DRUGI POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU HCDO – 29. prosinca 2021.

25 GODINA 1996 2021

HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ

hcdo@hcdo.hr       www.hcdo.hr 

 

Poštovani članovi Hrvatskoga centra za dramski odgoj!

Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu Hrvatskoga centra za dramski odgoj koja će se održati 

u srijedu 29. prosinca 2021. s početkom u 17,00 sati.

Skupština će biti održana online, na platformi Zoom, za koju ćete pravodobno dobiti pristupnu poveznicu.

Uz članove, Skupština je otvorena svima zainteresiranima.

Predsjedništvo HCDO

********************************************************************************************************************

PROGRAM GODIŠNJE SKUPŠTINE

17,00 PROGLAŠENJE DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA HRVATSKOGA CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ 2020.

17,45 SJEDNICA SKUPŠTINE HCDO

Dnevni red:

1. Uvodni dio

      1.1 Usvajanje dnevnoga reda

      1.2 Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

       1.3 Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa

2. Izvješća i rasprava o djelovanju Centra u 2021.

       2.1. Izvješće o aktivnostima Predsjedništva: 

              – Sudjelovanje/partnerstvo u projektima 

                         – „Ne daj se upecati!“(Savez društava Naša djeca Hrvatske)

                         – „Zvjezdani Ladiki u čast“ (ZKM; Savez DND) 

              – Suradnja i podrška Ogranku Osijek pri pokretanju i vođenju programa edukacija na daljinu 

               – Rad Komisije za stručno usavršavanje   

               –  Izvješće Tajnika 

                – Financijsko izvješće

        2.2. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjedništva 

         2.3. Ostala izvješća (aktivnosti ogranaka, udruga, dramskih/kazališnih studija, školskih te amaterskih družina u  

       kojima djeluju naši članovi; individualna izvješća)

3. Plan djelovanja Centra u sljedećoj godini 

         3.1. Aktivnosti Predsjedništva: 

               – Nastavak započetih projekata

               – Podrška ograncima 

               – Poticanje suradnje i komunikacije unutar i izvan Centra 

               – Nastavak izdavanja glasila „Dramski odgoj“ 

              – Obnova međunarodne suradnje 

              – Nastavak rada na kurikulumu DO

              – Organizacija rada upravnih tijela HCDO 

              – Priprema nove Strategije djelovanja HCDO za sljedeće razdoblje

       3.2. Rasprava i dopuna plana djelovanja u 2022. godini te usvajanje

  1.   Razno

Završetak skupštine predviđen je oko 19,30 sati.

Radujemo se Vašem sudjelovanju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *