POZIV NA NOMINACIJE ZA NAGRADE I PRIZNANJA HCDO-a ZA 2018.

NAGRADE I PRIZNANJA HCDO-a ZA 2018.

POZIV NA NOMINACIJE

 

Od 2009. godine Hrvatski centar za dramski odgoj dodjeljuje Nagrade i priznanja HCDO-a, kojima je dosad nagrađeno niz hrvatskih i inozemnih dramskih i kazališnih pedagoga, dramskih studija, kazališta te druge srodne udruge i organizacije.

 

Predsjedništvo Centra poziva članove da predlože kandidate za Nagrade i priznanja HCDO-a za 2018. godinu, čiji će dobitnici biti proglašeni u siječnju sljedeće godine, na godišnjem saboru Centra.

Nagrade i priznanja HCDO-a dodjeljuju se za doprinose dramskom i kazališnom odgoju u nekoliko kategorija:

Nagrade se mogu dodijeliti za trajan doprinos i poseban doprinos, a priznanja se mogu dodijeliti za aktivnosti, inicijative i postignuća.

Također se može dodijeliti nagrada za izniman doprinos dramskom i kazališnom odgoju.

Za nagrade i priznanja mogu biti nominirani jednako pojedinci, članovi i nečlanovi Centra, kao i organizacije, institucije ili grupe iz Hrvatske i inozemstva.

Predlagati mogu svi članovi HCDO-a, a prijedlog mora sadržavati sljedeće:

Uz ime i osnovne profesionalne podatke predloženih kandidata, u nominaciji je potrebno naznačiti za kakav doprinos i/ili za koju vrstu priznanja se predlaže kandidat/kandidatkinja te napisati obrazloženje prijedloga.

Uvjet za kandidaturu je također i pristanak kandidata na nominaciju.

 

Molimo vas da svoje prijedloge šaljete Predsjedništvu na hcdo@hcdo.hr  do 20.12.2018.

Dobitnici nagrada i priznanja HCDO-a 2018.

**********

Dosadašnji dobitnici nagrada i priznanja Hrvatskoga centra za dramski odgoj

2009.

Nagrada za trajan doprinos

– Ana Cvenić, umirovljena učiteljica i dramska pedagoginja iz Andrijaševaca, za trajan doprinos razvoju dramskog odgoja u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim odgojnim i stvaralačkim dramskim radom s djecom i mladeži.

Nagrada za poseban doprinos

– Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, za poseban doprinos dramskom odgoju uspješnim pokretanjem i organiziranjem „Pulskog foruma – Festivala primijenjenog kazališta“ 2008. i 2009. godine, čime je dan snažan poticaj daljnjem širenju „kazališta potlačenih“ i posebno forum-kazališta u Hrvatskoj.

2010.

Nagrada za trajan doprinos

– Slavenka Čečuk, istaknuta dramska pedagoginja iz Zagreba, za trajan doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj dugogodišnjim dramskopedagoškim radom s djecom i mladeži u Zagrebačkom kazalištu mladih.

Nagrada za poseban doprinos

– Dramski studio Tirena iz Zagreba, za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj sustavnom višegodišnjom edukacijom mladeži i dramskih pedagoga u radionicama i programima ljetnog Kazališnog kampa u Pazinu.

Priznanje za aktivnosti, inicijative i postignuća

– Udruga pripovjedača „Pričalica“ iz Virovitice, za doprinos ostvaren pokretanjem Festivala dramskog odgoja „Fedor“ u Virovitici.

 

2011.

Nagrada za trajan doprinos

– Dunja Jelčić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i dramska pedagoginja iz Zagreba, za trajan doprinos ostvaren dugogodišnjim odgojnim i stvaralačkim dramskim radom u školi te njegovim metodičkim oblikovanjem u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, u udžbenicima i priručnicima.

Nagrada za poseban doprinos

– Dječje kazalište Dubrava iz Zagreba za sustavno razvijanje i promicanje dramskog i kazališnog odgojnog rada kao sastavnog dijela kazališne kulture i kulture življenja, posebno za pokretanje manifestacije Noć kazališta

Nagrada za izniman doprinos dramskom i kazališnom odgoju

– Mostarski teatar mladih 1974 za izniman doprinos dramskom i kazališnom odgoju te odgoju za suživot i suradnju putem drame i kazališta. 

2012.

Nagrada za trajan doprinos

– Dolores Kolumbić, profesorica književnosti, teatrologinja i kazališna pedagoginja iz Hvara, za dugogodišnji samoprijegoran, pedagoški mudar i estetski visoko kvalitetan kazališni rad s djecom i mladima kojim je uspostavila visoke kriterije njegova vrednovanja, a time i trajan doprinos kazališnom odgoju u Hrvatskoj.

Nagrada za poseban doprinos

– Studio Kubus iz Zagreba za sustavno razvijanje dramske, kazališne i glumačke pedagogije.

2013.

Nagrada za trajan doprinos

– Vlasta Pokrivka, za trajan doprinos dramskoj i lutkarskoj kulturi i umjetnosti  u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim stvaralačkim i pedagoškim lutkarskim radom.

Nagrada za poseban doprinos

– Davorina Bakota, učiteljica razredne nastave i lutkarska pedagoginja iz Zagreba,  za poseban doprinos dramskom i lutkarskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren osebujnom uporabom lutkarskog medija za razvoj učeničkog stvaralaštva, za obogaćenje odgojno-obrazovnog procesa i svakodnevnog života u školskom i razrednom kolektivu.

2017.

Nagrade za trajan doprinos

Dr. sc. Iva Gruić, dramaturginja, sveučilišna profesorica i dramska pedagoginja iz Zagreba, za trajan doprinos afirmiranju i razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim pedagoškim i znanstvenim radom te pokretanjem prvog dramskopedagoškog simpozija i Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zvjezdana Čagalj, profesorica predškolskog odgoja, dramska pedagoginja i istaknuta pjesnikinja iz Splita, za trajan doprinos razvoju dramskoga odgoja u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim dramskim odgojnim radom s djecom predškolske dobi, unapređivanjem odgojiteljske struke edukacijskim programima namijenjenih obogaćivanju odgojiteljskog rada metodama dramske pedagogije te aktivnim promicanjem dramskoga odgoja u lokalnoj i široj zajednici.

Učilište Zagrebačkog kazališta mladih za trajan doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj ostvaren tijekom 70 godina djelovanja.

Nagrada za izniman doprinos

Irena Hlupić-Rašo, dramska pedagoginja iz Bjelovara, za izniman doprinos razvoju dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj i vlastitoj sredini ostvaren uspostavom sjedišta Susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ-a u Bjelovaru te stalnom brigom oko njegove kvalitetne organizacije.

Priznanja za aktivnosti, inicijative i postignuća

Jasmina Žiljak Ilinčić, dramska pedagoginja i glumica iz Splita, za uspješan stvaralački i stručni dramski odgojni rad u lokalnoj zajednici.

Gradsko kazalište Beli Manastir za uspješan stvaralački i odgojni kazališni rad u lokalnoj zajednici.