Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije

(Tekst natječaja za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije)

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije. Program studija koncipiran je tako da studenti stječu znanja i vještine potrebne za primjenu dramskih metoda u nastavi, kao i za vođenje djece u izvannastavnim dramskim aktivnostima. Studenti će steći i kompetencije za kritičku analizu predstava kazališta za djecu i mlade, kao i za koncipiranje i provođenje istraživanja u području dramskog odgoja i kazališta za djecu.

Budući da je riječ o specijalističkom studiju, studenti će biti usmjereni više prema usvajanju praktičnih znanja i vještina nego prema istraživanju. Ipak, program studija fleksibilno je zamišljen, tako da će studenti moći u značajnoj mjeri birati sadržaje prema vlastitom interesu.

Studij će moći upisati pristupnici koji su završili diplomski sveučilišni Učiteljski studij, diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja, sveučilišne diplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, kao i sveučilišne diplomske studije iz polja kazališne umjetnosti. Studij će, dakako, moći upisati i ‘predbolonjski’ studenti, čije su diplome po zakonu izjednačene s gore navedenim diplomama.

Trajanje studija: godina dana (dva semestra).

Nakon završetka studija studenti stječu akademski naziv Sveučilišni specijalist obrazovnih znanosti (univ. spec.): dramski pedagog.

Planirani broj studenata: 30

Školarina. 12.500 kn po semestru (25.000 kn za kompletan studij)

Natječaj za upis studenta bit će raspisan početkom studenog.

Više informacija možete dobiti na dramska.pedagogija@ufzg.hr .

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: www.ufzg.unizg.hr/