Novi znanstveni doprinos dramskopedagoškoj struci u hrvatskoj

Istaknuta dramska pedagoginja Ines Škuflić Horvat, jedna od utemeljitelja našeg Centra, obranila je 1. travnja 2022. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorski rad naslovljen “Metodičke osnove rada s djecom i mladima u području dramskog stvaralaštva” te stekla zvanje doktora znanosti.

ČESTITAMO!

Ovim postignućem dr. sc. Ines Škuflić Horvat pridružila se još uvijek skromnom krugu stručnjaka bez čijeg znanstvenog promišljanja teorije i prakse dramskog/kazališnog odgoja i pedagogije ne može biti ni napretka u razvoju dramskopedagoške struke u nas. Oslanjajući se na radove poglavito hrvatskih stručnjaka – Z. Ladike, I. Gruić, V. Krušića, D. Rosandića – kolegica Ines opisala je i metodički usustavila prije svega vlastitu dramskopedagošku praksu, no svojim je radom ujedno ocrtala i neke univerzalnije, širom svijeta prisutne, modele i načela stvaralačkog rada s djecom i mladima kako u dramskim/kazališnim studijima tako i u okvirima raznih školskih sustava.