KORAK BLIŽE PARTICIPACIJI U DEMOKRACIJI – RADIONICA FORUM-KAZALIŠTA

Partnerski projekt Mreže mladih Hrvatske i Hrvatskog centra za dramski odgoj

Slika 1

Mreža mladih Hrvatske (MMH) inicirala je te u suradnji s Hrvatskim centrom za dramski odgoj (HCDO) organizirala radionicu forum-kazališta za aktiviste organizacija civilnoga društva, za učitelje, nastavnike i školske  stručne suradnike te za studente socijalnih i humanističkih studija. Šira svrha radionice bila je upoznavanje sudionika s forum-kazalištem kao poticajnom dramsko-pedagoškom metodom aktivističkog djelovanja, građanskog odgoja i obrazovanja te promicanja i zagovaranja raznovrsnih ciljeva (socijalnih, kulturalnih, pedagoških, ekoloških i sl.), dok su kao užu zadaću radionice voditelji, Vlado Krušić i Maja Sviben, naznačili osposobljavanje sudionika za oblikovanje forum-priča i za vodstvo forum-izvedbe.

Radionica je bila zamišljena kao proces od nekoliko koraka: prijavljene sudionice i sudionici najprije su, s drugim gledateljima, 27.11. u prostorima Zelene akcije sudjelovali u oglednoj forum-predstavi koju je dramaturški oblikovala Maja Sviben te pripremila i izvela s mladim članovima Teatra Tirena, Antonijom Cvitković i Lukom Posilovićem.

U drugom koraku sudionici su dobili priručnik Ne raspravljaj, igraj!, objavljen u Biblioteci dramskoga odgoja našega Centra,kojim su se trebali podrobnije upoznati sa značajkama forum-kazališta, te za domaću zadaću napisati sinopsise forum-priča na problemske teme koje predlažu za scensko oblikovanje.

Treći korak predstavljala je dvodnevna vikend radionica održana 6. i 7. prosinca na kojoj je sudjelovalo 15 sudionika. Tijekom radionice izabrane su, dramaturški oblikovane i uvježbane tri forum-priče koje su sudionici dogovorili okupljeni u tri radne skupine po kriteriju srodnih tema izabranih za sinopsise ili sličnih konteksta u kojima djeluju.

Slika 2 Slika 3
Smišljanje i oblikovanje forum-priča.

U četvrtom koraku priče su izvedene kao forum-predstava za šire gledateljstvo, pri čemu su voditelji (džokeri) tijekom forum-izvedbe bile same sudionice.

Slika 4 Slika 5
Prizor i forum uz priču o nasilju u vezi. Voditeljica foruma (džokerica) – Nikolina Marinić.
Slika 6 Slika 7
Forum i prizor iz priče studentica Socijalnog rada i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta o socijalnom isključivanju sankcioniranih osoba. Džokerica – Tatjana Dragičević.
Slika 8 Slika 9

Forum-priča iz školskoga okružja na temu međuvršnjačkog internetskog nasilja nasilja. Likovi iz priče na „vrućem stolcu“ i džokerica – Margareta Peršić.

U ocjenskoj anketi provedenoj nakon zaključne izvedbe radionica je dobila vrlo visoke ocjene sudionika.

Kao dodatak projektu, mlada ekipa Teatra Tirena i Vlado Krušić kao džoker još su jednom izveli oglednu forum-predstavu 17. prosinca na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa studentima odsjeka pedagogije.

Želja je, i nada, obaju partnera, MMH-e  i HCDO-a, da će se ova vrsta suradnje nastaviti i novim projektima.

Slika 10 Slika 11