Arhiva akcija

Arhiva akcija

1996. g.

 • Savjetovanje “Mogućnosti dramskog odgoja u suzbijanju psihosocijalnih ratnih posljedica kod djece i mladeži” – 80 sudionika iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine
 • 7 temeljnih dramskih seminara za članove i nečlanove – 120 sudionika (učitelja, socijalnih radnika itd.)
 • “Uvod u odgojnu dramu” – Seminar Tintti Karppinen, dramske pedagoginje iz Helsinkija, Finska

1997. g.

 • 6 temeljnih seminara za članove i nečlanove – 140 sudionika
  n Ljetna škola odgojnog kazališta – 30 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine
 • Glasilo “Dramski odgoj” brojevi 1 i 2 – Naklada 350 primjeraka
 • “Kulturne razlike i dramski odgoj” – Radionica u Helsinkiju, Finska – Sudionici iz Hrvatske, Nizozemske i Finske

1998. g.

 • 15 temeljnih dramskih seminara – 396 sudionika
 • Savjetovanje “Mogućnosti dramskog odgojnog rada s djecom i mladeži s posebnim potrebama” – 120 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije
 • Suradnja s Bosansko-hercegovačkim centrom za dramski odgoj – 10 sudionika
 • Sudjelovanje na 4. kongresu IDEA-e u Kisumuu, Kenija – 1 sudionik
 • Sudjelovanje na “Europskim dramskim susretima mladeži EDERED”, Helsinki, Finska – 12 sudionika
 • “Amsterdam Projekt” (Suradnja kroz IDEA-u) – 20 sudionika
 • Projekt “Kazalištem protiv nasilja” – 2 sudionika (Radionica u Primorskom, Bugarska)

1999. g.

 • 8 temeljnih dramskih seminara – 202 sudionika
 • Projekt “Kazalištem protiv nasilja” – 35 sudionika (Radionica u Opatiji)
 • Glasilo “Dramski odgoj” brojevi 3 i 4 – Naklada 450 primjeraka
 • Savjetovanje “Istraživanje dramskog i kazališnog odgoja”, Exeter, UK – 1 sudionik
 • Radionica na Visokoj pedagoškoj školi u Bergenu, Norveška (Suradnja kroz IDEA-u) – 1 sudionik

2000. g.

 • 18 temeljnih seminara – preko 300 sudionika
 • Velika godišnja radionica “Radna torba dramskog pedagoga”, Zagreb, 2-5. srpnja 2000. – 60 sudionika
 • Projekt “Kazalištem protiv nasilja” (Radionice u Osijeku i Nečujmu) – 53 sudionika
 • Glasilo “Dramski odgoj” br. 5 i 6 – Naklada 450 primjeraka
  n Sudjelovanje na susretu EDERED u Jeruzalemu, Izrael – 12 sudionika

2001. g.

 • 14 temeljnih seminara – preko 200 sudionika
 • Godišnji sabor HCDO-a s tri radionice, Zagreb, 19-21. travnja 2001. – 78 sudionika
 • Glasilo “Dramski odgoj” br. 7 i dvobroj 8-9 – Naklada 650 primjeraka
 • Sudjelovanje na 4. kongresu IDEA-e u Bergenu, Norveška – 9 sudionika iz Hrvatske
 • Sudjelovanje na susretu EDERED u Viljandiju, Estonija – 12 sudionika
 • Radionica dramske terapije pod vodstvom Johna Bergmana, SAD; Lipovica 19-23. listopada 2001. (U suradnji s Ministarstvom pravosuđa) – 27 sudionika

2002. g.

 • 10 temeljnih dramskih seminara
 • Godišnji sabor HCDO-a, Zagreb, srpanj
 • Europski dramski susreti EDERED – Budimpešta, Mađarska, srpanj
 • Pripremni sastanci organizacijskog i međunarodnog odbora EDERED-a 2003
 • Glasilo »Dramski odgoj« 8 &9 – naklada 500 primjeraka
 • Uspostava web stranica HCDO-a

2003. g

 • Glasilo »Dramski odgoj« br. 10-11 – naklada 500 primjeraka
 • Godišnji sabor HCDO-a, Zagreb, srpanj
 • 11. DJEČJI EUROPSKI DRAMSKI SUSRETI EDERED – Pazin, 14 – 27. srpnja

2004. g

 • Pokretanje Biblioteke dramskog odgoja
 • Kongres IDEA-e u Ottawi, Kanada
 • Europski dramski susreti EDERED – Beć, Austrija; srpanj
 • Godišnji sabor HCDO, kolovoz

2005. g.

 • Izdavanje knjige Anne Scherr i Charlesa Verralla100+ ideja za dramu”
 • Sudjelovanje na konferenciji »Kamo dalje?« Centra za dramski odgoj BiH, veljača
 • »Forum-kazalište za školu bez nasilja« – projekt u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa – 226 sudionika u 13 radionica
 • Europski dramski susreti EDERED, Cork, Irska, srpanj
 • Godišnji sabor HCDO, kolovoz

2006. g.

2007. g.

 • Izdavanje knjige naših članica „Igram se, a učim! – Dramski postupci u razrednoj nastavi“
 • Projekt „Moć dijaloga“ ostvaren u suradnji s  agencijom FORMAAT iz Rotterdama, Nizozemska
 • Izdavanje knjige naših članova „Ne raspravljaj, igraj! – Priručnik forum-kazališta“ (dio projekta „Moć dijaloga“)
 • Kongres IDEA-e, Hong Kong, Kina, srpanj – Sudjelovanje u programu „Mlade ideje“ – 1 sudionica
 • Godišnji sastanak Europske mreže IDEA-e, Viterbo, Italija
 • Godišnji sabor HCDO, prosinac

2008. g.

2009. g.

O Centru

Hrvatski centar za dramski odgoj osnovan je u veljači 1996. Centar je nestranačko, nedržavno, nedobitno udruženje građana koje ostvaruje sljedeće osnovne ciljeve:

 • promiče, predstavlja i istražuje dramski i kazališni odgoj kao nastavni dio humanističkog odgoja,
 • potiče razvoj teorije i prakse koja ispituje povezanost drame, kazališta i odgoja,
 • prikuplja, prenosi i popularizira obavijesti i iskustva s područja dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • štiti ugled i stručni položaj svojih članova.

U siječnju 2002. naš je Centar brojao preko 450 članova s područja cijele Hrvatske s 10 lokalnih ogranaka.

Ogranci HCDO osnovani su u Križevcima, Osijeku, Požegi, Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Šibeniku, Zaboku i Zagrebu.

Naše članstvo čine školski učitelji, socijalni radnici, psiholozi, psihoterapeuti, edukacijski rehabilitatori, dramski pedagozi i kazališni umjetnici, studenti i odgajatelji.

Centar je učlanjen u Međunarodnu udrugu za dramu, kazalište i odgoj (International Drama/Theatre and Education Association – IDEA).

 OBLICI DJELOVANJA CENTRA

 • organiziranje seminara, savjetovanja, okruglih stolova i predavanja,
 • izdavačka djelatnost ( publikacije, brošure i sl. ) sukladno zakonu,
 • provođenje stručnih istraživanja,
 • priređivanje i pripremanje namjenskih predstava i nastupa na nedobitnoj osnovi,
 • prikupljanje obavijesti o dramskom i kazališnom odgoju,
 • suradnja s odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama te srodnim profesionalnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

DNEVNE ZADAĆE NAŠEGA RADA

 • promicanje i razvoj dramskog odgojnog rada,
 • promicanje i razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja,
 • razvoj metodike dramske pedagogije,
 • pomoć u radu i dopunsko obrazovanje svih zainteresiranih za odgojni dramski rad,
 • suradnja s prosvjetnim i dramsko-obrazovnim ustanovama
 • skrb o dramski darovitoj djeci i mladeži,
 • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti,
 • zaštita ugleda i stručnog položaja članova.

TKO JE POTPOMAGAO NAŠU AKTIVNOST?

Činjenica je da ciljevi dramskog odgoja odgovaraju nekim osnovnim potrebama modernog hrvatskog društva. To je razlog što smo dobivali – makar verbalnu – podršku svih kojima smo se obraćali za pomoć. Sljedeće su organizacije i ustanove financijski podupirale našu aktivnost: