A. Scher & C. Verrall: “Novih 100+ ideja za dramu”

Prijevod: Jasna Šojer

Priručnik Novih 100+ ideja za dramu, nastavak je knjige istoga naslova koja je već je postala nezaobilaznim alatom mnogih voditeljica i voditelja dramskih skupina, a osnovna mu je svrha pružiti dramskim/kazališnim pedagozima konkretne metodičke upute za osmišljavanje i strukturiranje dramskopedagoškog rada, kao i općenite savjete koji se odnose na rad s djecom i mladeži vezane uz funkcioniranje skupina, njihovu dinamiku te stvaralačku i izvedbenu disciplinu. Usmjerena je na strukturiranje većih odsječaka dramskog rada s djecom i mladima knjiga pomaže voditeljima, naročito onima bez dužeg iskustva, da svoj rad smjeste u širi okvir i da mu lakše odrede dugoročne ciljeve i opću svrhu.

Obje knjige, temeljene na improvizaciji kao osnovnom obliku dramskog rada i čitko pisane, nude obilje primjera kako započeti i razvijati dramski rad i potaknuti djecu i mlade ljude na dramski stvaralački čin. Improvizacija razvija kazališne vještine i sposobnosti, ali pomaže i razvoju ličnosti te omogućuje da se na bezbolan način iskuse i proigraju različite životne situacije te steknu praktične spoznaje o stvarnom funkcioniranju čovjeka i ljudskog društva.

Cijene knjiga za narudžbe kod izdavača (poštarina uračunata): 9,30 €

Kako naručiti knjigu?