Godišnji sabor Hrvatskog centra za dramski odgoj 2015. – 29.06.

POŠTOVANE ČLANICE! POŠTOVANI ČLANOVI!

Za razliku od naših ranijih godišnjih okupljanja Sabor HCDO 2015. održavamo odmah nakon svršetka školske godine. Glavni razlog tomu je približavanje roka do kojeg moramo uskladiti ustroj Centra i zakonskih dokumenata s novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu potkraj prošle godine. To ćemo izvršiti na ovogodišnjoj skupštini Centra koju ćemo održati u ponedjeljak, 29.6.2015., kada ćemo usvojiti novi statut Centra.

Što se tiče radionica koje smo dosad redovito održavali uz skupštinu, ove godine će taj važan segment sabora predstavljati edukacijski programi 11. kazališnog kampa Teatra Tirena, koji se održavaju u Zagrebu od 22.6.2015. do 5.7. 2015..(Molimo da uzmete u obzir da skupština i radionice imaju različita mjesta održavanja.)

Ovaj poziv sadrži:

  1. POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU
  2. OSNOVNU OBAVIJEST O RADIONICAMA

_______________________________________________________________________
1. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO

PONEDJELJAK, 29. lipnja 2015., 17,00 sati

CENTAR MLADIH RIBNJAK, PARK RIBNJAK 1, ZAGREB

SKUPŠTINA JE OTVORENA SVIMA ZAINTERESIRANIMA. PRAVO GLASA IMAJU ČLANOVI S PLAĆENOM

ČLANARINOM ZA 2015. (Članarinu možete platiti i na godišnjem saboru.)

 

DNEVNI RED:

17,00    1. UVOD

1.1. Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa
1.2. Usvajanje dnevnog reda
1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

17,15    2. IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva
2.2. Izvješća o održanim i planiranim akcijama te aktivnostima u tijeku (Projekt metodike građanskog                     odgoja, specijalistički studij dramske pedagogije, priznavanje profesionalnog statusa dramskih pedagoga                 itd.)
2.3. Izvješća o djelovanju ogranaka i udruga naših članova
2.4. Rasprava i usvajanje izvješća
2.5. Financijsko izvješće, izvješće nadzornog odbora i usvajanje

18,15     3.USKLAĐIVANJE USTROJA I STATUTA HCDO S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA

3.1. Obrazloženje izmjena i predlaganje novog teksta Statuta HCDO

Prijedlog novog Statuta HCDOicon_pdf

3.2. Rasprava i usvajanje

19,00     4. POTVRDA I DODATNI IZBOR ČLANOVA U TIJELA UPRAVLJANJA HCDO (u skladu s novim Statutom)

4.1. Dodatni izbor članova Predsjedništva
4.2. Izbor dvoje Dopredsjednika
4.3. Izbor Tajnika
4.5. Razrješenje dosadašnjih i ovlašćivanje dvoje novih članova Centra s pravom potpisa u materijalnom                  financijskom poslovanju Centra

20,00    5. RAZVOJ I DJELOVANJE CENTRA U SLJEDEĆOJ GODINI

5.1. Prijedlog financijskog plana i plana djelovanja u sljedećoj godini (podnosi Predsjednik)

5.2. Rasprava i usvajanje

  1. RAZNO

(ZAVRŠETAK SKUPŠTINE PREDVIĐEN JE OKO 21,00 SAT.)

 

*************************************************************************
OSNOVNA OBAVIJEST O RADIONICAMA U OKVIRU GODIŠNJEG SABORA HCDO 2015.

ponedjeljak, 22.6.2015. – nedjelja, 5.7. 2015.2. 

Radionice, u trajanju od 1 do 3 dana, realizira Teatar Tirena kao zagrebački dio njihova Kazališnog kampa, a odvijat će se u radnim prostorima Teatra u Ulici Andrije Kačića Miošića 6a (u neposrednoj blizini Britanskoga trga). Radionice su, ovisno o sadržaju, namijenjene različitim korisnicima – učiteljima, odgajateljima, dramskim pedagozima, voditeljima dramskih družina i kreativnih aktivnosti te djeci, mladima i studentima.

Više o sadržaju, o voditeljima, o cijenama i načinu prijave pročitajte u priloženom programu radionica i u prijavnici te na sljedećim adresama: www.tirena.hr, www.facebook.com/teatartirena i na tel. 095/410 0241 (Antonija Cvitković).

 

Vlado Krušić, Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj