Vladimir Krušić: KAZALIŠTE I PEDAGOGIJA

(Zajedničko izdanje Hrvatskoga centra za dramski odgoj i Disputa d.o.o.)

Vladimir Krušić

KAZALIŠTE I PEDAGOGIJA

Ideje, koncepti i shvaćanja odgojnih funkcija kazališnog / dramskog medija u hrvatskoj kulturi i pedagogiji 19. i 20. stoljeća do završetka Drugoga svjetskog rata

Iz sadržaja:

* Opće paradigme moderne dramske pedagogije (Dječja dramska igra kao vrijednost po sebi; Drama/kazalište kao medij učenja; Kazalište kao sredstvo društvene promjene…)

* Prosvjetne ideje kazališta ilirizma

* Dobrovoljačko kazalište 19. stoljeća

* Kazalište – „hram umjetnosti“ i „kramarska butiga“

* Dramski/kazališni odgoj na prijelomu 19. i 20. stoljeća

* Matica hrvatskih kazališnih dobrovoljaca i „Kazalište za narod“ Aleksandra Freudenreicha

* Kazalište Seljačke sloge – od „narodne prosvjete“ do stranačke promidžbe

* Školsko kazalište učitelja Mate Lovraka

* Metodika dramske pedagogije i „dječje kazalište“ međuraća

* 32 izvorna dokumenta (J. Dijanić, Narođeni dan, šalnoigra; F. Schiller, Kazalište gledano kao moralna ustanova; I. Filipović, Narodno kazalište kao zemaljski zavod; T. Ivkanec, Dramsko prikazivanje u školi i drugo)

Polazeći od suvremenih paradigama dramskog i kazališnog odgojnog rada autor ispisuje, po prvi put, povijest moderne hrvatske dramske pedagogije kao specifičnog područja kulturne i pedagoške prakse. Knjiga sadržava pregled ideja i aktivnosti te njihovih nositelja, kako su se pojavljivale i doprinosile razvoju dramskog i kazališnog odgojnog rada u Hrvatskoj od prvih prosvjetiteljskih ideja koncem 18. stoljeća, preko šilerovskih shvaćanja ilirskih preporoditelja o moralnom i nacionalnom odgoju naroda putem kazališta, do stvaranja, u drugoj polovici 19. st., hrvatske pedagogije i školskog sustava kao samosvjesnog polja naprednih pedagoških koncepcija te do širenja amaterskog kazališta kao prostora prosvjetnog iskazivanja građanskih kulturnih i političkih nakana. Ova su nastojanja zatim, na prijelazu iz 19. i u prvoj polovici 20. st., dovela do procvata kazališnog i dramskog rada s djecom i mladeži te do značajnog razvoja dramskopedagoških oblika rada u školskoj nastavi.

Među tim iznova otkrivenim praksama suvremena, ne samo hrvatska, dramska pedagogija može i treba, po mišljenju autora, pronalaziti svoje prethodnice, anticipacije i podudarnosti koje mogu pridonijeti potpunijem osvještavanju temelja, funkcija i mogućnosti današnje dramskopedagoške prakse i teorije. Obzirom na to koliko bi mogla izravno pridonijeti unapređenju nastave u hrvatskim školama, ponajprije dovođenjem učenika u istinsku poziciju aktivnih subjekata, neupitna je velika društvena važnost ove knjige. (akademik Boris Senker)

Osim što prezentira izuzetno jasnu sliku istraživanog razdoblja, autor  uspijeva otvoriti niz pitanja  izuzetno važna za konceptualno razumijevanje dramske pedagogije: pokazujući raznolike  mogućnosti njenog razvoja i teorijskog utemeljenja, daje poticaj za produbljeno promišljanje današnjice i planiranje budućnosti. (izv.prof.dr.sc. Iva Gruić)

 

Cijena knjige za narudžbe kod izdavača (poštarina uračunata): 22,50 €

Kako naručiti knjigu?