Poziv na sudjelovanje u projektu KORAK BLIŽE PARTICIPACIJI U DEMOKRACIJI / Forum-kazalište za građanski odgoj i socijalni aktivizam

mmh_logohcdo_logo_m zgb_logo

Pozivamo Vas da sudjelujete u projektu

KORAK BLIŽE PARTICIPACIJI U DEMOKRACIJI

što ga zajednički organiziraju Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Hrvatski centar za dramski odgoj (HCDO). Projekt se sastoji od radionice forum-kazališta te uvodnih i pratećih aktivnosti, kojima želimo polaznicima/icama približiti forum-kazalište kao poticajan oblik aktivističkog djelovanja te promicanja i zagovaranja raznovrsnih (socijalnih, kulturalnih, pedagoških, ekoloških) ciljeva.

Kome je projekt namijenjen?
Edukacija je namijenjena:
– članovima i članicama organizacija civilnoga društva, članicama Mreže mladih Hrvatske, ali i onima izvan nje, iz grada Zagreba,
– srednjoškolcima grada Zagreba, članovima učeničkih vijeća, kao i onima zainteresiranima za socijalni aktivizam i razvoj demokracije,
– predmetnim učiteljima osnovnih škola te srednjoškolskim nastavnicima grada Zagreba koji u okviru svojih predmeta i/ili odgojno-obrazovnih područja trebaju obrađivati i teme građanskog odgoja i obrazovanja.

Sudjelovanje u radionici je besplatno!

Broj sudionika je ograničen te u edukaciji može sudjelovati 20 polaznika. Prijavljeni polaznici dužni su sudjelovati u svim aktivnostima projekta (vidi dolje).

Zašto forum-kazalište i što pruža sudionicima?
Osim što predstavlja posebnu vrstu kazališta, čija se specifičnost očituje u aktivnom sudjelovanju gledatelja u scenskoj izvedbi, forum-kazalište je također oblik iskustvene i participativne edukacije koji svoje sudionike stavlja u aktivan odnos prema temi i/ili problemu kojim se članovi edukacijske skupine bave, tj. izravno ih, sudjelovanjem u igranoj dramskoj situaciji, uključuje u zauzimanje stavova te promišljanje i rješavanje prikazanih problema. Forum-kazalište prije svega je namijenjeno ne-glumcima i za sudjelovanje u njemu ne traži se nikakva posebna glumačka sposobnost.

Cilj i sadržaj projekta
Cilj edukacije jest upoznati sudionike s metodom forum-kazališta i osposobiti ih da koriste prednosti ove metode u svojem budućem radu s mladim ljudima. Zato će se glavna sadržajna aktivnost projekta odvijati oko tema i problema demokratske participacije te osvještavanja i osposobljavanja mladih za aktivno sudjelovanje u procesima socijalnog/političkog djelovanja.

Voditelji radionice forum-kazališta:
Dr. sc. Vlado Krušić, dramski pedagog i redatelj ; HCDO; vladimir.krusic@zg.t-com.hr
Maja Sviben, dramaturginja i dramska pedagoginja; HCDO; sv.maja@gmail.com

Aktivnosti projekta
Projekt će se odvijati u nekoliko koraka koji se sastoje od sljedećih aktivnosti:

1. Ogledna predstava forum-kazališta
Izvedba unaprijed pripremljene predstave forum-kazališta za prijavljene polaznike te za širi krug zainteresiranih gledatelja (članova/ica nevladinih organizacija). Nakon izvedbe slijedi rasprava i priprema sljedećeg koraka projekta.
Datum: 27.11.2014. od 17:00 – 20:00h

2. Intenzivna radionica forum-kazališta za prijavljene polaznike
Tijekom radionice sudionici će oblikovati jednu ili više kratkih predstava forum-kazališta na teme po njihovu izboru. Polaznici će tako steći znanja i vještine potrebne za uporabu i izvođenje forum-kazališta kao participativne i iskustvene metode društvenog aktivizma i edukacije.
Datum: 6. – 7.12.2014. od 10:00 – 17:00h

3. Završna predstava forum-kazališta za širu javnost
Projekt će završiti drugoga dana radionice javnom izvedbom odabranih predstava forum-kazališta oblikovanih na radionici. Kao i ogledna predstava izvedena na početku projekta, završna izvedba namijenjena je širem krugu zainteresiranih gledatelja (članova/ica nevladinih organizacija). Nakon izvedbe slijedi rasprava i evaluacija radionice te podjela potvrda o sudjelovanju.
Datum: 7.12.2014. u 18h

Ukoliko želite sudjelovati, svoju prijavu ispunite do 20. studenog 2014. na sljedećem linku:

Prijava za edukaciju “KORAK BLIŽE PARTICIPACIJI U DEMOKRACIJI”

Biti ćete obaviješteni o rezultatima do 21. studenog 2014.

Za sva dodatna pitanja vezana uz organizaciju projekta javite se na monika@mmh.hr ,
a za pitanja vezana uz forum-kazalište kao edukacijsku metodu na vladimir.krusic@zg.t-com.hr.