Održan godišnji Sabor Hrvatskog centra za dramski odgoj 2016.

U četvrtak, 29.12.2016. u Centru mladih Ribnjak, održan je godišnji Sabor Hrvatskog centra za dramski odgoj,…