Međunarodni dan dramskog odgoja – 27. studenog

Poštovani članovi, suradnici, prijatelji i podržavatelji dramskog odgoja!

Približava se 27. studenoga, Međunarodni dan dramskog odgoja, dan kad su svi dramski pedagozi i njihove nacionalne organizacije i ustanove pozvani da javno obilježe i posvjedoče važnost svog odgojno-umjetničkog rada.

Hrvatski centar za dramski odgoj ove će godine po treći put obilježiti taj dan te po drugi put dodijeliti svoje godišnje nagrade i priznanja pojedincima i organizacijama za razvijanje i doprinose dramskom odgoju u Hrvatskoj.

Središnja proslava i dodjela nagrada HCDO-a održat će se u subotu 27. studenog 2010. u 11,30 u Zagrebačkom kazalištu mladih, nakon čega slijedi predstava Učilišta ZKM “Romeo i Julija”.

Tom prilikom bit će pročitana i prigodna poruka povodom Međunarodnog dana dramskog odgoja koju je ove godine napisala Patrice Baldwin, predsjednica Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA).

Prijevod poruke Vam šaljemo uz molbu i nadu da ćete naći trenutak da je u subotu 27.11. pročitate na predstavi, radionici, dramskom satu ili nekoj drugoj javnoj prigodi.

Također Vas pozivamo, ako možete, da dođete na našu središnju proslavu i dodjelu nagrada i priznanja u Zagrebačko kazalište mladih.

Potpunu obavijest o dobitnicima nagrada i priznanja objavit ćemo 24.11. i poslati je internetom svima Vama kao i javnim glasilima.

 

Poruka Patrice Baldwin, predsjednice Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA), uz 27. studenoga, Međunarodni dan dramskog odgoja:

 „Ujedinjeni zajedničkom strašću, vjerom i djelovanjem“

Djeci i mladeži cijeloga svijeta treba omogućiti da iskuse radost i mogućnost aktivnog zamišljanja drukčijeg svijeta i vlastitih života. U dramskom i kazališnom radu to možemo ostvariti na siguran i umjetnički način istražujući nove ideje, stvarajući vizije svijeta kakav bi mogao biti, oblikujući i same sebe na nov način.

Kad stupamo u zajednički zamišljeni svijet unosimo u nj naše zbiljske misli i osjećaje i to iskustvo nas može promijeniti. Dramska i kazališna aktivnost nude jedinstven prostorno vremenski okvir, istovremeno društven i misaon, u kojem je moguće zajednički, pozitivno i skladno stvarati, komunicirati i oblikovati smisao.

Međunarodna udruga za dramu/kazalište i odgoj (skraćeno IDEA) ima članove i zagovaratelje u mnogim zemljama širom svijeta. Oni djeluju u mnogim i raznolikim kulturama i kontekstima: u školama i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama, u kazalištima ili izvanškolskim sredinama. Neki rade u zemljama gdje je dramski odgoj zajamčeno sastavnim dijelom školskih programa, a neki opet u zemljama u kojima ne samo dramski odgoj nego i pohađanje škole nije zajamčeno. Neke zemlje, dakle, mogu se pohvaliti gozbom dramskog odgoja, dok druge pate od gladi za njim. Nevjerojatna raznolikost koju nalazimo među članicama IDEA-e istovremeno očarava i poziva na smjernost.

Međunarodni dan dramskog odgoja slavi se 27. studenog. Svima Vama, članicama IDEA-e, širom svijeta, prepušteno je da smislite kako ćete obilježiti taj dan. Možda ćete napraviti ili izvesti predstavu; ili ćete zagovarati dramsku umjetnost i odgoj pred onima koji odlučuju o umjetnosti i odgoju; možda ćete pridobiti novog podržavatelja našega rada ili ćete neupoznatoj publici govoriti o važnosti dramskog i kazališnog odgoja. Možda ćete usmeno ili internetom obavijestiti druge o Međunarodnom danu dramskog odgoja i upoznati ih zašto je naš rad važan.

Što god učinili kako bi poduprli, promicali i proslavili Međunarodni dan dramskog odgoja, budite sigurni da ćete tim činom biti u duhu sjedinjeni sa svima onima širom svijeta koji dijele Vašu vjeru i strast i koji zajedno s Vama nastoje da dramski i kazališni odgoj postanu pravo i stvarnost za svu djecu i mlade ljude u svijetu.

Patrice Baldwin,predsjednica Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj

[download id=”21″]