ODRŽAN 3. SIMPOZIJ O DRAMSKOM ODGOJU

Treći Znanstveno-umjetnički simpozij o dramskom odgoju uspješno je održan od 29. do 31. kolovoza 2019. u prostorima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pored Učiteljskog fakulteta kao glavnog organizatora suorganizatori su bili Hrvatski centar za dramski odgoj i Teatar Tirena.

Simpozij je bio posvećen „mjestu i mogućnostima dramskoga odgoja u nastavi i vrtićkim programima“, točnije, bavio se dramskim izražavanjem, domenom dramskoga odgoja „čiji je primarni cilj poučavanje i utjecanje na razvoj, sazrijevanje i odrastanje djece i mladih“.

 

Prizori s radionica

Na Simpoziju otvorena su važna pitanja aktualne prakse dramskoga odgoja u nas, poput: Koje je mjesto dramskoga odgoja u redovnoj nastavi u školi?  Na koje sve načine dramske tehnike i metode pospješuju nastavni proces? Kako ocjenjivati sadržaje iz dramskoga odgoja? Kako dramskopedagoškim metodama poučavati različite nastavne sadržaje? Itd. Ujedno, Simpozij je predstavio brojne primjere dobre prakse i uspješne primjene dramskopedagoških metoda u nastavi različitih predmeta i odgojno-obrazovnih područja.

Tijekom tri intenzivna radna dana simpozij je okupio preko 160 sudionika iz cijele Hrvatske, održano je 6 plenarnih predavanja, prezentirano je 17 stručnih radova, realizirano je 25 radionica, a u pratećem dijelu nastupe su održale dramske skupine i pojedinci iz zagrebačkih škola te Teatar Tirena. Predavanja te stručni i znanstveni radovi predstavljeni na Simpoziju bit će objavljeni u Zborniku Simpozija.

Program simpozija pogledajte na http://dramskapedagogija.ufzg.hr/index.php/program-simpozija/.