Poziv na godišnju skupštinu HCDO – 29. prosinca 2021.

25 GODINA ▪ 1996 ∞ 2021 HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ hcdo@hcdo.hr       www.hcdo.hr   …

Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2020.

 Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2020.(pdf)

ZAPISNIK SJEDNICE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 28.12.2020. GODINE PUTEM PROGRAMA ZOOM

Sjednica Godišnje skupštine Centra održana je nakon svršetka svečanoga dijela programa Skupštine u kojem su proglašeni dobitnici te podijeljene nagrade i priznanja Hrvatskoga centra za dramski odgoj za 2020. godinu. (Cijeli tekst odluka i obrazloženja za nagrade i priznanja možete pročitati ovdje.)

Sjednica Godišnje skupštine započela je s radom u 18,20 sati.

U uvodnom dijelu tajnik HCDO-a Denis Patafta utvrđuje da je prisutno 37 članova udruge.

Članica Predsjedništva Željka Župan Vuksan predložila je sljedeći

DNEVNI RED:

 1. UVODNI DIO

1.1. Utvrđivanje broja nazočnih članova, usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

1.2. Primanje Seada Đulića, dobitnika ovogodišnje Nagrade HCDO za trajan doprinos dramskom i kazališnom odgoju, u počasno članstvo Centra

 1. IZVJEŠĆA I RASPRAVA O DJELOVANJU CENTRA U 2020.

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva

2.2. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjedništva

2.3. Ostala izvješća

 1. PLAN DJELOVANJA CENTRA U SLJEDEĆOJ, JUBILARNOJ, GODINI (25 GODINA DJELOVANJA)

3.1. Aktivnosti Predsjedništva

3.2. Nove inicijative

3.3.  Rasprava i dopuna plana djelovanja u 2021. godini te usvajanje

 1. RAZNO

 

 1. UVODNI DIO

Dnevni red je usvojen. Za zapisničara je izabran Denis Patafta, a za ovjerovitelja zapisnika Damir Miholić.

Sead Đulić jednoglasno je primljen u počasno članstvo Centra.

 

 1. IZVJEŠĆA I RASPRAVA O O DJELOVANJU CENTRA U 2020.

       2.1.  U izvješću Predsjednika Vlado Krušić naveo je nekoliko akcija Predsjedništva u protekloj godini koje smo uspjeli realizirati u složenim uvjetima pandemije.

Kao partneri sudjelovali smo u prvoj akciji projekta Saveza društava Naša djeca “Ne daj se upecati!” Naše članice Josipa Lulić i Andrea Damjanić Firšt iz udruge Pokaz, održale su u rujnu edukacijsku radionicu forum-kazališta kao sredstva prevencije ovisnosti među djecom i mladima.

 Centar je također sklopio partnerstvo s Udrugom Dokkica u Osijeku koja je početkom rujna uspjela održati svoj, već tradicionalni, Festival učeničkih igrokaza “Pozor! Plivamo na sceni”.

Što se tiče međunarodnih aktivnosti Centra, Krušić je izvijestio da je kao predstavnik Centra u studenome sudjelovao u radu Generalne skupštine Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA), održane online, na kojoj je izabrano novo vodstvo na čelu s novom predsjednicom IDEA-e, kolegicom Sanjom Krsmanović Tasić, predstavnicom Centra za dramu u edukaciji i umetnosti (CEDEUM) iz Srbije.

U protekloj godini nastavljen je rad i na najvažnijem zadatku Predsjedništva, a to je priprema Kurikuluma dramskoga odgoja za srednje škole, čiji prvi prijedlog, upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2019. godine, nije bio prihvaćen. Radna grupa Predsjedništva ((Vlado Krušić, Snježana Čubrilo i Željka Župan Vuksan) izradila je novi, ‘popravljeni’, prijedlog kurikula i uputila ga Ministarstvu u srpnju prošle godine. Nažalost, kurikul iznova nije prihvaćen, već nam je vraćen na ‘doradu’, tako da će radna skupina nastaviti s radom.

               Krušić je podnio i sažeto izvješće o financijskom poslovanju u 2020.

Otvoren je novi podračun Ogranka Osijek, no zatvoren je, na njihov zahtjev, podračun Ogranka Istra.

Što se tiče trenutnih financijskih mogućnosti Centra, u prošloj godini prihod od članarina iznosio je 10.600 kn, dok je prihod od namjenskih sredstava uplaćenih od strane Saveza društava Naša djeca za akciju „Ne daj se upecati“ iznosio 12.000 kn. Centar je u prošloj godini uredno ispunjavao sve svoje financijske obveze te je na našim računima 23.12. bilo ukupno 15.576,09 kn.

      2.2. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjedništva

              Skupština je raspravila izvješće Predsjedništva te ga jednoglasno usvojila.

            Skupština je donijela i dvije odluke o financijskom poslovanju HCDO-a. Najprije je jednoglasno usvojila Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. (U prilogu: PDF.)

(Izvještaj je napravljen u siječnju 2020., no kako u pravilu Skupštinu održavamo u prosincu, mogli smo ga usvojiti tek sada.)

            Skupština je zatim uzela na znanje i obavijesti Predsjednika o financijskom poslovanju u 2020. godini.

      2.3. Ostala izvješća

Vlado Krušić izvijestio je o radu Komisije za stručno usavršavanje koja se posljednji put sastala u siječnju 2020. te se otada, zbog pandemije, nije uspjela okupiti. Kao njezin član, Krušić se obvezao da Komisija odmah u siječnju 2021. nastavi s radom i donese odluke o zaprimljenim zahtjevima za dodjelu stručnog zvanja.

O aktivnostima Ogranka Osijek izvijestila je njegova povjerenica Stela Macakanja Baćić. Ogranak je prošle godine usko surađivao s Udrugom Dokkica u organizaciji  Festivala učeničkih igrokaza “Pozor! Plivamo na sceni”, pokrenuli su i online natječaj dramskih radova učenika na ekološku temu pod naslovom „U ritmu zemlje“. Istaknula je i suradnju s Kulturnim centrom Osijek i njegovim ravnateljem Ivanom Kristijanom Majićem (našim članom) koji je Ogranku Osijek ponudio sjedište u KCO-u.

Matija Šango Šimurina izvijestila je o radu Udruge Igrajmo se Zadar. U uvjetima pandemije pokrenuli su online program „Igrajmo se doma“, a na njihovu Youtube kanalu dostupne su snimke njihovih dosadašnjih predstava i programa.

Margareta Fabičević istaknula je da Bjelovarsko kazalište nije prekidalo dramski rad s djecom i mladima, već je, nakon donošenja zaštitnih mjera, nastavilo s radom ‘na daljinu’ u sklopu kojeg su realizirali nekoliko radio-drama i programa pričanja priča.

Snježana Lančić izvijestila je o aktivnostima udruge Pričalica u Virovitici. Njihov tradicionalni festival dramskog odgoja „Fedor“ održan je u smanjenom formatu, a u sadašnjim ograničenim uvjetima rada uživo usmjerili su se na aktivnosti ‘na daljinu’, primjerice, na program borbe protiv internetskog nasilja u kojem sudjeluju s edukativnim video-filmom „IN“ koji ostvaruju u suradnji s lokalnom policijskom upravom.

Ines Škuflić Horvat obavijestila je o edukativnim sadržajima i materijalima Teatra i Dramskog studija Tirena koji stoje na raspolaganju dramskim i kazališnim pedagozima. Na njihovim mrežnim stranicama i Youtube kanalu dostupno je 27 video-uradaka objedinjenih naslovom „Mašta je super-moć“, zatim, e-priručnik „Igrom do sporazumijevanja“, pa pomoćni materijali za učitelje i nastavnike „Kazališni šalabahter“ i „Upitnik za analizu kazališnih predstava“ te snimke četiriju predstava Teatra Tirena.

Vlado Krušić kratko je izvijestio da, nakon donošenja zaštitnih mjera, i varaždinski Kazališni studio mladih nastavlja s radom ‘na daljinu’.

Željka Župan Vuksan pozvala je na raspravu o radu školskih dramskih skupina te o školskim susretima LiDraNo, koji protekle godine, zbog epidemije, nisu održani. U raspravi o najavljenim mogućnostima održavanja LiDraNa u tekućoj školskoj godini 2020.-2021. i potrebi da se Centar angažira oko toga sudjelovali su Vesna Rogulja Mart, Suzana Turković, Snježana Lančić, Snježana Čubrilo, Matilda Marković, Maša Rimac Jurinović, Vlado Krušić i Anita Matković.

Maša Rimac Jurinović izvijestila je kako je u 2020. Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije upisao treću generaciju studenata te se rad, nakon izbijanja epidemije, odvija prema preporukama Stožera civilne zaštite.

Slavica Blažeka Kokorić izvijestila je o dramskopedagoškoj edukaciji studenata na studiju Socijalnog rada u Zagrebu. Ona sa studentima koristi dramske tehnike u izbornom kolegiju „Rad s ranjivim skupinama“.

Željka Župan Vuksan izvijestila je i o učincima FB stranice „Dramski odgoj na daljinu“ koja je, od svog pokretanja na početku pandemije, okupila skoro 1000 aktivnih članova i postala kreativnim susretištem dramskih pedagoga, učitelja i svih koji se bave dramskim odgojem.

Spomenula je i doprinos naših članica (Snježana Čubrilo, Matilda Marković, Suzana Turković, Željka Župan Vuksan i drugi) u pripremi i izvedbi sadržaja i programa u aktualnoj školskoj nastavi ‘na daljinu’.

 

 1. PLAN DJELOVANJA CENTRA U SLJEDEĆOJ, JUBILARNOJ, GODINI (25 GODINA DJELOVANJA)

3.1. Krušić iznosi da će Predsjedništvo u 2021. godini nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima, kao što su: podrška ograncima, poticanje suradnje i komunikacije unutar i izvan Centra te međunarodna suradnja sa srodnim udrugama i organizacijama. Nastavit će se partnerska suradnja sa Savezom društava Naša djeca na započetom projektu “Ne daj se upecati!”, a naročito će se angažirati oko nastavka rada na kurikulu dramskoga odgoja i njegova usađivanja u školski sustav.

U sljedećoj godini očekuju nas dvije posebne zadaće. Kao prvo, budući da se 2021. godine navršava četvrt stoljeća od osnutka Centra, Predsjedništvo će posebnu pažnju posvetiti obilježavanju ove obljetnice.

            Zatim, kako je 2020. bila zadnja godina našeg dosadašnjeg strateškog plana djelovanja donesenog 2015., zadaća je Predsjedništva osmisliti i predložiti novi petogodišnji Plan strateškog djelovanja Centra za razdoblje do 2025. godine.

3.2. Krušić je izvijestio i o novim inicijativama koje Predsjedništvo pokreće ili podržava.

Zajedno s Centrom mladih Ribnjak u Zagrebu Predsjedništvo je pokrenulo inicijativu za ponovnim održavanjem Susreta recitatora u okviru „Goranovog proljeća“, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih promicanju pjesništva u nas. Svrha je inicijative ne samo obnavljanje ovog, svojedobno iznimno popularnog, programa u okviru „Goranovog proljeća“, nego i sustavno njegovanje žive, govorene pjesničke riječi te umjetničkog govora kao oblika izražavanja desetljećima zanemarivanog u odgoju i obrazovanju naših mladih naraštaja.

Predsjedništvo je dalo inicijativu za pokretanje umjetničko znanstvenog i kulturnog projekta „Zvjezdani Ladiki u čast“, čija je svrha cjelovitije stručno vrednovanje i predstavljanje pedagoškog i umjetničkog djelovanja te očuvanje ostavštine ove najznačajnije ličnosti hrvatske dramske i kazališne pedagogije druge polovice 20. stoljeća. Projekt će se realizirati u partnerstvu sa Zagrebačkim kazalištem mladih, a na suradnju će biti pozvane i druge ustanove i organizacije kao što su Hrvatski centar ITI, Poslijediplomski studij dramske pedagogije Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i drugi.

Matilda Marković zatražila je pomoć i podršku Centra dramskim pedagozima u Karlovcu, poglavito onima koji djeluju izvan Gradskog kazališta Zorin dom.  

Ana Škaro najavila je da će osječki festival „Pozor! Plivamo na sceni“ u 2021. godini imati svoje jubilarno deseto izdanje te da se u tu svrhu planira njegovo proširenje sudjelovanjem školskih dramskih skupina iz drugih sredina.

       3.3.  Nakon kraćih rasprava vođenih uz iznesene planove, Skupština je usvojila plan djelovanja Centra u 2021. godini.

 1. RAZNO

Skupština je završila s radom u 20,20 sati.

 

Zapisnik sastavio:                                                                                                          Zapisnik ovjerio:

Denis Patafta, v.r.                                                                                                          Damir Miholić, v.r.

Održana Godišnja skupština HCDO

Dana 29.12. 2020. održana je Godišnja skupština HCDO-a na virtualnoj platformi ZOOM. Na Skupštini je sudjelovalo…

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU HCDO.

Poštovani članovi Hrvatskoga centra za dramski odgoj! Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu Hrvatskoga centra za dramski…

Zapisnik Izborne skupštine HCDO-a 2019.

ZAPISNIK IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 27.12.2019. GODINE U CENTRU MLADIH RIBNJAK, PARK RIBNJAK 1, ZAGREB

 

Skupština je započela s radom u 16,00 sati.

U uvodnoj riječi Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj Vladimir Krušić najprije je ustvrdio da je prisutno dovoljno članova (prema Statutu najmanje 10) za održavanje Skupštine. A zatim je predložio sljedeći dnevni red:

 1. UVODNI DIO                  
  1. Utvrđivanje broja nazočnih i članova s pravom glasa, usvajanje dnevnoga reda,  izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika                 
 2. IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA U PROTEKLOM MANDATNOM RAZDOBLJU

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva

2.2. Izvješća o djelovanju ogranaka i udruga naših članova

2.3. Rasprava i usvajanje izvješća

2.4. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje i usvajanje

 1. PREDLAGANJE I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA HCDO

3.1. Predlaganje i predstavljanje kandidata za Predsjednika i članove Predsjedništva

3.2. Izbor Predsjednika i članova Predsjedništva

3.3.   Predlaganje i izbor članova Arbitražnog vijeća

 1. RAZNO

 

 

 1. Utvrđeno je da Skupštini prisustvuje 20 članova s pravom glasa, usvojen je Dnevni red i jednoglasno su izabrani za zapisničara Denis Patafta, a za ovjerovitelja zapisnika Katarina Kolega.
 2. 1. Predsjednik Vlado Krušić odlučio je svoje izvješće vezati uz ciljeve i pravce djelovanja postavljene u Strateškom planu djelovanja HCDO-a u razdoblju od 2015. do 2020.

„Od osnutka Centra među njegove najvažnije programske aktivnosti spada edukacija djelatnika formalnog i neformalnog obrazovanja te aktivista civilnih udruga za dramski/kazališni odgoj.

U proteklom mandatnom razdoblju ovaj se strateški cilj ostvarivao kroz nekoliko akcija:

– Tijekom 2016. sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja realiziran je projekt Aktivne metode za građanski odgoj i obrazovanje u okviru kojeg je u 5 županija održano 12 edukacijskih i isto toliko evaluacijskih radionica s preko 220 sudionika (učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i sl.). Radionice su vodile naše kolegice, dramske pedgoginje Roberta Barat, Snježana Čubrilo, Grozdana Lajić, Jasna Šojer i Dubravka Guszak-Novosel. Projekt je finaliziran izradom ‘priručnika aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje  s primjerima dobre prakse’ naslovljenog Odgoj za građanstvo, odgoj za život koji je priredilo troje urednika, Snježana Čubrilo, Maša Rimac Jurinović i ja, i koji smo u proljeće 2017.  objavili u elektroničkoj nakladi u suradnji sa Školskom knjigom.

– Tijekom iste godine raspisali smo i poziv članstvu da prijave vlastite edukacijske radionice, od kojih bismo kreirali repertoar i obnovili radionički program Centra te ga ponudili javnosti na uslugu. Ova zadaća još uvijek čeka svoju potpunu realizaciju, no djelomice je kompenzirana, u 2018. i 2019. godini, radioničkim programima naših godišnjih sabora, u Zagrebu u siječnju 2018. i u Osijeku u siječnju 2019.

Zagrebački godišnji sabor privukao je preko 70 sudionika, a  u 4 dana  trajanja održano je 8 četverosatnih radionica i 2 kazališne predstave.

Prema istom ključu organiziran je i radionički program godišnjeg sabora u Osijeku na kojem je održano 12 radionica s preko 100 sudionika, odigrana je i 1 predstava te održana godišnja Skupština Centra, prvi put izvan Zagreba.

– U istom razdoblju, od 2017. pojavilo se još jedno važno mjesto intenzivne dramskopedagoške edukacije – Simpozij o dramskom odgoju koji se od 2017. redovito i uspješno održava na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.  Dio radionica Simpozija ostvaruju i voditelji koji su naši članovi, ili se pak potaknuti Simpozijem učlanjuju u HCDO.

Nama i nadalje ostaje zadaća da u ovu raznovrsnu ponudu edukacija unesemo više reda i strukturiramo naše programe edukacije koje, osim toga, valja vezivati uz naš sustav stručnog usavršavanja i dodjele stručnih zvanja našim članovima.

– U području izdavačke djelatnosti, kao važne sastavnice razvoja edukacijskih aktivnosti, možemo se pohvaliti s dvije važne knjige. Jedna je već navedeni ‘priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje  s primjerima dobre prakse’ u čijem su pisanju, uz uredništvo, sudjelovale kako voditeljice radionica u okviru spomenutog projekta tako i njihove sudionice, polaznice koje su opisale nekoliko istaknutih primjera svoga rada.

Drugi naslov je moja knjiga Kazalište i pedagogija, koju smo 2018. objavili u suradnji s uglednom izdavačkom kućom Disput, i koja obogaćuje još uvijek rijetku temeljnu dramskopedagošku stručnu literaturu na hrvatskom jeziku.

U proteklom je razdoblju izašao i jedan broj našeg glasila Dramski odgoj, koji objavljujemo u elektroničkom obliku i koji izlazi u skladu s organizacijskim i vremenskim mogućnostima naše urednice Ozane Iveković.

 

Drugu veliku obvezu koju smo preuzeli Strateškim planom predstavlja razvijanje metodike dramskog i kazališnog odgojnog rada. Na tom pravcu našeg djelovanja trenutno se suočavamo s najvažnijim izazovom za naš Centar, a to je oblikovanje kurikula dramskog odgoja u hrvatskim školama. Od proljeća 2018. radna skupina, koju je iniciralo Predsjedništvo, radi na pripremi kurikula dramskog odgoja, zasad za srednje škole, a u budućnosti i za cijelu vertikalu odgojno-obrazovnog sustava. Taj rad nije nimalo jednostavan, s obzirom da se radi o i za nas novom, specifičnom metodičkom području. No pripreme su pri kraju, pa se nadamo da ćemo koncem siječnja naš prijedlog moći uputiti članstvu na uvid.

 

U Strateškom planu iz 2015. široko i općenito naznačena zadaća promicanja i zagovaranja dramskoga odgoja i pedagogije dobila je tijekom 2018. i 2019. godine svoju vrlo konkretnu realizaciju u našem angažmanu oko Školskih susreta LiDraNo, važnom institucijom dramskog stvaralačkog rada u školskom sustavu. Najprije smo se, u proljeće 2018., uključili u anketu o provedbi LiDraNa koju je pokrenula naša članica Frana Marija Vranković i u kojoj je sudjelovalo niz naših članova. Zatim smo sudjelovali i na okruglom stolu o LiDraNu organiziranom u okviru 2. Simpozija o dramskom odgoju.

U 2019. pak na našim FB stranicama započela je polemika, pokrenuta prosvjednim očitovanjem kolegice Snježane Čubrilo, u kojem je kritički reagirala na neke događaje i pojave na Državnom susretu LiDraNo. U raspravu koja se razvila među članovima te u prepisku s organizatorima Državnog susreta LiDraNo uključilo se u konačnici i Predsjedništvo svojim očitovanjem o nizu načelnih problema koje je polemika iznijela na površinu i o kojima smo kao stručna udruga morali zauzeti stav. Mislim da smo to dobro obavili: polemika je vođena korektno, transparentno i principijelno te vjerujemo da će imati odjela u daljnjem funkcioniranju LiDraNa kao izuzetno važnog i dragocjenog organizacijskog oblika dramskog stvaralačkog rada u školskom sustavu.

 

Od ostalih važnih pravaca djelovanja u proteklom razdoblju istaknuo bih još naš sustav dodjele stručnih zvanja koji se tijekom svoga postojanja pokazao vrijednim i prihvaćenim i izvan kruga našeg članstva. No taj sustav, nakon dvadeset godina tijekom kojih su prilično izmijenjene mogućnosti dramskopedagoške edukacije, traži obnovu i reformuliranje.

Na kraju, spomenuo bih još da smo 2017. obnovili dodjelu nagrada i priznanja za različite vidove i doprinose u području dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije. Smatram da time izuzetno stimuliramo i pružamo važnu podršku prije svega našim članovima ali i svim drugim aktivnim djelatnicima, stvaraocima i promicateljima dramskog i kazališnog odgoja.“

 

 • Slijede izvješća o djelovanju ogranaka i članova HCDO-a.

Rad osječkog ogranka predstavila je Ana Škaro. Ogranak se bavi sređivanjem tehničkih stvari oko osnivanja. U 8.mj.o.g. u Osijeku je održan projekt Zemlja bez granica u sklopu kojega je promoviran rad Centra. Ogranak će 2020. biti partner na Festivalu učeničkih igrokaza Plivamo na sceni s radionicama za učenike i kazališnim festivalom.
Margareta Fabičević je izvijestila skupštinu da je Bjelovarsko kazalište obilježilo Dan kazališta lutkarskim kolažom, radionicama i predstavom. Ostvaruju suradnju s kazalištem iz Kaštel Starog i Kazalištem mladih iz Viteza na razmjeni srednjoškolskih grupa. Također, održavaju ljetne glazbeno-dramske radionice te kreativne radionice šivanja za djecu s posebnim potrebama.

 • Snježana Krpes predlaže suradnju Saveza društava „Naša djeca“ i Bjelovarskog kazališta.

Maja Vuka predlaže da osječki ogranak redovito održava sastanke svojih članova na kojima bi se razmjenjivala iskustva i razvijao stručni rad.

Vlado Krušić je pozvao prisutne članove da redovito šalju izvješća o svojem radu kako bi putem mrežnih stranica i Facebook stranice udruge i ostale članove upoznali s njim.

Izvješća su usvojena jednoglasno.

 

 • Slijedi Financijsko izvješće koje je podnio Predsjednik Krušić.

Posljednje tri godine Centar ne ostvaruje prihode kroz projekte tako da funkcioniranje Centra omogućavaju prihodi od članarina te oni ostvareni na godišnjim saborima u Zagrebu 2018. i Osijeku 2019. . Na dan 20. prosinca 2019. stanje na računu Centra bilo je 10.109 kn. Uzmemo li u obzir da je prihod od članarina ove godine bio oko 13.000 kn, to znači da članarina udruzi omogućava osnovno funkcioniranje.

Centar nema zaposlenih djelatnika i svi članovi upravnih tijela aktivnosti za udrugu obavljaju volonterski.

Izvješće o financijskom stanju usvojeno je jednoglasno.

 

 1. Predlaganje i predstavljanje kandidata za Predsjednika i članove Predsjedništva.

Vlado Krušić, jedini kandidat predložen za Predsjednika, jednoglasno je izabran za Predsjednika Centra u sljedećem četverogodišnjem razdoblju.

Za članove novog Predsjedništva predložene su njegove  dosadašnje članice Snježana Čubrilo i Ana Škaro te nove kandidatkinje Željka Župan Vuksan, Andrea Damjanić Firšt i Irena Rašo.

Nakon predstavljanja kandidatkinja za nove članice Predsjedništva jednoglasno su izabrane Snježana Čubrilo, Ana Škaro, Irena Rašo i Željka Župan Vuksan.

Andrea Damjanić Firšt dobila je osam glasova za te dvanaest glasova suzdržanih, tako da nije izabrana u Predsjedništvo Centra.

Nakon toga prešlo se na izbor Arbitražnog vijeća Centra. Svi dosadašnji članovi vijeća – Branko Sviben, Roberta Barat i Damir Miholić – jednoglasno su ponovno izabrani za članove Vijeća u novom mandatu.

 

 1. Razno

Referirajući se na Krušićevo isticanje potrebe za revizijom postojećeg sustava dodjele stručnih zvanja u Centru Damir Miholić upozorava da postojeći način i kriteriji dodjele stručnih zvanja Centra moraju vrijediti sve dok se ne odrede novi, tj. do datuma kada novi pravilnik stupi na snagu. Članstvu treba unaprijed najaviti promjenu sustava i pravilnika za dodjelu stručnih zvanja i odrediti rok do kada će se primjenjivati postojeći pravilnik odnosno od kojeg će vrijediti novi. Također, smatra da bi trebalo odrediti prelazno razdoblje prilagodbe zainteresiranih članova novim uvjetima stjecanja zvanja.

Snježana Krpes najavljuje trogodišnji partnerski projekt „Ne daj se upecati“ prevencije ovisnosti mladih između Saveza Društava „Naša djeca“ i  HCDO-a. Osim toga, informirala je Skupštinu i o natječaju Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Umjetnost i dijete“, koji bi mogao biti zanimljiv Centru i njegovim članovima. 

 

Skupština je završila s radom u 18.30 sati.

 

Zapisnik sastavio:                                                                                  Zapisnik ovjerila:

Denis Patafta, v. r.                                                                               Katarina Kolega, v.r. 

Održana Izborna skupština HCDO-a

Izborna skupština Centra održana je 27. prosinca 2019. u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu. U uvodnom,…