladež u nepovoljnom položaju.
Sa skupinama koje vodi kolegica Anita redovito nastupa na smotrama kao što su LiDraNo, Domijada, Festival jednakih mogućnosti, te INKAZ (Međunarodna smotra kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom). Drugi značajan vid djelovanja Anite Matković predstavlja njezin umjetnički angažman. U svom glumačkom životu odigrala je pedesetak kazališnih i filmskih uloga, a najvažnija postignuća u tom segmentu njezina djelovanja ostvarila je u Dramskom studiju slijepih i slabovidnih “Novi život“, s kojim je kao glumica i povremeno članica uprave postigla brojna priznanja i nagrade u Hrvatskoj i
u inozemstvu pridonijevši svjetskom ugledu ove značajne ustanove, a time i promicanju dramskog i kazališnog medija kao moćnog sredstva socijalne i kulturne inkluzije.
Za ovaj predani dramskopedagoški rad i umjetnički angažman Povjerenstvo zasluženo dodjeljuje Aniti Matković Nagradu za poseban doprinos dramskom i kazališnom odgoju u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim dramskim odgojnim i stvaralačkim radom sa slijepom i slabovidnom djecom i mladeži u školskim i izvanškolskim okružjima te za plodan glumački rad u Dramskom studiju slijepih i slabovidnih „Novi život“.

Centar mladih Ribnjak, ustanova namijenjena kreativnom radu s djecom i mladima, u proljeće 2015. godine pokrenuo je program Zvijezda(ni)ne staze, nazivom posvećen Zvjezdani Ladiki, jednoj od utemeljiteljica suvremenog dramskog odgoja u nas, a svojim namjerama usmjeren promicanju i osnaživanju kazališnog stvaralaštva djece i mladeži Grada Zagreba. Prvotni smisao i cilj ove inicijative bio je omogućiti mladim stvaraocima i njihovim voditeljima da pokažu svoje ostvaraje i negdje drugdje, ne samo u svojoj školi i ne samo na LiDraNu, nego da u opuštenom ozračju lišenom natjecateljske groznice, uz razgovor i gledanje drugih, zajedničkim
snagama razvijaju i unapređuju dramsko, scensko i govorno stvaralaštvo djece i mladih. Tijekom pet godina odvijanja, od prvog susreta 2015., kada se okupilo svega pet osnovnoškolskih grupa, broj sudjelujućih skupina je rastao, tako da je proljetos na susretu nastupilo četrnaest osnovnoškolskih i četiri srednjoškolske skupine te tri dramska studija s preko dvjesto mladih sudionika. Zagledani u budućnost, idejni začetnici Zvijezda(ni)nih staza otvoreni su za daljnje kvalitativno razvijanje i obogaćivanje ovog programa koji postignutim opsegom i intenzitetom već premašuje svoje početne intencije.
Podržavajući ova nastojanja Povjerenstvo za nagrade i priznanja HCDO-a odlučilo je Centru mladih Ribnjak dodijeliti Priznanje za pokretanje Susreta “Zvjezda(ni)ne staze“, kao otvorenog susretišta i mjesta unapređivanja dramskog, scenskog i govornog stvaralaštva djece i mladeži Grada Zagreba.

Povjerenstvo za nagrade i priznanja Hrvatskoga centra za dramski odgoj