POZIV NA GODIŠNJI SABOR HCDO-a 2018./2019.

HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ

hcdo@hcdo.hr            www.hcdo.hr

POZIV NA
GODIŠNJI SABOR HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ 2018./2019.
10– 12. siječnja 2019.
GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK
Drinska ul. 16A, Osijek

ŠTO?
Radionice   Knjige  •  Skupština HCDO-a
ZA KOGA?

Za UČITELJE, NASTAVNIKE, ODGOJITELJE, DRAMSKE PEDAGOGE, VODITELJE SCENSKIH/DRAMSKIH/LUTKARSKIH DRUŽINA, STRUČNE SURADNIKE U ODGOJNO-OBRAZOVNIM DJELATNOSTIMA, AKTIVISTE I VODITELJE SOCIJALNIH SKUPINA, STUDENTE
i za sve koje zanima dramski odgojno-obrazovni i stvaralački rad.

1. PROGRAM EDUKACIJSKIH RADIONICA

Program se sastoji od poludnevnih četverosatnih radionica različitih ciljeva i namjena.
Za svaku radionicu sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju i stručnom usavršavanju.
U radionice se prijavljujete popunom prijavnice (u prilogu) i njezinim slanjem na e-adresu: hcdo@hcdo.hr.
Prijave za pojedine radionice primamo do popune predviđenog broja sudionika,
a zadnji rok podnošenja prijava je ponedjeljak, 7.1.2019.

CIJENE POHAĐANJA POJEDINE RADIONICE

Članovi HCDO-a s plaćenom članarinom 100 kn
Nečlanovi 150 kn
Studenti 50 kn

Nečlanovima koji žele pohađati više radionica dajemo mogućnost jeftinijeg plaćanja ako se odluče učlaniti u Hrvatski centar za dramski odgoj (HCDO), što nam trebaju potvrditi naznakom u za to predviđenoj rubrici Prijavnice. Pravo na popust stječu uplatom godišnje članarine (100 kn), što mogu učiniti istovremeno s uplatom kotizacije za pohađanje radionica.
Plaćanje radionica i članarina može se obaviti uplatom putem interneta, zatim redovnim bankovnim virmanskim plaćanjem, kao i gotovinskom uplatom na saboru. Za virmanske uplate škola te drugih institucija i organizacija HCDO će na zahtjev ispostaviti račun o uplati.

UPUTE U VEZI PRIJAVE I PLAĆANJA PROČITAJTE U PRIJAVNICI (poveznica)

* * * * * *

RADIONICA 1 četvrtak, 10. siječnja 10,00 – 14,00
OSNOVE DRAMSKOPEDAGOŠKOGA RADA U ŠKOLI

Polaznici:
Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, voditelji dramskih družina i izvannastavnih aktivnosti, studenti
Broj sudionika: 20

Voditelj:
Ivan Kristijan Majić, prof. kazališne znanosti, dramski pedagog i redatelj

Radionica je osmišljena kao jedan od prvih susreta s temom dramske pedagogije te je joj je cilj dati polaznicima uvid u predmet rada, tehnike i koncept bavljenja dramskim stvaralaštvom u nastavi i slobodnim aktivnostima.
Polaznici će upoznati osnovne tehnike za početak dramskopedagoškog rada s u školama (dramske igre i metode improvizacije, koncipiranje dramskog sata isl.), s posebnim naglaskom na pronalaženje personaliziranih pristupa specifičnim potrebama sudionika radionice.

RADIONICA 2 četvrtak, 10. siječnja 10,00 – 14,00
DRAMSKOPEDAGOŠKE METODE ZA OBRADU LEKTIRE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Polaznici:
Učitelji hrvatskoga jezika, učitelji RN, studenti
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Božica Ditrih, prof. hrvatskoga jezika, učiteljica hrvatskoga jezika, dramska pedagoginja

Na radionici ćemo se baviti dramskopedagoškim metodama kojima možemo učenicima približiti djela koja im iz raznih razloga nisu privlačna ili su im nerazumljiva te ih tako potaknuti na aktivno i kritičko čitanje lektirnih djela i otkrivanje što je to što je (ipak) lijepo, aktualno i zanimljivo u njima. Nakon uvodnih vježbi, dramskim ćemo metodama analizirati likove, doći do glavnih problema u djelu i aktualizirati pripovijetku Voda Vladimira Nazora.

RADIONICA 3 četvrtak, 10. siječnja 15,00 – 19,00
DRAMSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU – ŠTO, KAKO, ZAŠTO?

Polaznici:
Odgojitelji, voditelji dramskoga rada u vrtićima, stručni suradnici, studenti i drugi
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Vanja Zanze, prof. predškolskog odgoja, odgojiteljica savjetnica, dramska pedagoginja

Sudionici će se upoznati s načelima i mogućnostima dramskoga odgojnog rada u vrtiću, koji se znatno razlikuje od načina rada u školi. U vrtiću naglasak je na dramskoj igri kao izražajnom mediju i načinu iskustvenog učenja koji se oslanja na kreativno stvaranje, a ne na uvježbavanje i ponavljanje. Kroz niz dramskih igara i improvizacija, sudionici će osjetiti snagu dramske igre ulazeći u različite uloge te osvijestiti kako je dramska igra izvrstan medij za učenje o svijetu koji nas okružuje. Ovakvim načinom rada osnažit ćemo svoje sposobnosti i vještine, a također i dobiti nove ideje za rad s djecom predškolske dobi.

RADIONICA 4 četvrtak, 10. siječnja 15,00 – 19,00
DRAMSKOPEDAGOŠKE METODE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA I JEZIČNOGA IZRAŽAVANJA

Polaznici:
Učitelji/nastavnici hrvatskoga jezika, učitelji RN, stručni suradnici, studenti i drugi
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Snježana Čubrilo, prof. hrvatskoga jezika, dramska pedagoginja-mentorica i učiteljica savjetnica hrv. jezika i književnosti

Sudionici će upoznati dramskopedagoške metode pogodne za ostvarivanje nastavnih ciljeva i ishoda u području jezika i jezičnog izražavanja odnosno jezika i komunikacije. Uporabom odabranih dramskopedagoških vježbi, igara i tehnika sudionici će obrađivati pojedine nastavne jedinice i zadatke (prepričavanje s promjenom gledišta; frazemi; upitne i odnosne zamjenice; usklične rečenice i sl.) te biti potaknuti na porabu dramskih metoda u svome radu.

RADIONICA 5 četvrtak, 10. siječnja 15,00 – 19,00
DRAMSKOPEDAGOŠKE METODE ZA NASTAVU GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Polaznici:
Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji vode nastavu i programe GOO
Broj sudionika: 25

Voditelj:
dr. sc. Vlado Krušić,
dramski pedagog i redatelj

Cilj je radionice pridonijeti edukaciji i senzibilizaciji učitelja/nastavnika za uporabu dramskih metoda kao učinkovita oblika iskustvenog podučavanja i učenja sadržaja GOO. U radionici je naglasak na upoznavanju osnovnih dramskih tehnika poput zaustavljenih prizora, dijagrama stavova i procesne drame, kojima se mogu prorađivati razna tematska područja i dimenzije GOO u predmetnoj i međupredmetnoj nastavi.

RADIONICA 6 petak, 11. siječnja 10,00 – 14,00
OSNOVE RADA U ŠKOLSKOJ DRAMSKOJ/KAZALIŠNOJ DRUŽINI

Polaznici:
Voditelji školskih dramskih družina, učitelji/nastavnici, studenti
Broj sudionika: 25

Voditelj:
Ivan Kristijan Majić, prof. kazališne znanosti, dramski pedagog i redatelj

Radionica je koncipirana kao vodič za rad s dramskom družinom, za sve one koji već vode ili planiraju voditi dramsku družinu u osnovnim i srednjim školama. Sudionici radionice upoznat će osnovne koncepte i tehnike radu s dramskom družinom. U praktičnom dijelu, iskušat će igre, improvizacije i zadatke pomoću kojih mogu koncipirati svoj rad s učenicima. Također će se upoznati s konceptom pripreme predstave ili nastupa na školskoj priredbi ili kazališnoj smotri. Poseban naglasak bit će na razmjeni iskustava kao i na prilagodbi rada specifičnim uvjetima pojedinog sudionika.

RADIONICA 7 petak, 11. siječnja 10,00 – 14,00
DRAMSKOPEDAGOŠKE METODE U RAZREDNOJ NASTAVI

Polaznici:
Učitelji RN, pedagozi i drugi stručni suradnici, voditelji školskih dramskih/lutkarskih skupina
Broj sudionika: 25

Voditeljica:
Ksenija Vilić, prof. razredne nastave, učiteljica savjetnica i dramska pedagoginja

Cilj radionice je pružiti zainteresiranim sudionicima uvid u pojedine dramskopedagoške metode te pokazati mogućnosti njihove primjene u svakodnevnim nastavnim situacijama. Sudionici će upoznati osnovne igre, vježbe i tehnike u izvornom obliku, a zatim će ih prilagoditi i primijeniti u zamišljenim nastavnim situacijama pojedinih predmeta razredne nastave.

RADIONICA 8 petak, 11. siječnja 10,00 – 14,00
DRAMSKOPEDAGOŠKE METODE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U SREDNJOJ ŠKOLI

Polaznici:
Nastavnici hrvatskoga jezika i književnosti
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Stela Macakanja Baćić, prof. hrvatskoga jezika, dramska pedagoginja-mentorica, nastavnica savjetnica za hrv. jezik

Cilj je radionice upoznati polaznike s dramskopedagoškim metodama i postupcima koje mogu koristiti u nastavnome procesu te u izvannastavnim aktivnostima (dramskim družinama). U prvom će se dijelu radionice sudionici upoznati s metodama (dramske igre i vježbe, procesna drama) koje kod učenika razvijaju govorne i izražajne sposobnosti, potiču maštu, stvaralaštvo i kreativnost, razvijaju samopouzdanje i socijalne vještine, suradnju. U drugom će se dijelu radionice pokazati mogućnosti primjene dramskopedagoških metoda u nastavi za različite svrhe (motivaciju, sintezu i ponavljanje gradiva, interpretaciju lirske pjesme, obradu lektire itd.).

RADIONICA 9 petak, 11. siječnja 15,00 – 19,00
DRAMSKO IZRAŽAVANJE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE I UMJETNOSTI

Polaznici:
Učitelji Likovne kulture i RN, nastavnici Likovne umjetnosti, studenti
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Jelena Kovačić, prof. hrv. jezika i povijesti umjetnosti, dramska voditeljica, studentica Poslijediplomskog studija dramske pedagogije

Učiteljima Likovne kulture i nastavnicima Likovne umjetnosti bit će predstavljene mogućnosti uključivanja dramskoga izražavanja u nastavu njihovih predmeta na primjeru dramskih (metodičko-didaktičkih) vježbi primjenjivih u različitim nastavnim sadržajima i situacijama te im dati gotove alate za provedbu tih vježbi na vlastitim nastavnim satima.

RADIONICA 10 petak, 11. siječnja 15,00 – 19,00
DRUGO LICE BAJKE – INTERPRETACIJA DRAMSKIM TEHNIKAMA

Polaznici:
Učitelji RN, pedagozi i stručni suradnici koji rade s djecom rane školske dobi
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Ana Škaro, mr. primarnog obrazovanja, dramska pedagoginja, učiteljica RN, studentica Poslijediplomskog studija dramske pedagogije

Opći ciljevi radionice jesu osvijestiti važnost čitanja/pripovijedanja bajki djeci u ranoj školskoj dobi te pokazati kako su teme i sadržaji bajki iznimno pogodni za interpretaciju i analizu dramskim tehnikama. Specifični je cilj, na primijeru Pepeljuge, s polaznicima proći put od lošeg mišljenja o sebi, zbog lošeg mišljenja drugih, do razvijanja samostalnosti te stjecanja pozitivnog identiteta.

RADIONICA 11 subota, 12. siječnja 10,00 – 14,00
PROCESNOM DRAMOM DO KRITIČKOGA ČITATELJA – PROCESNA DRAMA U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI

Polaznici:
Učitelji, nastavnici, stručni suradnici koji primjenjuju dramske metode u nastavi te svi koje zanima procesna drama
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Maša Rimac Jurinović, prof. hrvatskoga jezika; dramska pedagoginja

Na ovoj se radionici bavimo razvojem čitalačke pismenosti i poticanjem učenika na aktivno i kritičko čitanje književnih djela primjenom procesne drame. Na primjeru dvaju književnih tekstova (dva gledišta o istoj priči) improvizirat ćemo, raspravljati i promišljati kako učenike motivirati na čitanje.

RADIONICA 12 subota, 12. siječnja 10,00 – 14,00
UKLJUČIVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U RAD DRAMSKE SKUPINE

Polaznici:
Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji koriste dramske metode u nastavi; voditelji školskih i vrtićkih dramskih skupina te kazališnih studija; aktivisti organizacija koje rade s mladima i drugim skupinama
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Andrea Damjanić-Firšt, mr. edukacijske rehabilitacije, stručna savjetnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju, studentica Poslijediplomskog studija dramske pedagogije

Uključivanje djece s (raznovrsnim) teškoćama u odgojno-obrazovnu ili stvaralačku skupinu vrlo često predstavlja teško savladiv problem za voditelje takva rada, naročito ako nisu educirani za nj. Radionica će na primjeru funkcioniranja dramske skupine sudionicima ponuditi opći uvod za razumijevanje takvih situacija te neke osnovne postupke kojima se stvaraju pretpostavke za uspješno uključivanje djece s teškoćama u oblike skupnog i zajedničkog stvaralačkog rada u školi. Polaznici će se u kratkim crtama upoznati s osnovnim značajkama najčešćih oblika teškoća s kojima djeca žive te s različitim mogućnostima prilagodbe načina rada djeci/mladima s teškoćama.

RADIONICA 13 subota, 12. siječnja 10,00 – 14,00
IMPROVIZACIJSKE METODE ZA SREDNJOŠKOLSKE DRAMSKE GRUPE

Polaznici:
Voditelji dramskih grupa u SŠ, voditelji amaterskih kazališta i skupina
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Maja Sviben
dramaturginja i dramska pedagoginja-mentorica

Radionica je zamišljena kao uvod u korištenje improvizacijskih metoda pri osmišljavanju i oblikovanju izvedbi polaznika – srednjoškolaca. Uz kratki pregled umjetničkih praksi kasnog 20. i ranog 21. stoljeća koje koriste ove metode u profesionalnom radu, najveći dio radionice posvetit ćemo, kroz dramske igre, vježbe i stvaralačke zadatke, upoznavanju/osvještavanju pojmova i strukturalnih tehnika karakterističnih za izvedbe nastale iz improvizacija (npr. asemblaž, kolaž, montaža, reprodukcija, sempliranje). Namijenjena je svima koje zanima oblikovanje kazališne izvedbe prema idejama i stavovima mladih polaznika.

RADIONICA 14 subota, 12. siječnja 10,00 – 14,00
MAGIČNA STRANA MATERIJALA KAO POTICAJ DRAMSKOJ STVARALAČKOJ IGRI U VRTIĆU

Polaznici:
Odgojitelji, pedagozi i voditelji dramskog odgojnog rada u vrtićima
Broj sudionika: 20

Voditeljica:
Ana Malnar, mr. predškolske edukacije
odgojiteljica, lutkarica, studentica Poslijediplomskog studija dramske pedagogije

Zadaća je radionice upoznati sudionike s osnovama kazališta materijala i potaknuti ih na istraživanje medija materijala kao sredstva razvijanja dramske stvaralačke igre i slobodnog umjetničkog izražavanja te razvijanje sposobnosti korištenja različitih oblika izražavanja.

U radionice se prijavljujete popunom prijavnice i njezinim slanjem na e-adresu: hcdo@hcdo.hr.
Prijave za pojedine radionice primamo do popune predviđenog broja sudionika, a zadnji rok podnošenja prijava je ponedjeljak, 7.1.2019.

CJELOVIT RASPORED RADIONICA (poveznica)

* * * * * *

2. Knjige • Priručnici • Zbirke igrokaza
Prigodna prodaja dramskopedagoške stručne literature po promotivnim cijenama

Anna Scher – Charles Verrall:
• 100+ ideja za dramu
• Novih 100+ ideja za dramu
Nezaobilazni priručnici za odgojni i stvaralački dramski rad s djecom i mladima

• Igram se, a učim! – Dramski postupci u razrednoj nastavi (Ur. Jadranka Radetić-Ivetić)
• Zamisli, doživi, izrazi! – Dramske metode u nastavi hrvatskoga jezika (Ur. Valentina Lugomer)
Priručnici dramskopedagoške metodike iz pera naših članica, preporučeni za uporabu u nastavi

Vladimir Krušić: Kazalište i pedagogija – Ideje, koncepti i shvaćanja odgojnih funkcija kazališnog/dramskog medija u hrvatskoj kulturi i pedagogiji 19. i 20. stoljeća
Prvi povijesni pregled razvoja moderne dramske pedagogije u Hrvatskoj

• Augusto Boal: Igre za glumce i ne-glumce
• Skupina autora: Ne raspravljaj, igraj! – Priručnik forum-kazališta (Ur. Vlado Krušić)
Priručnici metoda „kazališta potlačenih“ i forum-kazališta s preko 350 igara i vježbi te s primjerima dobre prakse

• Maštopolov (Ur. Ines Škuflić Horvat)
• Panika u Strahgradu (Ur. Ines Škuflić Horvat)
• Kaos prije premijere (Ur. Ines Škuflić Horvat i Maja Sviben)
Zbirke igrokaza za djecu i mlade iz pera polaznika i suradnika Dramskog studija i Teatra Tirena

* * * * * *

Subota, 12. siječnja 16,00
3. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO-a