ZAVRŠEN PROJEKT „AKTIVNE METODE ZA GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE“

Glavni projekt Hrvatskog centra za dramski odgoj u prošloj školskoj godini, Aktivne metode za građanski odgoj i obrazovanje, okončan je pripremom za objavljivanje metodičkog priručnika u kojemu je, uz pedesetak dramskopedagoških metoda i postupaka primjenjivih za nastavu i obradu tema građanskog odgoja, opisano i dvanaest primjera dobre prakse što su ih osmislile i realizirale sudionice projekta.

Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u partnerstvu s 8 škola (OŠ Grabrik, Karlovac; OŠ Selnica; OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik; OŠ Dr. Vinka Žganca, Zagreb; SŠ Koprivnica; Medicinska škola, Varaždin i Škola za primalje, Zagreb) s područja 5 županija (Međimurske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Šibensko-kninske) te Grada Zagreba i uz podršku županijskih stručnih vijeća i Agencije za odgoj i obrazovanje. Tijekom projekta, od studenog 2015. do lipnja 2016. godine, održano je 12 edukacijskih i isto toliko evaluacijskih radionica kojima je bilo obuhvaćeno preko 220 sudionika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola.

img_3369
S radionice za razredne učitelje u OŠ Selnica

Radionice su vodile članice stručnoga tima projekta, učiteljice i dramske pedagoginje Roberta Barat, Snježana Čubrilo, Grozdana Lajić Horvat, Jasna Šojer, socijalna pedagoginja Dubravka Novosel-Guszak te Vladimir Krušić, kao voditelj projekta. U pripremi priručnika stručnom timu se pridružila i Maša Rimac Jurinović.

Pored edukacije učitelja i nastavnika za ovladavanje dramskopedagoškim postupcima, glavni cilj projekta bila je učinkovita primjena znanja i iskustava stečenih na radionicama u redovnom školskom radu, što su sudionici i sudionice radionica potvrdili na završnim evaluacijskim radionicama predstavivši brojnim primjerima i prikazima koje su sadržaje obrađivali i kako su primjenjivali aktivne metode u nastavi i obradi tema GOO.

ucitelj-u-ulozi
Prizor sa sata obrade ekološke teme u OŠ Mahično, Karlovac. Učiteljica (Jasmina Štefan) u ulozi
zajedno sa svojm učenicima
putuje“ na nagradni izlet.

Najvažniji, pak, materijalni ishod projekta bit će spomenuti priručnik, naslovljen Odgoj za građanstvo, odgoj za život, čije likovno i tehničko oblikovanje je preuzela Školska knjiga d.d., i koji će kao elektronička knjiga biti objavljen i dostupan na mrežnim stranicama HCDO-a i Školske knjige.