Godišnji Sabor HCDO-a – radionice, Skupština… 27.- 31. kolovoza 2013.

POŠTOVANE ČLANICE! POŠTOVANI ČLANOVI!

Godišnji sabor održavamo u posljednjem tjednu prije pocetka nove školske godine. Vjerujemo da ovaj termin odgovara vecem broju naših clanova, navlastito onima koji rade u školama, te da cete medu ponudenim radionicama naci teme koje Vas zanimaju. Molimo Vas da nadete vremena i da, uz sudjelovanje na radionicama, dodete na godišnju skupštinu te sudjelujete u njezinu radu.

  pdf[download id=”29″]

doc[download id=”30″]

——————————————————————————————————————————————-

1. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO
subota, 31. kolovoza 2013., 15.00 sati
CENTAR MLADIH RIBNJAK, RIBNJAK 1 (Park Ribnjak), ZAGREB

SKUPŠTINA JE OTVORENA SVIM ZAINTERESIRANIMA. PRAVO GLASA IMAJU ČLANOVI S PODMIRENOM ČLANARINOM ZA 2013.

Članarinu možete platiti i na godišnjem saboru.

TIJEK GODIŠNJE SKUPŠTINE

15,00 sati

1. UVOD

1.1. Uvodna riječ predsjednika
1.2. Usvajanje dnevnog reda
1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

15,15 sati

2. IZVJEŠTAJI O RADU

2.1. Izvještaj predsjednika
2.2. Izvještaji o akcijama (izdavaštvo, Susret EDERED, kongres IDEA-e, Projekt inkluzije Roma, projekt PartArt, projekt metodike građanskog odgoja i dr.)
2.3. Izvještaji ogranaka
2.4. Rasprava i usvajanje izvještaja
2.5. Financijski izvještaj, izvještaj nadzornog odbora i usvajanje

16,15 sati

3. Prijedlozi i plan rada u sljedećoj godini

17,00 sati

4. Nagrade HCDO – Otvaranje natječaja za 2013. (rasprava i usvajanje)

17,30 sati

5. Razno

(Završetak Skupštine predviđen je oko 18,00 sati)

———————————————————————————————————————————————————————————

2. RADIONICE  GODIŠNJEG  SABORA  HCDO  2013.

ZA KOGA?

Radionica je namijenjena kako iskusnijim voditeljima dramskog rada, tako i onima koji tek počinju s takvim radom ili se naprosto zanimaju za dramsko-scenski odgojni rad. Također, radionica je otvorena ne samo članovima HCDO-a, nego i nečlanovima.

Prednost sudjelovanja imat će sljedeći sudionici:
– članovi HCDO s uredno plaćenom članarinom,
– svi oni koji se ranije prijave (jer je broj mjesta ograničen).

CIJENA  pojedine radionice:

Članovi s uredno plaćenom članarinom     250 kn
Članovi s neplaćenom članarinom     350 kn
Nečlanovi    350 kn

Plaćanje radionice (i članarine) može se izvršiti gotovinom po dolasku na radionicu ili prije toga općom uplatnicom na žiro-račun 2340009-1100135102, Privredna banka Zagreb (za HCDO). U potonjem slučaju molimo da uplatnicu pokažete pri dolasku na radionicu.

doc[download id=”30″]

 

RADIONICA 1

TIJELO MAŠTE/MAŠTA TIJELA – PRIMIJENJENE TEHNIKE FIZIČKOG TEATRA
Voditeljica: Tina Hofman, glumica i redateljica, Grožnjan/Birmingham
utorak, 27.8. 2013. ujutro 10,00 – 14,00 i popodne 15,00 – 19,00
srijeda 28.8.2013. 10,00 – 14,00

 

Radionica je namijenjena upoznavanju osnovnih tehnika fizičkog teatra koje mogu poslužiti proširivanju izvođačkih i izražajnih mogućnosti te osvježavanju načina rada dramskih pedagoga i svih onih koji rade s djecom i mladima. Cilj je radionice ohrabriti spontanost, radoznalost i igru. Obrađuju se tehnike osnovne fizičke karakterizacije (inspirirane metodama Jacquesa Lecoqa, a posebno korisne za stvaranje raznolikih likova i brzo prebacivanje iz jednoga u drugi lik), neverbalne improvizacije kao predloška za stvaranje dramskih situacija (korisno za stvaranje novog izvedbenog materijala i za pisanje), te stvaralačkog oblikovanja jednostavnih situacija potaknutih fotografijom ili slikom. Dio vremena posvetit će se analizi promatranog materijala kao pomoć pri prepoznavanju dramaturških zakonitosti i za razvijanje „redateljskog oka“.

Tina Hofman je glumica, redateljica i kazališna pedagoginja koja živi na relaciji Velika Britanija (Birmingham ) – Hrvatska (Grožnjan). Bila je dugogodišnja polaznica Učilišta ZKM gdje je prošla temeljnu obuku iz moderne mime. Godine 1998. u Londonu upisuje Školu mime Desmonda Jonesa, gdje po završenom studiju ostaje raditi kao asistentica te započinje svoju karijeru glumice, redateljice i pedagoginje. Surađuje s nizom odgojnih kazališta u projektima za djecu i mlade, za osobe s posebnim potrebama, za mladež u sukobu sa zakonom. Istovremeno se dalje usavršava u različitim tehnikama fizičkog i tjelesnog teatra od commedie dell’arte, korporalne mime i klaunerije do tehnika scenske borbe. Akademsko obrazovanje nastavila je stjecanjem diplome na prestižnom Rose Bruford Collegeu, a uskoro priprema i nastavak na istraživačkom radu. I u glumačkoj karijeri ostvaruje niz uloga i projekata: od Shakespearea do kazališta apsurda, novih suvremenih pisaca i neverbalnog teatra. Kao redatelj radi na projektima komornog teatra, teatra na otvorenom, tradicionalnog engleskog putujućeg teatra, te ambijentalnog teatra i kazališta u kretanju. Od 2004. radi kao stalni redatelj dječjeg teatra Flying Pizza. Tina je ujedno i koproducent putujućeg kazališta Dreamscape Theatre s kojim redovito posjećuje Kanadu, te u partnerstvu vodi Dreamscape Arts galeriju i organizaciju posvećenu međukulturnoj razmjeni.

 

RADIONICA 2

PRIMIJENJENI JAPAN – DALEKOISTOČNE TEHNIKE
U DRAMSKOM RADU S DJECOM I MLADIMA
Voditelj: Denis Patafta, dramski pedagog i glumački instruktor, Zagreb
srijeda 28.8. 2013. – petak 30. 08. 2013.
popodne 15,00 – 19,00

Tehnike Noh kazališta, Bhuto plesa, borilačkog umijeća Aikida i glumačke metode Tadashija Suzukija – japanskog Grotowskog (nema nikakve veze s istoimenom tehnikom učenja sviranja violine) – prilagođene radu u dramskom studiju s djecom i mladima na način kako ih koristi voditelj u svojoj dramsko-pedagoškoj praksi. Za razliku od većine “zapadnjačkih” glumačkih metoda, one koje su se razvile na “istoku” ne inzistiraju toliko na “psihologiji” već na pronalaženju unutrašnjeg balansa i upravljanja energijom. Voditelj koristi znanja i umijeća koje je stekao na radionicama i seminarima nabrojanih tehnika i vještina kako bi kod djece i mladih razvio unutrašnju disciplinu, osnažio samosvijest i omogućio mladim polaznicima da shvate ulogu intuitivno, učinkovito i bez suvišnog “psihologiziranja”, te da je izraze neposredno i u potpunosti. Proces uključuje i rad na glasovnoj ekspresiji, na razvoju timskog rada i osjećaja za grupnu dinamiku, te za prostor scenske igre. Na radionici će se raditi praktično na vježbama disanja, koncentracije te kontrole i usmjeravanja energije, a učinci i primjena vježbi testirat će se na etidama i prizorima, grupno i individualno, na način kako bi ih polaznici mogli primijeniti u svojim radnim sredinama.

Denis Patafta već 20 godina radi s djecom i mladima, s amaterima i profesionalcima, u brojnim kazalištima, kulturnim centrima i školama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Pokretač je i producent festivala studentskog kazališta Test! u Zagrebu te član Izvršnog odbora Međunarodne organizacije sveučilišnih kazališta. Jedan je od osnivača i glumački instruktor Zagrebačkog glumačkog studija. Bio je polaznik Učilišta ZKM-a i pohađao je brojne radionice različitih glumačkih i dramsko-pedagoških tehnika. Za nastavnike i dramske pedagoge vodio je radionice “Gluma po metodi”, “Karizma za nastavnike”, “Učinkovita gluma” i druge. Umjetnički je voditelj Studentskog kazališnog studija SC-a u Zagrebu te hrvatski voditelj međunarodnog projekta inkluzije Roma pomoću dramskih tehnika. Jedan je od osnivača Hrvatskog centra za dramski odgoj i trenutno obnaša dužnost njegova predsjednika.

RADIONICA 3

PARTICIPATIVNE METODE ZA GRAĐANSKI ODGOJ
Voditelj: Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog
srijeda, 28.8.2013. – petak, 30.8.2012.
popodne 15,00 – 19,00
Ova radionica je besplatna!

 Radionica je nastavak radionice s posljednjeg godišnjeg sabora održanog na samom kraju 2012.godine i predstavlja drugi korak u stvaranju radne skupine za oblikovanje participativne metodike građanskog odgoja i obrazovanja. Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) jedan je od prioriteta hrvatskog školskog sustava, no postoji još niz otvorenih pitanja kako o opsegu i ustroju podučavanja tako i o metodici kojom će se GOO predavati učenicima. U dosadašnjim pilot-projektima, realiziranima u 12 hrvatskih škola tijekom 2012. i 2013. godine, pokazala se potreba za oblikovanjem prikladne metodike GOO, pri čemu su na široko prihvaćanje i zanimanje naišli upravo dramsko-pedagoški postupci i metode. Budući da provjerena i usustavljena metodika GOO u ovom trenutku još uvijek ne postoji, glavnim ciljem djelovanja radne skupine u budućnosti smatramo doprinos osmišljavanju i realizaciji projekta oblikovanja participativne metodike GOO. Posebne pak zadaće ove radionice jesu: a) razmjena znanja i iskustava koja mogu biti temelj oblikovanja metodike GOO, zatim b) stvaranje čvršće strukture radne skupine, i c) planiranje budućih aktivnosti i načina djelovanja. Radionica je namijenjena profesionalnim učiteljima, školskim stručnim suradnicima (pedagozima i psiholozima), odgajateljima, dramskim pedagozima, edukatorima te suradnicima i aktivistima drugih udruga koje zagovaraju i promiču GOO, i koji u svom praktičnom školskom i odgojnom radu te građanskom djelovanju već koriste participativne oblike rada. Neke članice i članovi HCDO, za koje znamo da već imaju iskustva i motivaciju za GOO, kao i predstavnice nekih udruga koje ga promiču, bit će izravno pozvani da sudjeluju u radu skupine. No ovaj poziv upućujemo i svima ostalima koje zanima i koji žele prihvatiti izazov građanskog odgoja u školskim (ali i izvanškolskim!) okvirima i koji su spremni suočiti se s pitanjima i dilemama vezanima uz njegovo uvođenje i realizaciju.

Vlado Krušić, dr. sc., dramski pedagog i redatelj, od 1988. do 2008. voditelj je Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih, gdje vodi program otkrivanja i potpore dramski darovite djece.1996. potiče osnivanje Hrvatskog centra za dramski odgoj gdje do 2006. obnaša dužnost predsjednika. Od 2004. predsjednik je Generalne skupštine Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA). Organizirao je i vodio, u Hrvatskoj i inozemstvu, preko 120 seminara, radionica i savjetovanja u području dramskog odgojnog i stvaralačkog rada s djecom i mladeži te s amaterima. Kao vanjski suradnik predavao je Osnove dramske pedagogije na Odsjeku kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji,a trenutno predaje Scensku kulturu i Dramski odgoj na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-Odsjek Čakovec. Od 2008. voditelj je Kazališnog studija mladih Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

RADIONICA 4

GLAS – KAKO GA ČUVATI I KAKO GA KREATIVNO KORISTITI
Voditeljica: Marina Petković Liker, fonetičarka, redateljica i dramska pedagoginja, Zagreb
četvrtak, 29.8. 2013. – subota, 31.8.2013.
ujutro 10,00 – 14,00

Radionica je namijenjena učiteljima, odgajateljima, edukatorima, voditeljima školskih i amaterskih dram-skih i recitatorskih skupina, glumcima amaterima i svima ostalima koji svoj glas koriste u profesionalnom radu i koje zanima govorno stvaralaštvo ili se njime bave. Na radionici će se proći kroz jednu od tehnika pripreme tijela i glasa za skladno i ugodno korištenje glasa u govoru. Uz to, rad će biti posvećen otkri-vanju povezanosti glasa s emotivnošću, atmosferom i karakterom kao pretpostavkom slobodnog, uvjer-ljivog i doživljenog govorenja, te će se polaznici upoznati s nekoliko pristupa razvoju ekspresivnosti u glasu i govoru.

Marina Petković Liker diplomirala fonetiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te kazališnu režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je i zaposlena kao asistentica na katedri scenskog govora. Radila kao asistentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na kolegiju Glas, te na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na kolegiju Lutkarstvo i scenska kultura. U Dramskom studiju Tirena i u Dramskom studiju učilišta ZKM radila kao dramski pedagog i pedagog glasa. Vodi radionice scenskog glasa i govora te zaštite glasa za nastavnike. Režirala je petnaestak predstava.

doc[download id=”30″]

1. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO

SUBOTA, 3. rujna 2011., 15,00 sati

CENTAR MLADIH RIBNJAK, RIBNJAK 1 (Park Ribnjak), ZAGREB

SKUPŠTINA JE OTVORENA SVIM ZAINTERESIRANIMA.

PRAVO GLASA IMAJU ČLANOVI S PODMIRENOM ČLANARINOM ZA 2011.

Članarinu možete platiti i na godišnjem saboru.

TIJEK GODIŠNJE SKUPŠTINE

SJEDNICA:

14,451. UVOD

1.1. Uvodna riječ predsjednika

1.2. Usvajanje dnevnog reda

1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

15,002. IZVJEŠTAJI O RADU

2.1. Izvještaj predsjednika

2.2. Izvještaji o akcijama (izdavaštvo, internetske stranice, EDERED, IDEA, Projekt inkluzije Roma)

2.3. Izvještaji ogranaka

2.4. Rasprava i usvajanje izvještaja

2.5. Financijski izvještaj, izvještaj nadzornog odbora i usvajanje

16,003. Nagrade HCDO – Otvaranje natječaja za 2011.

16,104. Prijedlozi i plan rada u sljedećoj godini

Rasprava i usvajanje

16,455. Razno

 

(ZAVRŠETAK SKUPŠTINE PREDVIĐEN JE OKO 17,00 SATI)

2. RADNI SASTANAK STRUČNOG TIMA PROJEKTA
„DRAMSKI ODGOJ U SLUŽBI INKLUZIJE ROMA U DRUŠTVO“

SUBOTA, 3. rujna 2011., 17,30 sati

3. RADIONICEGODIŠNJEGSABORAHCDO2010.

ZA KOGA?

Radionica je namijenjena kako iskusnijim voditeljima dramskog rada, tako i onima koji tek počinju s takvim radom ili se naprosto zanimaju za dramsko-scenski odgojni rad.

Također, radionica je otvorena ne samo članovima HCDO-a, nego i nečlanovima.

Prednost sudjelovanja imat će sljedeći sudionici:

– članovi HCDO s uredno plaćenom članarinom,

– svi oni koji se ranije prijave (jer je broj mjesta ograničen).

CIJENApojedine radionice:

Članovi s uredno plaćenom članarinom250 kn

Članovi s neplaćenom članarinom350 kn

Nečlanovi350 kn

Plaćanje radionice (i članarine) može se izvršiti gotovinom po dolasku na radionicu ili prije toga općom uplatnicom na žiro-račun 2340009-1100135102, Privredna banka Zagreb (za HCDO). U potonjem slučaju molimo da uplatnicu pokažete pri dolasku na radionicu.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

RADIONICA 1

„SVI ZA MNOM! SVI SA MNOM!“ – VODITELJ/ICA U ULOZI

Voditeljica: Grozdana Lajić Horvat, dramska pedagoginja, Zagreb

srijeda, 31.8.-petak, 2.9.2010.popodne 15,00 – 19,00

Što se događa kada voditelj/ica dramskoga rada (učitelj/ica u razredu, voditelj/ica dramske družine ili dramskog studija) izađe iz svoje uobičajene pozicije davatelja uputa, promatrača, slušača i redatelja te se na različite načine zajedno sa sudionicima uključuje u scensku/ dramsku igru? Je li to pedagoški (ili estetički!) ispravno ili ne? Potiče li takav način rada kreativnost sudionika ili je blokira? Je li on primjeren samo za improvizaciju na satovima i pokusima ili i za javne predstave?

Pozicija i načini djelovanja voditelja koji suigra s učesnicima dramskog rada bitno su drugačiji od onih kad je on ili ona izvan uloge, a emocionalni i mentalni angažman sudionika s kojima igra puno je snažniji. Oni mnogo aktivnije istražuju temu koju obrađuju, dok istovremeno indirektno usvajaju zakonitosti dramskog medija i scenske komunikacije. Time i njihovo učenje (u razredu, na satovima dramske družine ili u kazališnoj predstavi) postaje uzbudljivije i trajnije emocionalno utisnuto u njihova bića. Taj način suradnje voditelj/polaznici može biti tek dio jednog sata, ali može imati i oblik javnog nastupa. Ali o tome na radionici… 🙂 Vidimo se!

Grozdana Lajić diplomirala je francuski jezik i opću informatologiju te apsolvirala studij teatrologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je kao dramska pedagoginja u Učilištu ZKM. Prevodi za kazalište s francuskog i engleskog. Od 1999. objavljivala kazališne kritike u Vijencu, a od 2002. vodi radionice u školama, udrugama i medijskim projektima. 2007. u Učilištu ZKM ostvaruje predstavu-mjuzikl Zabranjena vrata koja je na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera proglašena najboljom.

RADIONICA 2

PRIČE U POKRETU

Voditeljica: Tina Hofman, glumica i redateljica, Grožnjan/Birmingham

četvrtak, 1.9. – subota,3.9.2011.ujutro10,00 – 14,00

Radionica je namijenjena upoznavanju tehnika fizičkog teatra koje mogu poslužiti proširivanju izvođačkih i izražajnih mogućnosti te osviježivanju načina rada dramskih pedagoga i svih onih koji rade s djecom i mladima. Polaznici radionice ne trebaju imati zavidnu fizičku formu, već samo dovoljno radoznalosti da istražuju kazališne tehnike kroz upotrebu tijela, kroz spontanost i igru. Cilj je radionice raditi na buđenju i korištenju svojih vlastitih atributa, prepoznavanju vlastitih izazova i na razvoju samosvijesti. Tijekom izvođenja vježbi naglasak je na radu s partnerom ili grupom te na promatranju i analizi tuđeg rada – kako pojedinca tako i grupe. Naglasak je na izgradnji povjerenja, komunikacije i kohezije unutar grupe.Obrađuju se tehnike pripreme i osviještenja tijela i izgradnje odnosa sa prostorom. Dio vremena posvetit će se analizi (kroz igru) obrađenih tehnika u mogućem radu sa vlastitim grupama djece i mladih. Također se razrađuju tehnike i zakonitosti jednostavne fizičke karakterizacije, što će biti posebno korisno dramskim pedagozima kao sredstvo oblikovanja raznovrsnih likova te mogućnosti brzog ali preciznog prebacivanja iz jednoga u drugi lik.

Tina Hofman je glumica, redateljica i kazališna pedagoginja koja živi na relaciji Velika Britanija (Birmingham ) – Hrvatska (Grožnjan). Bila je dugogodišnja polaznica Učilišta ZKM gdje je prošla temeljnu obuku iz moderne mime. 1998. u Londonu upisuje Školu mime Desmonda Jonesa, gdje po završenom studiju ostaje raditi kao asistentica te započinje svoju karijeru glumice, redateljice i pedagoginje. Surađuje s nizom odgojnih kazališta u projektima za djecu i mlade, za osobe s posebnim potrebama, za mladež u sukobu sa zakonom. Istovremeno se dalje usavršava u različitim tehnikama fizičkog i tjelesnog teatra od commedie dell’arte, korporalne mime i klaunerije do tehnika scenske borbe. Akademsko obrazovanje nastavila je stjecanjem diplome na prestižnom Rose Bruford Collegeu, a uskoro priprema i nastavak na istraživačkom radu. I u glumačkoj karijeri ostvaruje niz uloga i projekata: od Shakespeare-a do kazališta apsurda, novih suvremenih pisaca i neverbalnog teatra. Kao redatelj postavlja radi na projektima komornog teatra, teatra na otvorenom, tradicionalnog engleskog putujućeg teatra, te ambijentalnog teatra i kazališta u kretanju. Od 2004. radi kao stalni redatelj dječjeg teatra Flying Pizza. Tina je ujedno i koproducent putujućeg kazališta Dreamscape Theatre s kojim redovito posjećuje Kanadu, te u partnerstvu vodi Dreamscape Arts galeriju i organizaciju posvećenu međukulturnoj razmjeni. Veliki dio svog života bavi se jogom kojom također prožima svoj pedagoški rad.

RADIONICA 3

UČINKOVITA GLUMA

Voditelj: Denis Patafta, dramski pedagog i glumački instruktor, Zagreb

srijeda, 31.8.-petak, 2.9.2011.ujutro10,00 – 14,00

Za razliku od većine glumačkih radionica koje se bave određenim procesima rada glumca na sebi ova se radionica bavi rezultatom, tj. glumačkom učinkovitošću ili načinima kako uz što manje uloženih sredstava (vremena, energije, proba…) doći do kvalitetnog rezultata – uloge, lika, ili razrješenja konkretnog glumačkog problema. Vremena za naš dramski rad je malo, i čini nam se, sve manje. Slično je i sa sredstvima koje uspijevamo osigurati za naše projekte. Od nas se traži da sa smanjenim sredstvima ostvarujemo jednake ili još bolje rezultate. Audicija za različite televizijske i kazališne projekte je sve više – zahtjeva se brza reakcija bez mnogo „mudrovanja“. Naravno da kvalitetan projekt zahtijeva ulaganje određenog vremena, novaca i energije, no postoje tehnike, „prečice“, koje nam mogu omogućiti da to vrijeme značajno skratimo. Ova radionica se bavi upoznavanjem s tim tehnikama i njihovom primjenom u konkretnom odgojno-dramskom projektu.

Denis Patafta preko petnaest godina radi s djecom i mladima, s amaterima i profesionalcima, u brojnim kazalištima i kulturnim centrima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Pokretač je i voditelj festivala studentskog kazališta Test u Zagrebu te član Izvršnog odbora Međunarodne organizacije sveučilišnih kazališta. Jedan je od osnivača Zagrebačkog glumačkog studija gdje se njeguje «gluma po metodi». Bio je polaznik Učilišta ZKM-a i pohađao je brojne radionice različitih glumačkih i dramskopedagoških tehnika. Vodio je niz radionica «metode» u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao dramski pedagog radio je u Učilištu ZKM i Dramskom studiju Zorin doma u Karlovcu. Voditelj je Studentskog kazališnog studija SC u Zagrebu te dramski pedagog u Dramskom studiju DK Dubrava, a vodi i dramsku družinu u privatnoj srednjoj školi “LINigra” u Zagrebu. Jedan je od osnivača Hrvatskog centra za dramski odgoj i trenutno obnaša dužnost njegova predsjednika.