Poziv na javnu raspravu o prijedlogu kurikuluma nastavnog predmeta Dramski odgoj za srednje škole

Poštovane kolegice i kolege učitelji, nastavnici, dramski i kazališni pedagozi, voditelji stvaralačkih i odgojnih aktivnosti s djecom i mladeži!

Pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu o PRIJEDLOGU KURIKULUMA NASTAVNOG PREDMETA DRAMSKI ODGOJ ZA SREDNJE ŠKOLE  koji je izradila radna skupina Hrvatskog centra za dramski odgoj.

Prijedlog je rezultat višegodišnjeg razvoja dramskog odgoja u Hrvatskoj i njegove sve veće i značajnije uloge u svim segmentima i razinama hrvatskog školskog sustava.

Ovim prijedlogom želimo ponuditi takav metodički okvir kojim će biti obuhvaćeni svi mogući vidovi i usmjerenja dramskog odgojnog rada, u rasponu od onih koja ga vide prvenstveno u funkciji poticanja osobnog i socijalnog razvoja mladih ličnosti, preko opredjeljenja koja naglasak stavljaju na razvoj stvaralačkih potencijala učenika, pa do nastojanja koja svoj cilj vide u poučavanju i učenju dramske kulture i umjetnosti.

Premda se odnosi na kurikulum Dramskog odgoja u srednjim školama, prijedlog u svojim općim i načelnim dijelovima (svrha, opis i ciljevi predmeta, struktura domena, povezanost s drugim predmetima, učenje i poučavanje predmeta, vrednovanje) obuhvaća i naznačuje oblike i mogućnosti dramskog odgojnog rada u svim ciklusima. Zato pozivamo sve one koji se dramskim odgojnim radom bave u ustanovama osnovnoškolskog i predškolskog odgoja i obrazovanja da se također svojim mišljenjima uključe u raspravu, što će biti od koristi pri oblikovanju budućih kurikuluma Dramskog odgoja za ranije stupnjeve školovanja.

Javna rasprava o PRIJEDLOGU KURIKULUMA NASTAVNOG PREDMETA DRAMSKI ODGOJ ZA SREDNJE ŠKOLE (poveznica), traje do 1. ožujka 2020., a vaše priloge i komentare možete poslati na e-adresu hcdo@hcdo.hr

Predsjedništvo Hrvatskog centra za dramski odgoj