Godišnji sabor Hrvatskog centra za dramski odgoj, nedjelja, 28.12. 2014. – utorak, 30.12. 2014.

POZIV NA GODIŠNJI SABOR HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ

nedjelja, 28.12. 2014. – utorak, 30.12. 2014.

CENTAR MLADIH RIBNJAK, RIBNJAK 1 (Park Ribnjak), ZAGREB

Poštovani članovi HCDO, učitelji, nastavnici i svi drugi koje zanima dramska pedagogija!

Godišnji sabor organiziramo u periodu između Božića i Nove godine, kada, vjerujemo, većina naših članova, kao i svi drugi zainteresirani za dramsku pedagogiju i njezinu primjenu u odgojno-obrazovnom radu mogu izdvojiti vrijeme za vlastitu edukaciju i stjecanje novih znanja. Radionice ovogodišnjeg sabora u cijelosti su namijenjene primjeni dramske pedagogije u nastavi društveno-humanističkih i, što naročito ističemo, prirodoslovnih predmeta i odgojno-obrazovnih područja, čime proširujemo polje primjene dramske pedagogije u odgojno-obrazovnom i školskom radu. Molimo Vas, stoga, da ovaj poziv proslijedite svima koje bi ovakve radionice mogle zanimati. U prilogu Vam šaljemo opširniji program Sabora i radionica.

Također, molimo Vas da nađete vremena i dođete na godišnju skupštinu te sudjelujete u njezinu radu. Ovogodišnja skupština ima posebnu važnost jer nije samo rutinska, nego izborna, tj. izabrat ćemo novo vodstvo Centra za sljedeće razdoblje od četiri godine. Zato Vas pozivamo da se odazovete i sudjelujete u izboru novoga vodstva i raspravi o strategiji i programima budućeg djelovanja Centra.

Napominjemo da ćete tijekom odvijanja Sabora moći nabaviti knjige naše Biblioteke dramskog odgoja i to, po običaju, po nižim cijenama.

Za HCDO: Vlado Krušić, tajnik

Poziv na godišnji Sabor HCDO 2014

Prijavni list za radionice

___________________________________________________________________

1. GODIŠNJA SKUPŠTINA HCDO

Nedjelja, 28. prosinca 2014., 15,00 sati, CENTAR MLADIH RIBNJAK, RIBNJAK 1 (Park Ribnjak), ZAGREB

SKUPŠTINA JE OTVORENA SVIMA ZAINTERESIRANIMA. PRAVO GLASA IMAJU ČLANOVI S PLAĆENOM ČLANARINOM ZA 2014.  (Članarinu možete platiti i na godišnjem saboru.)

SJEDNICA:

15,00   1. UVOD
1.1. Uvodna riječ predsjednika
1.2. Usvajanje dnevnog reda
1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

15,15   2. IZVJEŠTAJI O RADU
2.1. Izvještaj predsjednika
2.2. Izvještaji o akcijama (Projekt metodike građanskog odgoja, projekt  PartArt, internetske stranice, i dr.)             2.3. Izvještaji ogranaka
2.4. Rasprava i usvajanje izvještaja
2.5. Financijski izvještaj, izvještaj nadzornog odbora i usvajanje

17,00   3. PREDLAGANJE I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA HCDO
3.1. Predlaganje i predstavljanje kandidata za Predsjednika i članove Predsjedništva
3.1.1. Izbor Predsjednika i članova Predsjedništva
3.2. Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora i Suda časti
3.3. Razrješenje dosadašnjih i ovlašćivanje dvoje novih članova Centra s pravom potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra

18,30   4. RAZVOJNE PERSPEKTIVE DJELOVANJA  CENTRA ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.
4.1. Prijedlog strateškog plana Centra za razdoblje 2015.-2020.
4.2. Rasprava i usvajanje
4.3. Prijedlog plana djelovanja za 2015. godinu
4.4. Rasprava i usvajanje

  1. RAZNO

 (Završetak Skupštine predviđen je oko 19,00 sati)

_____________________________________________________

RADIONICE  GODIŠNJEG  SABORA  HCDO  2014.

ZA KOGA?

Radionice ovogodišnjeg sabora namijenjene su prije svega onima (učiteljima, nastavnicima, školskim stručnim suradnicima, metodičarima, dramskim pedagozima i dr.) koje zanima uporaba dramskih metoda u školskoj nastavi, ali i onima koji tek počinju s takvim radom ili se naprosto zanimaju za dramski odgojni rad. Također, radionica je otvorena ne samo članovima HCDO-a, nego i nečlanovima.

CIJENA  pojedine radionice:
Članovi s uredno plaćenom članarinom     150 kn
Članovi s neplaćenom članarinom               250 kn
Nečlanovi                                                     250 kn
(Napomena: Radionica 2 se ne plaća.)

Plaćanje radionice (i članarine) može se izvršiti gotovinom po dolasku na radionicu ili prije toga općom uplatnicom na IBAN-račun HR0223400091100135102, Privredna banka Zagreb (za HCDO). U potonjem slučaju molimo da uplatnicu pokažete pri dolasku na radionicu.

 ————————————————————————————

RADIONICA 1

DRAMSKE METODE U NASTAVI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA

Voditelj: Denis Patafta, prof. sociologije i dramski pedagog, Zagreb

ponedjeljak 29.12.2014. –  utorak 30.12.2014., ujutro 10,0014,00

Školski predmeti i teme društveno-humanističkog odgojno-obrazovnog područja (Priroda i društvo, Povijest, Geografija, Politika i gospodarstvo, Psihologija, Sociologija, Filozofija, Logika, Vjeronauk,Etika, Građanski odgoj i obrazovanje) svojim definicijama, konceptualnim objašnjenjima, količinom podataka koje treba zapamtiti te stručnom terminologijom često izazivaju nerazumijevanje i otpor učenika. A mnogi predavači često su poželjeli imati oruđa kojima bi učenicima slikovito i atraktivno predočili glavne ideje, znanja i spoznaje predmeta koji predaju kako bi ih usvojili i, što je važnije, mogli koristiti u svojem budućem školovanju, životu i radu. S druge strane, pitanja kojima se bave ovi predmeti „dušu su dali“ da ih se podučava pomoću dramskih metoda: što su društvene uloge, kako ih igramo i zašto; koji su mehanizmi uspješne komunikacije i oblici socijalne interakcije; kako su se odigrali pojedini povijesni događaji i što ih je pokrenulo; kako razumjeti i prihvatiti tuđe vrijednosne i etičke stavove; kako razviti emocionalnu inteligenciju i sposobnost empatije; kako donositi zaključke prema pravilima logike i kakve koristi od toga imamo u svakodnevnom životu; zbog čega je potrebno da poštujemo jedni druge iako se razilazimo u stavovima; kako se dogovoriti, razriješiti konflikt bez nasilja i kako surađivati za dobrobit zajednice i nas osobno; kako slikovito predstaviti specifičnosti pojedinih filozofskih ideja itd…

Na ovoj radionici upoznat ćete se s raznim dramskim postupcima (igranje uloga i različitih društvenih situacija, improvizacija i relaksacija, vrući stolac, učitelj u ulozi, procesna drama, forum-kazalište) koje Vam mogu pomoći da kreativnim i interaktivnim pristupom društvene predmete približite svojim učenicima na zanimljiv i njima prihvatljiv način. Metode dramske pedagogije pomažu svojim sinergijskim djelovanjem (iskustvenim, intelektualnim, fizičkim i afektivnim) da učenici, sudjelujući aktivno i motivirano, dublje i potpunije usvoje nastavne sadržaje. U svakom slučaju u opuštenijoj i, kako za njih tako i za nastavnike, mnogo manje stresnoj atmosferi.

Denis Patafta već 20 godina radi s djecom i mladima, s amaterima i profesionalcima, u brojnim kazalištima, kulturnim centrima i školama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Pokretač je i producent festivala studentskog kazališta Test! u Zagrebu te član Izvršnog odbora Međunarodne organizacije sveučilišnih kazališta. Jedan je od osnivača i glumački instruktor Zagrebačkog glumačkog studija. Bio je polaznik Učilišta ZKM-a i pohađao je brojne radionice različitih glumačkih i dramsko-pedagoških tehnika. Za nastavnike i dramske pedagoge vodio je radionice “Gluma po metodi”, “Karizma za nastavnike”, “Učinkovita gluma” i druge. Umjetnički je voditelj Studentskog kazališnog studija SC-a u Zagrebu, a 2011.-2013. bio je izvršni voditelj nacionalnog programa međunarodnog projekta „Odgojna drama i kazalište kao sredstvo poticanja inkluzije Roma“. Jedan je od osnivača Hrvatskog centra za dramski odgoj i trenutno obnaša dužnost njegova predsjednika.

Denis2 Denis1

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————–

RADIONICA 2

RADIONICA METODIKE GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Voditelj: Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog

ponedjeljak, 29.12.2014., popodne 15,0019,00 

Ova radionica se ne plaća.

Radionica je namijenjena profesionalnim učiteljima, školskim stručnim suradnicima (pedagozima i psiholozima), odgajateljima, dramskim pedagozima, edukatorima te suradnicima i aktivistima udruga koje zagovaraju i promiču GOO u školskim (ali i izvanškolskim!) okvirima. Radionica je nastavak stručnih okupljanja koja u okviru godišnjeg sabora redovito održavamo od 2012. godine. Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) jedan je od prioriteta hrvatskog školskog sustava, no postoji još niz otvorenih pitanja kako o opsegu i ustroju podučavanja tako i o metodici kojom će se GOO predavati učenicima. HCDO i njegove članice bili su aktivno uključeni u dosadašnje projekte edukacije za participativne i dramske metode podučavanja GOO koji su naišli na široko prihvaćanje  učitelja i nastavnika  te dobili visoke ocjene kvalitete. Na ovoj radionici bit će rezimirani metodički rezultati prošlogodišnjeg projekta edukacije učitelja i nastavnika (6 višednevnih radionica sa 137 sudionika) realiziranog uz potporu MZOS-a i AZOO-e, što će poslužiti kao osnova daljnjim zadaćama radionice, a to su: a) stvaranje čvršće strukture radne skupine, b) oblikovanje novih programa edukacije učitelja i nastavnika i c) planiranje budućih aktivnosti i načina djelovanja.

Vlado Krušić, dr. sc., dramski pedagog i redatelj, od 1988. do 2008. voditelj je Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih, gdje vodi program otkrivanja i potpore dramski darovite djece.1996. potiče osnivanje Hrvatskog centra za dramski odgoj gdje do 2006. obnaša dužnost predsjednika. Od 2004. predsjednik je Generalne skupštine Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA). Organizirao  je i vodio, u Hrvatskoj i inozemstvu, preko 120 seminara, radionica i savjetovanja u području dramskog odgojnog i stvaralačkog rada s djecom i mladeži te s amaterima. Kao vanjski suradnik predavao je Osnove dramske pedagogije na Odsjeku kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji,a trenutno predaje Scensku kulturu i Dramski odgoj na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-Odsjek Čakovec. Od 2008. voditelj je Kazališnog studija mladih Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

kruska2 kruska1

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

RADIONICA 3

DRAMSKE IGRE U NASTAVI PRIRODOSLOVLJA

Voditelji: Milena Ćulav Markičević, prof. matematike i Bojan Markičević, prof. fizike

utorak, 30.12. 2014., popodne 15,0019,00

Pod dramskim odgojem danas se podrazumijeva skup metoda podučavanja i učenja koji se koriste dramskim izrazom kao čovjekovom sposobnošću kojom se on služi tijekom sazrijevanja i odrastanja. Na prvi pogled te metode teško je primijeniti u nastavi fizike, biologije ili matematike. Uključivanjem dramskih vježbi i igara u nastavu prirodoslovne grupe predmeta učenici nesvjesno vrlo aktivno uče. Ukoliko se pojedine dramske igre prilagode i posebno nadograde kako bi bile znanstveno točne, mogu se jednostavno objasniti kompleksni prirodni zakoni. Takvim pristupom, gdje učenici npr. postaju molekule ili funkcije, povećava se interes i motivacija za učenje. Na vrlo interaktivan i zabavan način može se postići konceptualno razumijevanje određenih pojava što uvelike pomaže u nastavi i prijenosu znanja.

Na ovoj radionici upoznat ćete se s dramskim vježbama i igrama koje su dugotrajnim procesom pokušaja i pogreška adaptirane kako bi omogućile lakši prijenos znanja ne gubeći pritom na znanstvenoj točnosti. Demonstrirat ćemo niz vježbi isproban više puta na školarcima različitih uzrasta. Vidjet ćete kako se konceptualno razumijevanje biologije ili fizike te apstraktnih matematičkih pojmova lako može postići i kod najmlađih.

Milena Ćulav Markičević, od 2004. predaje matematiku na V. gimnaziji u Zagrebu i neprestano traži nove metode podučavanja apstraktnih matematičkih pojmova na jednostavan način, kroz pomno razrađene aktivnosti, smijeh i igru, za što inspiraciju često nalazi u dramskim vježbama i igrama.  Organizatorica je i aktivna sudionica Ljetne škole V. gimnazije, od 2010. kao mentor sudjeluje na Ljetnoj tvornici znanosti, snimila je video-instrukcije za SŠ u okviru projekta www.instrukcije.tv , autorica je udžbenika za 4. razred gimnazija i tehničkih škola (Profil, 2014), dok je za čitavu srednjoškolsku matematiku bila izvršni urednica. članica je izvršnog odbora te voditeljica Stručno metodičkih večeri Hrvatskog matematičkog društva. Sudjelovala je na mnogo domaćih i međunarodnih radionica, stručnih skupova i konferencija od Barcelone do Pekinga. Jedan je od osnivača interdisciplinarnog međunarodnog društva ConSol gdje sa stručnjacima iz različitih društveno-humanističkih i prirodoslovnih područja razvija aktivnosti koje kroz ljepote matematike i znanstvenog pristupa izgrađuju toleranciju u konfliktnim područjima.

Bojan Markičević završio je fiziku-geofiziku u Zagrebu na PMF-u. Rodom je iz Sarajeva ali sebe predstavlja stanovnikom planeta Zemlje. Od 2003. bavi se znanstvenom komunikacijom, edukacijom, popularizacijom  i promoviranjem  interdisciplinarnosti. Redovito ga možete čuti na Radiju Student gdje uređuje i vodi popularno znanstvenu emisiju Znanost na eteru . Organizirao je i vodio veliki broj popularno znanstvenih predavanja i radionica za različite uzraste. U Ljetnoj tvornici znanosti kao viši stručni suradnik pomaže u organizaciji te edukaciji mentora. Od 2013. programski je koordinator Znanstvenog piknika. S Institutom sinergije znanosti i društva surađuje kao koordinator centra za naprednu edukaciju te je pokretač i suosnivač nekoliko međunarodnih projekata. Okupio je 2008.g. u međunarodnu udrugu ConSol stručnjake iz prirodnih i društveno-humanističkih područja te s njima razvija znanstvenu komunikaciju kao alat za mirno rješavanje sukoba. S francuskom neprofitnom organizacijom  Atelier des Jours a Venir razvija i vodi različite edukativne radionice i tečajeve diljem Europe i Bliskog istoka za studente, profesore, znanstvenike i znanstvene muzeje. Velik dio svog vremena provodi na socijalnom i društvenom uključenju ugroženih skupina društva koristeći znanost i znanstvenu komunikaciju. Na njegovim radionicama ćete se, bez obzira na godine, igrati, skakati, smijati i pri tome učiti vrlo kompleksne znanstvene koncepte te različite načine transfera znanja.

markicevic1markicevic2

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na godišnji Sabor HCDO 2014

Prijavni list za radionice