Zapisnik Godišnje skupštine HCDO-a 2014.

ZAPISNIK IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOG CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ ODRŽANE 28. 12. 2014. GODINE U CENTRU MLADIH RIBNJAK U ZAGREBU

Skupština je trebala započeti s radom u 15,00 sati. Budući da u tom trenutku nije bilo prisutno više od polovice članova Centra, skupština je, u skladu s čl. 15., stavak 7. statuta Centra, započela s radom pola sata kasnije, u 15,30 sati.

U uvodnoj riječi Predsjednik Hrvatskog centra za dramski odgoj Denis Patafta najprije je ustvrdio da je prisutno 37 članova udruge s pravom glasa, što je prema istom članku Statuta dovoljno da skupština može donositi odluke, a zatim je predložio sljedeći dnevni red:

  1. UVOD

1.1. Uvodna riječ predsjednika

1.2. Usvajanje dnevnog reda

1.3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

  1. IZVJEŠTAJI O RADU

2.1. Izvještaj predsjednika

2.2. Izvještaji o akcijama ((Projekt metodike građanskog odgoja, projekt  PartArt,

internetske stranice, i dr.)

2.3. Izvještaji ogranaka

2.4. Rasprava i usvajanje izvještaja

2.5. Financijski izvještaj, izvještaj nadzornog odbora i usvajanje

  1. PREDLAGANJE I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA HCDO

3.1.1. Predlaganje i predstavljanje kandidata za Predsjednika i članove Predsjedništva

3.1.2. Izbor Predsjednika i članova Predsjedništva

3.2. Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora i Suda časti

3.3. Razrješenje dosadašnjih i ovlašćivanje dvoje novih članova Centra s pravom

potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra

  1. RAZVOJNE PERSPEKTIVE DJELOVANJA CENTRA ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

4.1. Prijedlog strateškog plana Centra za razdoblje 2015.-2020.

4.2. Rasprava i usvajanje

  1. RAZNO

 

1.2. Predloženi dnevni red je dopunjen prijedlogom da se Anu Sekulić, dugogodišnju knjigovotkinju Centra, odmah na početku proglasi počasnom članicom udruge, kako bi mogla ravnopravno sudjelovati u radu skupštine. Prijedlog je usvojen i dnevni red je dopunjen i prihvaćen aklamacijom.

1.2.1. Ana Sekulić jednoglasno je izabrana za počasnu članicu Centra.

1.3. Jednoglasno su izabrani za zapisničarku Ozana Iveković, a za ovjerovitelje zapisnika Damir Miholić i Grozdana Lajić Horvat.

2. Uslijedili su izvještaji o radu i akcijama Centra. Vlado Krušić sažeto je izvijestio o projektu Participativne i dramske metode za građanski odgoj provedenom u 2014. godini uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kolega Krušić smatra ovaj projekt dosad najuspješnijim i najkvalitetnijim projektom realiziranim u suradnji sa školskim sustavom. Održano je šest radionica sa ukupno 137 sudionika koji su u višestrukoj evaluaciji radionice ocijenili izuzetno kvalitetnima i korisnima.

Ove je godine uspješno završen i višegodišnji međunarodni projekt PartArt u kojem je aktivno sudjelovala Ivana Marijančić.

Na poziv Mreže mladih Hrvatske HCDO je u studenom i prosincu sudjelovao u projektu Korak bliže demokraciji u društvu, u okviru kojeg je pripremljena i  održana radionica forum-kazališta za aktiviste civilnih udruga, učitelje i nastavnike te studente društveno-humanističkih studija (Studij socijalnoga rada, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). Forum-predstava oblikovana za potrebe radionice odigrana je na naknadno i za studente Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u okviru kolegija o građanskom odgoju.

Zaključeno je da izvješća o projektima trebaju biti izložena na našim mrežnim stranicama.

Tijekom 2014. kolege Damir Miholić i Maja Sviben započeli su preoblikovanje mrežnih stranica Centra. U izradi je nešto drukčija shema rubrika, a prilozi se češće ažuriraju. Istaknuto je da bi svi članovi HCDO-a koji su osnovali druge udruge mogli na našim stranicama izvještavati o svojim aktivnostima poput radionica ili predstava. Na stranicama HCDO-a svakako bi trebale biti dostupne poveznice s mrežnim adresama srodnih udruga, a naročito onih koje su pokrenuli naši članovi.

Susreti EDERED ove godine nisu održani, već je samo održana generalna skupština EDERED-a u Bruxellesu. U 2015. Susret EDERED će se održati u Švicarskoj u Rudlingenu. Iz Hrvatske ide šestero djece s Majom Sviben kao voditeljicom radionica i Ninom Horvat kao voditeljicom hrvatske grupe.

Izvještaja o aktivnostima ogranaka nije bilo, jer njihovi predstavnici zbog vremenskih uvjeta nisu mogli doći na skupštinu.

Izvještaji o aktivnostima jednoglasno su prihvaćeni.

Financijski izvještaj pročitala je Ana Sekulić, a Vlado Krušić dao je pojašnjenje financijskog poslovanja u 2014. godini te istaknuo da su sva izvješća o održanim akcijama i projektima prihvaćena od strane financijera. Financijska godina završena je pozitivno, no zabrinjava činjenica da za projekte u 2015. na dosad otvorenim natječajima nismo uspjeli dobiti nikakva sredstva. Zbog toga smatra da će sljedeća godina biti teška za financijsko preživljavanje udruge i da se moramo posvetiti pažljivijem planiranju projekata i prijava na natječaje.

Financijski izvještaj jednoglasno je usvojen i prilaže se zapisniku.

3. Budući da je ovogodišnja skupština izborna, razriješeni su dužnosti dosadašnji članovi Predsjedništva, Nadzornoga odbora i Suda časti. Za novog Predsjednika udruge izabran je jednoglasno Vlado Krušić. Za članove Predsjedništva jednoglasno su izabrane Snježana Čubrilo i Jasna Šojer, zatim Ozana Iveković uz jedan suzdržan glas te Denis Patafta uz jedan glas protiv.

Za članice Nadzornog odbora aklamacijom su prihvaćene Ana Sekulić (predsjednica) te Grozdana Lajić Horvat i Ksenija Rožman. Za članove Suda časti jednoglasno su izabrani Roberta Barat, Branko Sviben i Damir Miholić.

Skupština je zatim jednoglasno odlučila da ovlasti Vladu Krušića, Ozanu Iveković i Denisa Pataftu za predstavljanje i zastupanje Centra te da im ujedno dodjeli pravo potpisa u materijalnom i financijskom poslovanju Centra.

4. Novoizabrani Predsjednik Vlado Krušić predložio je Strateški plan djelovanja Centra od 2015. do 2020. godine (dokument se prilaže zapisniku) o kojemu se povela rasprava.

Snježana Čubrilo je predložila da udruga ponudi školskom sustavu radionice za edukaciju učitelja i stručnih suradnika koje bi članovi udruge održavali volonterski. Grozdana Lajić Horvat ustvrdila je da je tržište radionica i edukacija postalo jako veliko te da razne udruge i tvrtke nude mnogo njih te da treba pogledati što se nudi i što HCDO može ponuditi kao svoj specifikum. Treba također preispitati tko bi nam bili potencijalni partneri i suradnici, a tko korisnici. Vlado Krušić smatra da bi trebalo kreirati sustavni program edukacije dramskih pedagoga i  vezati ga uz stjecanje stručnih zvanja koja HCDO dodjeljuje. Založio se za aktiviranje članstva kroz radne grupe koje bi se bavile određenim područjima rada unutar HCDO-a te da bi iz toga mogli izrastati konkretni projekti. Jasna Šojer govorila je o svojem projektu za medicinske škole pri čemu bi se dramske metode koristile za edukaciju budućeg medicinskog osoblja.

Kolega Krušić najavio je da bi na jednoj od idućih sjednica Predsjedništva trebalo  raspraviti kako iskoristiti web-stranice HCDO-a za okupljanje članstva oko određenih projekata. Čuli su se i prijedlozi kako bi se nešto slično moglo napraviti na Facebooku jer tamo postoji skupina HCDO, pa bi se ljudi prema interesima mogli uključivati u određene podskupine.

Vlado Krušić iznio je problem obavljanja administrativnih poslova za udrugu odnosno angažiranje jednoga od članova ili članica udruge na tajničkim poslovima, pri čemu bi jedna od prvih aktivnosti trebalo biti sređivanje evidencije članstva. Povela se rasprava kako bi to trebalo raditi i zaključeno je da se jedna od prvih sjednica Predsjedništva bude tome posvećena.

Vlado Krušić je rezimirao raspravu istaknuvši najvažnije aktivnosti Centra za iduće razdoblje: nastaviti s poboljšanjem komunikacije unutar i izvan udruge poboljšanjem funkcija mrežnih stranica, revidirati evidenciju članstva, prirediti projekte za europske fondove te aktivirati radne skupine. Strateški plan jednoglasno je prihvaćen kao dokument Centra i svojevrsni program za daljnji rad udruge.

Skupština je završila u 19 sati.

Zapisnik sastavila:
Ozana Iveković, v.r.
Zapisnik ovjerili:
Grozdana Lajić Horvat v.r.
Damir Miholić v.r.