Poziv na simpozij: Budućnost dramskoga odgoja

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Hrvatskim centrom za dramski odgoj, organizira međunarodni znanstveno-umjetnički simpozij pod naslovom

Budućnost dramskoga odgoja: kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?

Skup će se održati u Zagrebu od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. godine na Učiteljskom fakultetu, Savska cesta 77.

PRVI POZIV

Pozivamo odgajateljice i odgajatelje, učiteljice i učitelje, nastavnike i nastavnice, sveučilišne nastavnike i nastavnice, kazališne praktičare i praktičarke, studentice i studente – dakle sve one koje zanimaju dramski odgoj i dramska pedagogija u okviru školskoga sustava ili izvan njega – da nam se pridruže na simpoziju o budućnosti dramskoga odgoja.

Simpozij će se sastojati od četiri dijela:

 1. U plenarnim izlaganjima pozvani predavači izložit će stanje u dramskome odgoju u Hrvatskoj i ponuditi pregled regionalnih praksi (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija), uz poneki primjer dobre prakse iz Europe.

 2. Raspravom u fokus-grupama sudionici će pokušati odgovoriti na središnje pitanje Simpozija, koje je sadržano već u njegovom naslovu. Rasprava će se organizirati oko triju ključnih tema: analiza trenutačnoga stanja dramskoga odgoja, promišljanje mogućnosti razvoja i poticanje kvalitete. Osnovni je cilj ovoga dijela skupa osmišljavanje koncepta razvoja dramskoga odgoja u bližoj budućnosti, koji će se oblikovati u završni dokument Simpozija.

 3. Radionice će držati gosti predavači, iskusniji dramski pedagozi iz Hrvatske i iz inozemstva (po pozivu) i sudionici Simpozija koji se prijave za takav oblik sudjelovanja.

 4. Poster-prezentacije dobre prakse, u kojima sudionici Simpozija mogu prikazati svoje projekte i načine na koje se dramski odgoj uključuje u institucije i ustanove u kojima rade ili s kojima surađuju.

Na Simpozij se možete prijaviti:

 1. kao sudionik/sudionica s pravom sudjelovanja u raspravama i pohađanja svih radionica

 2. kao voditelj/voditeljica radionice

 3. s poster-prezentacijom.

Rokovi za prijavu:

Radionice i poster-prezentacije mogu se prijavljivati do 1. travnja 2017. Sve prijavljene radionice i poster-prezentacije proći će recenzentski postupak Programskoga odbora. Rezultati recenzije bit će poznati do 10. travnja 2017.

Za sudionike s pravom sudjelovanja u raspravama i pohađanja svih radionica prijava je moguća do 15. lipnja 2017.

Upute za prijavu:

Molimo sve zainteresirane sudionike da se prijave ispunjavanjem prijavnice na poveznici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoEt99szbaGczN9eWG1rxkqCQOpt5J2L4bAMNpxYqFnOjy6A/viewform?c=0&w=1

Sudionici će dobiti potvrdu o stručnome usavršavanju.

Kotizacija:

 • rana kotizacija (do 10. svibnja 2017.) 250 kn

 • kasna kotizacija (od 11. svibnja do 15. lipnja 2017.) 400 kn

 • kotizacija za studente: 100 kn

Upute za plaćanje kotizacije:

 1. za uplate iz Hrvatske

 • primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77

 • IBAN primatelja: HR9124020061100639639

 • model: 00, poziv na broj: 661513-2017

 • opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Budućnost dramskoga odgoja, ime i prezime uplatitelja, adresa i OIB

 1. za uplate iz inozemstva

 • primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77

 • IBAN primatelja: HR9124020061100639639

 • SWIFT/BIC: ESBCHR22

 • naziv banke: Erste i Steiermakische bank d. d., Jadranski trg 3 a, Rijeka, Republika Hrvatska

 • opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Budućnost dramskoga odgoja, ime i prezime uplatitelja, adresa i porezni ili identifikacijski broj (tax number / ID number)

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji poslati na: simpozij@ufzg.hr.

Jezici Simpozija: hrvatski i engleski

Programski odbor:

 • Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica

 • Dr. sc. Helena Korošec, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

 • Dr. sc. Vladimir Krušić, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb

 • Prof. dr. sc. Milan Mađarev, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Srbija

 • Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Doc. Marina Petković Liker, Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu

 • Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena

 • Izv. prof. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Organizacijski odbor:

 • Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica

 • Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Maja Sviben, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb

 • Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena

 • Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagreb

Tajnica Simpozija: Maša Rimac Jurinović, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Za sve dodatne informacije upite poslati na adresu simpozij@ufzg.hr tajnici Simpozija.

Nacrt programa Simpozija:

 1. dan:

ujutro: radionice i poster-prezentacije

popodne: otvaranje Simpozija i plenarna izlaganja pozvanih predavača; rasprava

navečer: predstava

 1. dan:

9:00 – 18:00

rasprave u fokus-grupama i radionice, poster-prezentacije

19:00

predstava

 1. dan:

9:00 – 12:00

radionice i rasprave u fokus-grupama

13:00

završna rasprava, predstavljanje radnoga materijala s radionica i prezentiranje završnoga dokumenta, zatvaranje Simpozija.

NAPOMENA: Vremenik i detaljan popis i opis radionica bit će objavljeni 15. travnja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *