Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2020.

 Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2020.(pdf)

ZAPISNIK SJEDNICE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 28.12.2020. GODINE PUTEM PROGRAMA ZOOM

Sjednica Godišnje skupštine Centra održana je nakon svršetka svečanoga dijela programa Skupštine u kojem su proglašeni dobitnici te podijeljene nagrade i priznanja Hrvatskoga centra za dramski odgoj za 2020. godinu. (Cijeli tekst odluka i obrazloženja za nagrade i priznanja možete pročitati ovdje.)

Sjednica Godišnje skupštine započela je s radom u 18,20 sati.

U uvodnom dijelu tajnik HCDO-a Denis Patafta utvrđuje da je prisutno 37 članova udruge.

Članica Predsjedništva Željka Župan Vuksan predložila je sljedeći

DNEVNI RED:

  1. UVODNI DIO

1.1. Utvrđivanje broja nazočnih članova, usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

1.2. Primanje Seada Đulića, dobitnika ovogodišnje Nagrade HCDO za trajan doprinos dramskom i kazališnom odgoju, u počasno članstvo Centra

  1. IZVJEŠĆA I RASPRAVA O DJELOVANJU CENTRA U 2020.

2.1. Izvješće Predsjednika o aktivnostima Predsjedništva

2.2. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjedništva

2.3. Ostala izvješća

  1. PLAN DJELOVANJA CENTRA U SLJEDEĆOJ, JUBILARNOJ, GODINI (25 GODINA DJELOVANJA)

3.1. Aktivnosti Predsjedništva

3.2. Nove inicijative

3.3.  Rasprava i dopuna plana djelovanja u 2021. godini te usvajanje

  1. RAZNO

 

  1. UVODNI DIO

Dnevni red je usvojen. Za zapisničara je izabran Denis Patafta, a za ovjerovitelja zapisnika Damir Miholić.

Sead Đulić jednoglasno je primljen u počasno članstvo Centra.

 

  1. IZVJEŠĆA I RASPRAVA O O DJELOVANJU CENTRA U 2020.

       2.1.  U izvješću Predsjednika Vlado Krušić naveo je nekoliko akcija Predsjedništva u protekloj godini koje smo uspjeli realizirati u složenim uvjetima pandemije.

Kao partneri sudjelovali smo u prvoj akciji projekta Saveza društava Naša djeca “Ne daj se upecati!” Naše članice Josipa Lulić i Andrea Damjanić Firšt iz udruge Pokaz, održale su u rujnu edukacijsku radionicu forum-kazališta kao sredstva prevencije ovisnosti među djecom i mladima.

 Centar je također sklopio partnerstvo s Udrugom Dokkica u Osijeku koja je početkom rujna uspjela održati svoj, već tradicionalni, Festival učeničkih igrokaza “Pozor! Plivamo na sceni”.

Što se tiče međunarodnih aktivnosti Centra, Krušić je izvijestio da je kao predstavnik Centra u studenome sudjelovao u radu Generalne skupštine Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA), održane online, na kojoj je izabrano novo vodstvo na čelu s novom predsjednicom IDEA-e, kolegicom Sanjom Krsmanović Tasić, predstavnicom Centra za dramu u edukaciji i umetnosti (CEDEUM) iz Srbije.

U protekloj godini nastavljen je rad i na najvažnijem zadatku Predsjedništva, a to je priprema Kurikuluma dramskoga odgoja za srednje škole, čiji prvi prijedlog, upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2019. godine, nije bio prihvaćen. Radna grupa Predsjedništva ((Vlado Krušić, Snježana Čubrilo i Željka Župan Vuksan) izradila je novi, ‘popravljeni’, prijedlog kurikula i uputila ga Ministarstvu u srpnju prošle godine. Nažalost, kurikul iznova nije prihvaćen, već nam je vraćen na ‘doradu’, tako da će radna skupina nastaviti s radom.

               Krušić je podnio i sažeto izvješće o financijskom poslovanju u 2020.

Otvoren je novi podračun Ogranka Osijek, no zatvoren je, na njihov zahtjev, podračun Ogranka Istra.

Što se tiče trenutnih financijskih mogućnosti Centra, u prošloj godini prihod od članarina iznosio je 10.600 kn, dok je prihod od namjenskih sredstava uplaćenih od strane Saveza društava Naša djeca za akciju „Ne daj se upecati“ iznosio 12.000 kn. Centar je u prošloj godini uredno ispunjavao sve svoje financijske obveze te je na našim računima 23.12. bilo ukupno 15.576,09 kn.

      2.2. Rasprava i usvajanje izvješća Predsjedništva

              Skupština je raspravila izvješće Predsjedništva te ga jednoglasno usvojila.

            Skupština je donijela i dvije odluke o financijskom poslovanju HCDO-a. Najprije je jednoglasno usvojila Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. (U prilogu: PDF.)

(Izvještaj je napravljen u siječnju 2020., no kako u pravilu Skupštinu održavamo u prosincu, mogli smo ga usvojiti tek sada.)

            Skupština je zatim uzela na znanje i obavijesti Predsjednika o financijskom poslovanju u 2020. godini.

      2.3. Ostala izvješća

Vlado Krušić izvijestio je o radu Komisije za stručno usavršavanje koja se posljednji put sastala u siječnju 2020. te se otada, zbog pandemije, nije uspjela okupiti. Kao njezin član, Krušić se obvezao da Komisija odmah u siječnju 2021. nastavi s radom i donese odluke o zaprimljenim zahtjevima za dodjelu stručnog zvanja.

O aktivnostima Ogranka Osijek izvijestila je njegova povjerenica Stela Macakanja Baćić. Ogranak je prošle godine usko surađivao s Udrugom Dokkica u organizaciji  Festivala učeničkih igrokaza “Pozor! Plivamo na sceni”, pokrenuli su i online natječaj dramskih radova učenika na ekološku temu pod naslovom „U ritmu zemlje“. Istaknula je i suradnju s Kulturnim centrom Osijek i njegovim ravnateljem Ivanom Kristijanom Majićem (našim članom) koji je Ogranku Osijek ponudio sjedište u KCO-u.

Matija Šango Šimurina izvijestila je o radu Udruge Igrajmo se Zadar. U uvjetima pandemije pokrenuli su online program „Igrajmo se doma“, a na njihovu Youtube kanalu dostupne su snimke njihovih dosadašnjih predstava i programa.

Margareta Fabičević istaknula je da Bjelovarsko kazalište nije prekidalo dramski rad s djecom i mladima, već je, nakon donošenja zaštitnih mjera, nastavilo s radom ‘na daljinu’ u sklopu kojeg su realizirali nekoliko radio-drama i programa pričanja priča.

Snježana Lančić izvijestila je o aktivnostima udruge Pričalica u Virovitici. Njihov tradicionalni festival dramskog odgoja „Fedor“ održan je u smanjenom formatu, a u sadašnjim ograničenim uvjetima rada uživo usmjerili su se na aktivnosti ‘na daljinu’, primjerice, na program borbe protiv internetskog nasilja u kojem sudjeluju s edukativnim video-filmom „IN“ koji ostvaruju u suradnji s lokalnom policijskom upravom.

Ines Škuflić Horvat obavijestila je o edukativnim sadržajima i materijalima Teatra i Dramskog studija Tirena koji stoje na raspolaganju dramskim i kazališnim pedagozima. Na njihovim mrežnim stranicama i Youtube kanalu dostupno je 27 video-uradaka objedinjenih naslovom „Mašta je super-moć“, zatim, e-priručnik „Igrom do sporazumijevanja“, pa pomoćni materijali za učitelje i nastavnike „Kazališni šalabahter“ i „Upitnik za analizu kazališnih predstava“ te snimke četiriju predstava Teatra Tirena.

Vlado Krušić kratko je izvijestio da, nakon donošenja zaštitnih mjera, i varaždinski Kazališni studio mladih nastavlja s radom ‘na daljinu’.

Željka Župan Vuksan pozvala je na raspravu o radu školskih dramskih skupina te o školskim susretima LiDraNo, koji protekle godine, zbog epidemije, nisu održani. U raspravi o najavljenim mogućnostima održavanja LiDraNa u tekućoj školskoj godini 2020.-2021. i potrebi da se Centar angažira oko toga sudjelovali su Vesna Rogulja Mart, Suzana Turković, Snježana Lančić, Snježana Čubrilo, Matilda Marković, Maša Rimac Jurinović, Vlado Krušić i Anita Matković.

Maša Rimac Jurinović izvijestila je kako je u 2020. Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije upisao treću generaciju studenata te se rad, nakon izbijanja epidemije, odvija prema preporukama Stožera civilne zaštite.

Slavica Blažeka Kokorić izvijestila je o dramskopedagoškoj edukaciji studenata na studiju Socijalnog rada u Zagrebu. Ona sa studentima koristi dramske tehnike u izbornom kolegiju „Rad s ranjivim skupinama“.

Željka Župan Vuksan izvijestila je i o učincima FB stranice „Dramski odgoj na daljinu“ koja je, od svog pokretanja na početku pandemije, okupila skoro 1000 aktivnih članova i postala kreativnim susretištem dramskih pedagoga, učitelja i svih koji se bave dramskim odgojem.

Spomenula je i doprinos naših članica (Snježana Čubrilo, Matilda Marković, Suzana Turković, Željka Župan Vuksan i drugi) u pripremi i izvedbi sadržaja i programa u aktualnoj školskoj nastavi ‘na daljinu’.

 

  1. PLAN DJELOVANJA CENTRA U SLJEDEĆOJ, JUBILARNOJ, GODINI (25 GODINA DJELOVANJA)

3.1. Krušić iznosi da će Predsjedništvo u 2021. godini nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima, kao što su: podrška ograncima, poticanje suradnje i komunikacije unutar i izvan Centra te međunarodna suradnja sa srodnim udrugama i organizacijama. Nastavit će se partnerska suradnja sa Savezom društava Naša djeca na započetom projektu “Ne daj se upecati!”, a naročito će se angažirati oko nastavka rada na kurikulu dramskoga odgoja i njegova usađivanja u školski sustav.

U sljedećoj godini očekuju nas dvije posebne zadaće. Kao prvo, budući da se 2021. godine navršava četvrt stoljeća od osnutka Centra, Predsjedništvo će posebnu pažnju posvetiti obilježavanju ove obljetnice.

            Zatim, kako je 2020. bila zadnja godina našeg dosadašnjeg strateškog plana djelovanja donesenog 2015., zadaća je Predsjedništva osmisliti i predložiti novi petogodišnji Plan strateškog djelovanja Centra za razdoblje do 2025. godine.

3.2. Krušić je izvijestio i o novim inicijativama koje Predsjedništvo pokreće ili podržava.

Zajedno s Centrom mladih Ribnjak u Zagrebu Predsjedništvo je pokrenulo inicijativu za ponovnim održavanjem Susreta recitatora u okviru „Goranovog proljeća“, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih promicanju pjesništva u nas. Svrha je inicijative ne samo obnavljanje ovog, svojedobno iznimno popularnog, programa u okviru „Goranovog proljeća“, nego i sustavno njegovanje žive, govorene pjesničke riječi te umjetničkog govora kao oblika izražavanja desetljećima zanemarivanog u odgoju i obrazovanju naših mladih naraštaja.

Predsjedništvo je dalo inicijativu za pokretanje umjetničko znanstvenog i kulturnog projekta „Zvjezdani Ladiki u čast“, čija je svrha cjelovitije stručno vrednovanje i predstavljanje pedagoškog i umjetničkog djelovanja te očuvanje ostavštine ove najznačajnije ličnosti hrvatske dramske i kazališne pedagogije druge polovice 20. stoljeća. Projekt će se realizirati u partnerstvu sa Zagrebačkim kazalištem mladih, a na suradnju će biti pozvane i druge ustanove i organizacije kao što su Hrvatski centar ITI, Poslijediplomski studij dramske pedagogije Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i drugi.

Matilda Marković zatražila je pomoć i podršku Centra dramskim pedagozima u Karlovcu, poglavito onima koji djeluju izvan Gradskog kazališta Zorin dom.  

Ana Škaro najavila je da će osječki festival „Pozor! Plivamo na sceni“ u 2021. godini imati svoje jubilarno deseto izdanje te da se u tu svrhu planira njegovo proširenje sudjelovanjem školskih dramskih skupina iz drugih sredina.

       3.3.  Nakon kraćih rasprava vođenih uz iznesene planove, Skupština je usvojila plan djelovanja Centra u 2021. godini.

  1. RAZNO

Skupština je završila s radom u 20,20 sati.

 

Zapisnik sastavio:                                                                                                          Zapisnik ovjerio:

Denis Patafta, v.r.                                                                                                          Damir Miholić, v.r.